PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A 2021-ben fennállása 20. évfordulóját ünneplő Krakkói Magyar Centrum pályázatot hirdet tudományos igényű tanulmány megírására, kultúrdiplomácia-történeti témakörben. Jelentkezési határidő: 2021.02.05.

A pályázat célja

A 2021-ben fennállása 20. évfordulóját ünneplő Krakkói Magyar Centrum a külföldi magyar kulturális intézményrendszer történeti részleteinek feltárása érdekében pályázatot hirdet a „KÜLFÖLDI MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZER AZ EURÓPAI ÁLLAMI ÉS NON-PROFIT MŰKÖDÉSI MODELLEK TÜKRÉBEN” című tudományos igényű tanulmány megírására felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktori hallgatóknak, tudományos munkát végző kutatóknak a következő feltételekkel:

Pályázati feltételek

1. A meghívásos pályázati eljárás két szakaszból: egy részvételi szándékot jelző jelentkezési szakaszból és egy személyes beszélgetésre épülő pályázati szakaszból áll:

a) A részvételi felhívásra jelentkezés mindenki számára nyitott, benyújtási határideje 2021. február 5. A részvételi szándék benyújtása kizárólag írásban, elektronikus formában történik „Pályázat” tárgymegjelöléssel, a Krakkói Magyar Centrum e-mail címére: centrum@hungary.art.pl az alábbi mellékletek csatolásával:

  • szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a személyes adatokat is (név, e-mail cím, telefonos elérhetőség)
  • publikációs lista
  • motivációs levél, amely tartalmazza a tervezett munkamódszer, ütemterv, tartalomjegyzék és bibliográfia bemutatását (milyen kutatási anyagokra, forrásokra szeretne támaszkodni, honnan tervezi összegyűjteni a szükséges információkat, milyen jelenségeket kíván elemezni, fejezeteket tárgyalni stb.)

b) A Krakkói Magyar Centrum a részvételi szándék írásos benyújtását követően személyes szakmai beszélgetésre invitálja a jelentkezőket, amelyekre online formában kerül sor 2021 februárjában.

2. A jelentkezést és szakmai beszélgetést követően a pályázatokat a Krakkói Magyar Centrum három főből álló szakmai kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2021. március 1-ig. Az elbírálásnál kiemelt szempont az elkészült tartalomjegyzék szakmai megalapozottsága, kidolgozottsága és stílusa, a felhasználni tervezett források jellege és mennyisége valamint a személyes konzultáción mutatott felkészültség. Az alkalmasnak minősített jelentkező kiválasztását követően a Krakkói Magyar Centrum (Cracovia Expressz Alapítvány) szolgáltatás-megrendelési támogatási szerződést ír alá  a nyertes pályázóval, amelynek keretében megbízza őt a tanulmány megírásával.

3. A sikeres pályázó által elkészített tanulmány elnyerhető támogatási összege: bruttó 600.000 Ft

4. A tanulmány Krakkói Magyar Centrumra vonatkozó fejezeteinek végső elkészítési és leadási határideje 2021. szeptember 1. A teljes tanulmány elkészítésének és leadásának végső határideje 2022. március 1. (a határidő egyszeri módosítása a felek közös megegyezésével lehetséges)

5. A pályázat nem zárja ki a csapatmunkát, részvételi szándékát többszerzős tanulmány benyújtására pályázó kisebb team is jelezheti, max. 2 szerző részvételével.

6. A pályázat keretében diplomamunka vagy doktori disszertáció elkészítése is megengedett.

7. Pályázni saját kutatás alapján készült, eredeti kutatási eredményt és álláspontot is bemutató, korábban nem publikált tanulmánnyal lehet.

8. A tanulmány formai követelményei:

  • nyelve magyar
  • terjedelme az esetleges mellékletek nélkül legalább 400.000, legfeljebb 450.000 leütés (szóközökkel)
  • a szöveg formátuma: Word, 12-es betűnagyság, Calibri betűtípus
  • a magyar nyelvű tanulmányhoz angol nyelvű összefoglaló benyújtása szükséges legalább 5.000, legfeljebb 10.000 leütés terjedelemben (szóközökkel)
  • a hivatkozásokat megfelelő forrásmegjelöléssel, APA-formában kell megadni. (Részletes útmutató az alábbi linken: https://aut.ac.nz.libguides.com/APA6th/referencelist)

9. A tanulmány tartalmi követelményei: A tanulmány felé elvárás, hogy

  • a Krakkói Magyar Centrum szakmai kuratóriuma ajánlásainak megfelelően, azzal szoros szakmai együttműködésben, a kuratóriummal közösen kidolgozott Tartalomjegyzék, illetve a benne szereplő fejezetekben jelzett terjedelmi arányok figyelembevételével íródjon
  • minél több forrás és eredeti kutatási anyag – köztük a szerző(k) által készített személyes interjúk – figyelembevételével és felhasználásával készüljön el. A tanulmány elkészítéséhez a Krakkói Magyar Centrum minden rendelkezésére álló szakmai segítséget a Pályázó(k) rendelkezésére bocsát.

10. A pályázók visszavonhatatlanul és bárminemű ellenérték nélkül hozzájárulnak az általuk készített tanulmány (disszertáció), illetve az abban foglaltaknak a Krakkói Magyar Centrum általi megjelentetéséhez, és bármely egyéb módon történő felhasználáshoz, a szerző(k) nevének feltüntetésével. A tanulmány a szerző(k) szellemi tulajdona marad, így az elkészült tanulmány szabad felhasználása (más publikációban való újraközlése, doktori disszertációként vagy konferenciaanyagként való benyújtása) megengedett.

További információk: Krakkói Magyar Centrum, dr. Pászt Patrícia elnök, centrum@hungary.art.pl

aktualitások