2006. március 19.-április 29. 5. LENGYEL FILMTAVASZ (Wrocław, Kraków, Poznań, Toruń, Łódź, Warszawa, Lublin)