magunkról

MEGALAKULÁSUNK

 

  • Létrejöttünk célja » A Cracovia Expressz Magyar-Lengyel Kulturális Alapítványt azzal a céllal hívtuk életre, hogy Európa egyik kulturális fővárosában, Krakkóban magyar kulturális telephelyet létesítsünk. Lengyelország kulturális fővárosa máig is sok értelemben Krakkó, s ennek jelentőségét számos európai ország államigazgatása felmérte: önálló Francia, Olasz, Osztrák, Spanyol Intézet működik a városban, német kulturális képviseletből pedig kettő is aktív tevékenységet folytat (Goethe Intézet, és Nürnbergi Ház).
  • Két országban egyidőben » 2001-ben szervezetünk Magyarországon és Lengyelországban egyaránt bejegyzésre került, központunk mindkét országban minden hivatalos jogi és adminisztratív elvárásnak megfelel. Budapesti bázisunk mellett rendelkezünk egy lengyelországi irodával is, amely a Krakkói Magyar Centrum telephelye.

 

ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL

  • A Krakkói Magyar Centrum a nemzetközi kulturális diplomácia és intézményrendszer egy gyökeresen új működési modelljét építette ki és valósította meg.  Alapítványunk az első független, közhasznú civil szervezet formájában működő külföldi magyar kulturális centrum[1], amely diplomáciai státusz nélkül, pályázati és szponzori segítséggel folytatja munkáját.
  • A 3 fővel – vagyis minimális adminisztrációval – működő kis telephely eredményességét nem csupán a nagy közönségsiker és az állandó sajtóvisszhang, hanem az iroda hatékonysága és gazdaságossága is bizonyítja: az alapítványi formában működő szervezet tevékenysége közhasznú, így jelentős mértékben tehermentesítheti az államigazgatást, ami nemzetközi viszonylatban is példaértékű és motiváló hatású lehet a kultúr-diplomácia intézményrendszere számára.
  • Telephelyünk eredményei azt igazolják, hogy a pozitív külföldi ország-kép építését a hozzánk hasonló non-profit szervezetek is sikeresen felvállalhatják. Az új működési modell ugyanis nagy távlati lehetőségeket rejt magában, tehermentesítheti az államháztartást, és egyfajta alternatívaként szolgálhat a központi költségvetésből funkcionáló állami kulturális intézmények mellett.

A MODELL ELŐNYEI

 

  • Meglévő és jól működő infrastruktúra » megfelelően felszerelt iroda, a tartós működés nem igényel nagyobb befektetéseket
  • Kiváló, központi elhelyezkedés » irodánk a város szívében, a Krakkói Főtér mellett helyezkedik el
  • Költségkímélő, profitorientált működés = hatékony, rugalmas TEVÉKENYSÉG » Kis telephely, minimális adminisztráció, az állami költségvetés tehermentesítése, költségkímélő és gazdaságos működés. Évi 3-5 millió forint fenntartási költség biztosítása mellett további 8-10 millió forintot szerzünk programokra.
  • KIÉPÍTETT LENGYELORSZÁGI, NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KAPCSOLATRENDSZER » a lengyel kulturális élet képviselőivel fenntartott, kétoldalúságon alapuló állandó együttműködés, a helyi igények felmérésre és figyelembevétele, folyamatos tapasztalatcsere. Alapítványunk nem csupán a magyar-lengyel, de az Európai Uniós – elsősorban a közép-európai – kapcsolatok fejlesztését, így pl. a Visegrádi Négyekkel való együttműködést is kiemelt céljai között tartja számon. Centrumunk nem csupán a krakkói és lengyelországi fesztiválok stabil külföldi partnerévé nőtte ki magát, de rendezvényeivel a térség egyre több régiójában képviselteti magát.
  • Jelentős, pozitív MÉDIA Visszhang » a helyi és hazai sajtóval valamint reklámhordozókkal fenntartott odafigyelő, élő, személyes kapcsolat biztosítja rendezvényeink folyamatos visszhangját Lengyelországban és Magyarországon egyaránt.

ALAPÍTÓNK

Dr. Pászt Patrícia műfordító, tolmács, dramaturg, kulturális menedzser, a Krakkói Magyar Centrum megalapítója és igazgatója több mint 15 éve végez jelentős munkát a lengyel-magyar kulturális együttműködés terén. Diplomáit magyar irodalom – filozófia, valamint lengyel filológia szakokon szerezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen és az ELTÉ-n. Az irodalomtudományok doktora, kutatási területe az 1989 utáni lengyel drámairodalom. Több tucat drámairodalmi és színházi tematikájú publikáció, többek között a Mai lengyel drámairodalom c. monográfia szerzője, öt drámaantológia szerkesztője, több mint 20 kortárs lengyel dráma műfordítója.

1996-2001 között a budapesti Lengyel Intézet, a Krakkói Magyar Főkonzulátus és a lengyel Krakkó 2000 Fesztiváliroda programszervezőjeként dolgozott, részt vett többek között a budapesti Polonia Expressz Lengyel Művészeti Fesztivál valamint a nagyszabású krakkói „Magyar Évad” koordinálásában és lebonyolításában.

2001-ben létrehozta a Cracovia Expressz Alapítványt, és a külföldi magyar kulturális intézményrendszer gyökeresen új működési modelljét képviselő Krakkói Magyar Centrumot, amelyet időről-időre saját ösztöndíjából tartott fenn és működtetett. A Krakkói Magyar Centrum vezetőjeként és a Budapest VII. kerületi lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyetteseként több száz kulturális program megszervezése és lebonyolítása fűződik nevéhez Magyarországon és Lengyelországban, valamint Erdélyben és a Visegrádi országokban.

Dr Pászt Patrícia szakmai munkáját számos civil és állami elismerés mellett (Promenád díj, Hevesi Sándor díj, ZAIKS díj) a Lengyel Köztársaság Kulturális Minisztériuma is kitüntette, 2007-ben “A Lengyel Kultúráért” Érdemrendjével honorálva a magyar-lengyel kapcsolatok területén végzett tevékenységét.


[1] Alapítványunk tudomásunk szerint az első olyan külföldi magyar civil kezdeményezés, amely nem a diaszpóra kisebbségi szervezeteként, vagy baráti egyesülésként, hanem a magyar kultúra professzionális igényű népszerűsítése céljából jött létre.

magunkról