SPOTKANIA Z KULTURAMI ŚWIATA – WĘGRY

28 września 2014.

(Lublin)

 

„Spotkania z Kulturami Świata” – projekt autorski D’Arii Galickiej i Anny Marii Woźniak Galeria AMW

Cykl „Spotkań…” ma na celu zaprezentowanie i rozpropagowanie różnych aspektów kultury danego narodu/regionu – od muzyki, po literaturę, z uwzględnieniem sztuk wizualnych. Chcemy uświadomić mieszkańcom Lublina istnienie Regionów Partnerskich i Miast Partnerskich Lublina poprzez integrację i żywy kontakt z ich dziedzictwem, umacniając równocześnie obraz wielokulturowości naszego miasta. Chcemy również promować lokalne podmioty (osoby, zespoły, grupy, stowarzyszenia, itp.) zajmujące się daną kulturą, bądź jakimś tej kultury aspektem (np. muzyką).

PROGRAM:
15:00 Wernisaż wystawy fotografii puszty węgierskiej autorstwa Márty Csongrády
15:30 O kulturze i życiu na Węgrzech – opowiedzą studenci jęz. węgierskiego
16:15 Wiktor Kosiński – syn Lubelszczyzny zasłużony dla winnic węgierskich
17:30 Folklor węgierski: obyczaje, podania, baśnie
18:30 Film z projektu “BÁTHORY EXPRESS” (Centrum Węgierskie w Krakowie)
Pomiędzy poszczególnymi punktami programu oraz na zakończenie – muzyka w wykonaniu uczniów lubelskich szkół muzycznych.

Współorganizator: 
Lubelskie Towarzystwo Polsko-Węgierskie
Partner:
Krakkói Magyar Centrum / Centrum Węgierskie w Krakowie

inne programy