OPIEKA LEKARSKA, WSPÓŁPRACA SŁUŻB ZDROWIA PONAD GRANICAMI – sympozjum

8 października (czwartek) 2015 r.

Miejsce: Konsulat Generalny Węgier (31-503 Kraków, ul. Lubicz 17H)

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Izby Przemysłowo-Handlowej Komitatu Heves  na pierwsze Węgiersko – Polskie Sympozjum „Opieka Lekarska, Współpraca Służb Zdrowia Ponad Granicami”, pod głównym patronatem Konsula Generalnego Węgier, Pani dr. hab. Adrienne Körmendy. Sympozjum odbędzie się w gmachu Konsulatu Generalnego Węgier (31-503 Kraków, ul. Lubicz 17H), dnia 8 października (czwartek) 2015 r.

Program:

godz. 10.00-13.00 Posiedzenie plenarne
godz. 13.00-14.00 Pokaz węgierskich tańców ludowych
godz. 14.00-15.00 Obiad
godz. 15.00-16.00 Posiedzenia grupowe

W każdym roku kilka milionów pacjentów korzysta z usług służby zdrowia za granicą. Tematem sympozjum jest: „Opieka lekarska, współpraca ponad granicami, mobilność pacjentów, model ubezpieczenia zdrowotnego, zdrowie i turystyka”. Sympozjum umożliwia dla każdego uczestnika omówienie obecnej sytuacji opieki lekarskiej sięgającej ponad granice, wyzwań związanych z tematem oraz ich rozwoju, dzielenie się doświadczeniami i best practice, oraz przegląd kluczowych strategii współpracy turystyki i usługodawców zdrowotnych, uwzględniając dobro pacjentów.

Sympozjum zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Komitatu Heves pragnie zwołać przedstawicieli branży na najwyższym stopniu: specjalistów praktykujących, szpitale, promotorów turystyki zdrowotnej, ubezpieczycieli zdrowotnych, biura podróży, hotele i pacjentów.

Sympozjum będzie podzielone na niezależne posiedzenie i grupy robocze, umożliwiając wymianę doświadczeń, oraz dając możliwość uczestnikom na skupienie się na pojedyncze konkretne obszary według własnego punktu widzenia i na podstawie swych doświadczeń narodowych.

Językiem roboczym sympozjum będzie język polski.

Organizatorzy: Heves Megyei Kereskedelmi łs Iparkamara, Goodness Health & Beauty, Centrum Węgierskie w Krakowie

Patronat: Konsulat Generalny Węgier w Krakowie

konferencja