2010. március 23.- május 8. 8. MAGYAR FILMTAVASZ (Krakkó, Wrocław, Poznań, Łódź, Toruń, Szczecin, Katowice, Cieszyn, Lublin)