Közlemény

Részvétnyilvánítás

KÖZLEMÉNY

A Krakkói Magyar Centrum mély együttérzését és részvétét kifejezve

kegyeletét kívánja leróni a szombati légi katasztrófában elhunyt lengyel áldozatok emléke előtt, Lech Kaczyński, Lengyelország Köztársasági elnöke valamint felesége

temetése napján, Krakkóban.

A temetés során kondoleáló könyvet nyújtunk át Krakkó Főpolgármesterének

a Magyar Centrum és minden magyar polgár nevében,

aki szeretné szolidaritását és részvétét kifejezni gyászoló lengyel barátaink felé.

A bejegyzéseket a Krakkói Magyar Centrum honlapján nyitott

részvétnyilvánítási oldalon várjuk: www.hungary.art.pl

Holakovszky László
Holakovszky László

Torokszorító, példátlan tragédia. Lengyel őseim miatt is mély részvéttel kívánok sok erőt az elviseléséhez minden lengyel embernek.


Szijártó Krisztina
Őszinte részvéttel gondolunk Lengyelországra!Imádkozunk a lengyel népért!


dr. Rákos Attila
Gyászukban osztozunk, ismét lefejezték Lengyelországot!


Tarnóczy András
Mély gyászukban osztozva,kívánom, hogy kedves halottaik nyerjék el a boldogító Isten látás kegyelmét!


Dr.Kovács Zita
Az Isteni Irgalmasság – melynek közvetitője pont a lengyel szent Faustyna- jóra tudja forditani ezt a nagy csapást.Szeretettel él a szivemben a 2004-es Krakkó-i vendégfogadás, valamint szent Hedvig emléke.Isten további kegyelmét kérem a lengyel népre


Hegedűs Gézáné dr
Mélyen együttérzünk minden lengyel barátunkkal! a Hegedűs család


dr. Horváth Ildikó
Fogadják őszinte részvétünket, együttérzésünket.


kiss piroska
Az egész Lengyelország mély fájdalmában

osztozunk

a Kis és Cselényi család


Tóth László
Mély fájdalommal, megrendülve búcsúzunk barátainktól.

Tóth László és családja


Pós Gábor
Drága lengyel barátaink!

Kérem fogadják részvétünket és együttérzésünket Lech Kaczynski Elnök Úr, felesége, teljes kísérete, a katyini áldozatok hozzátartozóinak tragikus halála kapcsán.

A titkok leple csak Isten előtt fog lehullni.

Éljen Lengyelország!

Pós Gábor és családja


Száva István
Őszinte részvétem a testvéri lengyel nemzetnek!


Fáy Család
Őszintén együttérzünk lengyel barátainkkal!


Nagy Miklós
Őszinte,mély fájdalommal gondolunk rátok!


Nagy Miklósné
Mély együttérzésem lengyel testvéreinkkel.


Barsi Rita
Nyugodjanak békében!


Czeizel Ilona
Őszinte részvétem, nyugodjanak békében !


dr.Bakay Kornél – Perjés Judit
Baráti együttérzéssel!


Juhász István és Családja
Rokoni együttérzéssel osztozunk a lengyel nép fájdalmában


Kovács Judit
Megrendülve és őszinte együttérzéssel vagyok a közvetlen hozzátartozók és a testvéri lengyel nép iránt. Sok-sok évvel ezelőtt jártam Krakkóban, a lenyűgöző szépségű Mária templomban és a Wavelban is. A szertartás közvetítésekor szinte ott éreztem magamat a helyszínen.


Tóth Anita
Őszinte részvétünket fejezzük is. Osztozunk a lengyel nép gyászában.


Magyar Jánosné
Őszinte részvétem. Nyugodjanak békében!


Bercse Péter
Őszinte részvétemet fejezem ki Lengyel Testvéreimnek és a Hozzátartózóknak!


Balogh Attila
A hozzátartozók fájdalmát átérezve őszinte részvéttel gondolok Rájuk.A két nép régi hagyományos barátsága a magyarok többségében a szeretet érzését erősíti ez a gyász.


Tamási József
Imádkozom Lengyalországért!


Kálmán Zsuzsa
Fájdalmukban őszinte részvéttel osztozom


Kanizsay Györgyi
Isten nyugtassa az eltávozottakat és vigasztalja-erősitse az ittmaradottakat.

Együttérzésem.


Margitfalvy György
Chciałbym wyrazić swoje najgłębsze współczucie Rodzinom Ofiar katastrofy.


Láng Zoltánné
A szeretet a két nép között nem hal meg.Őszinte együttérzésünk a lengyelekkel.


Kardos Katalin
Isten vigasztalását kérem, lengyel felebarátainkért imádkozom,osztozom mély gyászukban.


Magyari Levente
Őszinte részvétem!


Dr. Várhelyi Krisztina
Őszinte együttérzés a lengyel testvérekkel és az elhunytak családjaival. Vigasztaló szavak Szent Ferenc gondolataiból:

„Féljétek és tiszteljétek,

dicsőítsétek és áldjátok,

adjatok hálát és imádjátok

az Urat, a háromságos és egy mindenható Istent,

az Atyát és Fiút és Szentlelket,

mindeneknek teremtőjét.

3Tartsatok bűnbánatot,

teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit,

mert hamar meghalunk.

Adjatok és adatik nektek.

Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.

És ha nem bocsátjátok meg az embereknek bűneiket,

nektek sem bocsátja meg az Úr a ti bűneiteket.

Valljátok meg összes bűnötöket.

Boldogok, akik bűnbánatot tartva halnak meg,

mert a mennyek országába jutnak.”

Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged;mutassa meg neked arcát és könyörüljön rajtad.

Fordítsa feléd arcát és adjon neked békét


Ollé Tibor
Édesanyámat Lengyel Rózsának hívták. A zamárdi kisház, ahonnan ’51-ben iskolába jártam: “Lengyel Villa”. ’68-ban Glivicében egyetemista barátaimmal gyárat építettünk. Jó volt lengyel-honban magyarnak lenni. Mindenki addig él a földön, amíg feladata van. Tehát lengyel barátainknak és nekünk még van. A Jóisten irgalmába ajánlok minden lengyelt és magyart. Az elhunytak nyugodjanak békében!


Almásyné Burger Márta
Őszinte együttérzésemet fejezem ki lengyel testvéreinknek a mérhetetlen nagy gyászban.

Kívánom, hogy a JóIsten legyen irgalmas az elhunytakhoz és fordítsa a lengyel nemzet javára a tragédiát.


Horváth Ibolya
Öszinte részvétemet fejezem ki a Hozzátartozóknak és a Lengyel Testvéreimnek.


Tóth Moni
Őszinte részvétem és együttérzésem a családdal és mindenkivel, aki tisztelte és szerette Őket.Remélem ez a tragédia, még közelebb hozza a két testvéri népet. A Jó Isten legyen velünk!


Budai László Botond
A Jóisten legyen irgalmas e két testvérnéphez! Remélni merem csak, hogy nem az orosz medve mancsa csapott le megint ránk! Ezúton fejezem ki részvétemet magam és minden jóérzésű ismerősöm nevében a lengyel nemzetnek!


Rezsucha Ferenc és családja
Szomorú szívvel osztozunk kedves lengyel testvéreink gyászában.


Podolcsák András
Őszinte részvétem


Pápai Szabó György
Mélyen együttérzünk az Elnök Úr hozzátartozóival, az áldozatok Családjaival. Osztozunk a testvér lengyel nép gyászában. Pápai Szabó György református lelkész


Motyka Imre
to jest straszne – ez borzasztó


Bodókői Marianna
Mély részvétem a hozzátartozóknak és a nemzet minden polgárának.


Kováts Ágoston
Megrendüléssel értesültünk Lech Kaczyński elnök és a lengyel küldöttség tragikus haláláról. Osztozunk a hozzátartozók és a lengyel nemzet gyászában.


Podolcsák Anna
Őszinte részvétem.


Molnár Jenő
Együtérzek gyászukban.

Tisztelettel Molnár Jenő


Szecsődi Veronika
Öszinte részvétem,a testvér lengyel népnek


Dudás Lászlóné
A szeretet nem hal meg.


dr.Hortai Rita
Nyugodjanak békében!

A hozzátartozóknak sok erőt ennek a szomorú időszaknak a feldolgozásához!

Lélekben velük vagyunk!


Végh László
Együtt érzek lengyel testvéreimmel! De Isten megsegíti őket is, minket is, tudom!


Sasvári István Ágoston
Megrendüléssel és fájdalommal értesültünk a lengyel Barátainkat ért “új Katyn” tragédiáról.

Mindannyiunk Teremtő Ura adjon vígasztalást a baráti lengyel Nemzetnek és fölemelkedést e lesújtó tragédiából.


Dankó Péterné
Őszinte részvétem a testvér lengyel népnek


Dobsa Aranka
Őszinte részvétem


Dr. Farkasné Jászfalvi Mária
Osztozunk a lengyel nép és a családok gyászában.


Kremser Ferenc
Őszinte részvétem


Kőszegfalvi József
Őszinte együttépzésünket fejzzük ki a családnak és a testvérként szeretett lengyel népnek


Szekeres Ildikó
Őszinte részvétem.


Podolcsák Ádám
Őszinte részvétem.


Györffy Miklós Ákos
Megrendülten fogadtam a baráti lengyel népet ért nagy fájdalmat.Családommal együtt részvéttel osztozom bánatotokban.


Balogh György
Ott vagyok, és az Úrhoz imádkozom.


Vinnai Szilárd
Mélyen megrendítette családomat a katasztrófa. Mindig testvéri népnek tekintettük a lengyel népet. Történelmi sorsunk összekötött bennünket és reméljük a közös jővőnk biztató lesz.


Ákos Leventéné
Fogadják őszinte részvétünket !

Katyn valóban egy elátkozott hely, amely még most is szedi áldozatait, méghozzá az emberek legjobbjaiból !!!!!!!!!!!

A gyász-szertartásuk különösen felemelő volt! Köszönjük!


Palágyi György
Őszinte részvétem.


Solténszky László
Lengyel testvéreim osztozom gyászotokban. Az Úr Jézus Krisztus könnyítse meg terheitek.


Gógl Péterné és családja
Őszinte együttérzéssel osztozom a lengyel nép fájdalmában!


Jobbágy Tamás
Őszinte részvétem lengyel testvéreimnek!


Barócsi Tibor
Őszinte részvétem, a gyászoló családoknak, és minden Lengyelnek.


Bendzsak Norbert
Oszinte reszevetem Lengyelorszagnak !!!


Hermeci József
Részvéte!!!


Simon Áron


Dr. Forgács Mihály
A lengyel testvérek gyásza, magyar nemzetünk gyásza is.

A katyni áldozatok hetven éve és ma nyugodjanak békében !

Polak, Węgier, dwa bratanki / I do szabli, i do szklanki / Oba zuchy, oba żwawi / Niech im Pan Bóg błogosławi.

Lengyel-magyar két jó barát / Együtt harcol s issza borát / Vitéz s bátor mindkettője / Áldás szálljon mindkettőre.

a Forgács család Turáról


Solti Alpár Csaba


Dr. Hódi Sándor
Nemzeti gyászukban mély részvéttel osztozunk a Lengyel néppel. Fogadják a Hódi család és a délvidéki magyarság együttérzését.


Vígh Piroska és családja
Őszinte együttérzésemet szeretném ha tolmácsolnák a gyászoló családtagoknak és a LENGYEL népnek!


Csomos Tunde
Őszinte részvétem


Albert Imola
Reszvetem!


Kovács Árpád
Őszinte részvétem a hozzátartozóknak!


Horvath Agnes
Ezuton szeretnem reszvetemet kifejezni a gyaszolo lengyel nep fele.


Szabó István
Őszinte részvétünket fejezzük ki a lengyel népnek szomorú napjaiban. Egy reménysugár: újabb közbenjárók igazgatják a lengyel nép földi gondjait, kérik a Gondviselés segítségét. Szeretettel: Szabó család, Budapest, Szentimre-város


Pálóczy Erzsébet Mészáros Tibo
Szeretett Lengyel testvér-népünk! Megdöbbenéssel értesültünk a II.Katyni tragédiáról. Beleborzongtunk! Együttérzünk Veletek és kérjük a Mindenható Istent, hogy adjon az elhunyt emlékezni induló testvéreknek nyugodalmat – és lelketeknek és lelkünknek keresztényi megnyugvást. De örökké emlékezni fogunk Rájuk, és erre a rettenetes napra, 2010. április 10.-ére.


Menyhért Gábor
Nemzeti gyászukban mély részvéttel osztozunk!Sírunk, gyergyát gyújtunk és kérdezzük, miért? Menyhért család


Végh Miklósné és családja
Drága Lengyel Barátaink,szörnyű csapásotokban lélekben Veletek vagyunk! A temetési szertartás gyönyörűen megindító volt, imádkoztunk hősi halottaitokért és biztosak vagyunk abban, hogy tragikus haláluk a fájdalom mellett segít a régi sebek begyógyításában, Isten akarhatta csak, hogy pontosan így történjen!


Fazekas Zoltán
Részvétemet fejezem ki az elhunytak hozzátartozóinak. Nyugodjanak békében!


Egyed Tibor
Őszinte részvétem Lengyel Barátainknak: Egyed Tibor, képzőművész


Moharos László
Lengyel barátaink veletek vagyunk,

osztozunk a gyászban és a fájdalomban.


Schay Zoltánné
Megrendülve, őszinte részvéttel osztozunk a Lengyel nép fájdalmában , de Isten vigasztaló Igéjével: “Közel van az Úr a megtört szívekhez és megsegíti a sebhedt lelkeket.” Zsolt. 34, 19.


Takács András
Tisztelt Lengyel Barátaink!

Fogadjátok őszinte együttérzésünket nemzeti gyászotokban.

Takács András

Szabad Magyarországért Mozgalom elnöke


Pál Ferenc
A lengyel nemzet fájdalmas mély gyászában őszinte együttérzéssel osztozom.


Tomori Gyuláné
Az egész lengyel nép gyászában őszinte részvéttel osztozom: Tomori Gyuláné


T-né Farkas Zsuzsa és családja
Őszinte együttérzéssel osztozunk a lengyel nép fájdalmában, Isten vígasztaló igéjével: ” …a te kegyelmed jobb az életnél”(Zsolt.63.)


Tomori Gyuláné
Az egész lengyel nép gyászában őszinte részvéttel osztozom: Tomori Gyuláné


Vad Kálmán László és családja
Őszinte részvéttel osztozunk lengyel barátaink és az egész lengyel nemzet gyászában, és fájdalmában!


Vígh Miklós
Megrendülve, őszinte részvéttel osztozunk a lengyel nép fájdalmában.


Kanyó Alíz
Lengyel barátaink gyásza a mi gyászunk is. A Jóisten vigyázza útjukat! Szívből jövő részvétünk.


Pákozdi Ferenc
megdöbbentő mély fájdalom tölti el szívünket, s kérjük az Urat, hogy ebben a nehéz súlyos szenvedésben tudjon vigasztalást adni elsősorban a hozzátartozóknak s mindannyiunknak, hogy az Istenben bízva az örökélet reményében

tudjuk feldolgozni ezt a nagy veszteséget. Kedves lengyel testvéreink osztozunk mély gyászotokban.


Farkas Marietta
Fogadják őszinte részvétemet!


Matin Piroska
Őszintén együtt érzek az áldozatok hozzátartozóival,osztozom a lengyel nép fájdalmában. Legyen meg Isten akarata


Gerlei Anikó
Isten velünk, viszontlátásra!


Prokaj Kálmán
Polak, Wegier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.

Öszinte részvétem a balesetben elhúnytak hozzátartozóinak, a Kaczynski családnak és a lengyel népnek, amiért elvesztette legjobb fiait!

Fájdalmukban és gyászukban osztozunk.

Prokaj Kálmán és családja Egerből.


Dr Szabó Miklós és családja
A sokat szenvedett lengyel nép mély gyászában öszinte részvéttel osztozunk Dr Szabó Miklós Budakesziről


Jámbor Ilona
Őszinte együttérzésem és minden tiszteletem a lengyeleknek. Ők azok, akiktőltartást tanulhat minden nép, minden időkben. Jámbor Ilona, az aradi In memoriam 1956 egyesület elnöke


Dr Pálinkás Jenő
Őszinte együttérzéssel a LENGYEL NÉP iránt:

Pálinkás család


Varga Erzsébet
Részvéttel annak a népnek, mely mindig a barátunk volt!


Füleki Kata
Nem tudok hozzátenni az előző sorokhoz semmit. Mindent megírtak már előttem.

Egyszerűen szeretnék megölelni és megsimogatni minden gyászolót. És mind az ittmaradottakat, mind az elköltözötteket a mindenható Isten kegyelmébe ajánlom. Őszinte szívvel veletek érzek!

Higgyük, hogy nem végleg búcsuztunk. Kell, hogy legyen ott, egy másik világ.

Ölelem valamennyi gyászoló lengyel testvéremet.


Tarján család
“Hermann Enrice: A legnehezebb kérés

“Legyen meg a Te akaratod !!”

Könnyű kimondani,

ha elkerülnek gondok, bánatok ….

De, ha nehéz órák jönnek,

s az öröm ködbe vész,

ha a szív vérzik, a lélek zokog,

ha éjszakának tűnnek nappalok,

eltördelni mégis e mondatot,

hogy “legyen meg a Te akaratod !!” ????

Inkább sikoltanék, “Atyám ne, ne !!

miért kell ennek így történnie ?”

Szívem keserű lázadásba jut,

ha értetlen előtte az út.

Sírva tesz fel kínzó kérdéseket

“Én Istenem, hát ez a szeretet ?”

Aztán elcsitul: “Bocsáss meg Atyám !”

Te szeretsz engem híven, igazán.

Kínban vergődő szívvel is tudom:

Te vezetsz engem a legjobb úton.

Ellenemre is véghezviheted,

de szívem attól nem lesz csendesebb.

Taníts meg hát szívből kiáltani,

ne csak szájjal, de szívvel mondani:

“Ahogy Te akarod, ne ahogy én !”

A bölcsesség csak így lesz az enyém.

Lehet az út tövises, meredek,

amerre vezetsz, bátran mehetek.

S mindennapi kérésem az marad:

“Add, hogy csupán Téged kívánjalak !”

“Legyen akaratod” — ha nap nevet,

“legyen akaratod” — ha éj temet.

Legyen most és mindörökké ! Igen !

Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem !

Ha utad célját el is takarod:

Hiszek: Legyen ahogy Te akarod !!


Kocsis László
Mély együttérzésemet fejezem ki a LENGYEL néppel Örök barátság legyen népeink között


Tóth Katalin
Öszinte együttérzésem a lengyel népnek és az áldozatok hozzátartózóinak.


Kovács Frigyes és családja
Nem tudhatjuk, hogy az áldozatokért hol és mikor miilyen kegyelmeket kapunk.Adja a jó Isten, hhogy ez a kegyelem bőséges legyen. A viszontlátásig nyugodjanak békében.


Sallay Imre, Sallay Mária
Mélységes együttérzésünk a lengyel néppel gyászukban osztozunk ebben a tragikus helyzetben.


Bogdán Márius
Osztozom lengyel testvéreink gyászában.

Adjon nekik az Úr örök nyugodalmat!

Ahányszor ott jártam, mintha otthon lettem volna.


Vattay Szabolcs
Tisztelt Lengyelek, Barátaim!

Fogadjátok mély együttérzésemet, részvétemet a Titeket ért tragédia miatt!

Szeretettel: Vattay Szabolcs, Budapest


Láng Miklós
Többször jártam lengyel barátainknál – őszintén együttérzek most is velük…


szekeres judit
Családommal együtt megdöbbenéssel vettük tudomásul a tragikus hírt.Őszinte együttérzéssel gondolunk a családtagokra és a lengyel emberekre.Szekeres judit


Csiba Gabriell Dr Orosz Imre
őszinte részvétünk a lengyelnépnek


Kerekes Család
Egész családom nevében osztozom a család és a Lengyel nép gyászában. Isten adjon Békét az elhunytaknak!


Fischer Lajos
Adj Uram orok nyugodalmat nekik es az orok vilagossag fenyeskedjek nekik. Nyugodjanak bekeben. Amen.


Zsók Mária
Isten adjon örök nyugodalmat az elhunytaknak, és áldozatuk járuljon hozzá egy jobb világ alakulásához.


Félegyházi Tamás Zsolt
A régi történelmi barátság következtében mindig megrendítenek minket lengyel barátaink veszteségei. Az önálló államiságot velünk, magyarokkal együtt nagyon hosszú küzdelmekben kivívó és megvédő lengyel nép számára ezen állam vezetőinek ilyen arányú elvesztése mindig komoly tragédiát jelent. Ennek megértésével fejezem ki magam is itt mély megrendülésemet és szívélyes együttérzésemet az egész lengyel népet ért gyásszal. Béke poraikra! Ámen


Dombovári Sándor
Mélyen együtt érzek az elhunytak családjával és az egész lengyel néppel.


Kriska György
Adjon az ÚR vígasztalást és reményt a lengyel népnek.


Kiss Zoltán
Nyugodjanak békében lengyel testvéreink!


Hergovits Gyula
Mélyen megrendülve, őszinte részvéttel osztozunk a lengyel nép fájdalmában


Piskor Gyöngyi
Együttérzésem a lengyel népnek!


Balázsovics Csaba
Jesteszmy z Wami w Waszym wielkym bólu narodowym. Modlymy sie do Boga za duch poleglych. Przajmyjcie nasze najglebsze wspólczucie. Czobo z Rodzinka


Miklós család
Együttérzünk és gyászolunk veletek. Egy gyertyát is gyújtottunk már. Kérjük a Jóistent fogadja be gyermekeit és adjon nektek erőt.


Tar Beata
Öszinte reszvetem!


Orban Istvan-Laszlo
Nyilvanvaloan minden szempontbol nagy a veszteseg. Isten adjon vigasztalodast.


vas család
Adj örök nyugodalmat Nekik,

És az örök világosság fényeskedjék Nekik

Nyugodjanak békében

Jézus Mária nevében

Ammen


Vicze Csilla
Mélységesen együttérzünk lengyel barátainkkal.


Gubacsi István
Megrendülve osztozunk a Lengyel Testvéreink

gyászába.

Gubacsi család


Dr Tóth Józsefné
Mély megdöbbenéssel fejezem ki részvétem, a lengyel “testvéreink” tragikus halála miatt!Nyugodjanak békében,a feltámadás reményében.

DrTné


Dr. Borotai György
Kérem, fogadják őszinte együtterzésemet a lengyel népet és a miniszterelnök családját ért veszteség miatt.

Mindig igaz volt a jól ismert mondás:

Lengyel – magyar két jó barát,

Együtt vív és issza egymás borát!

A bajban sokszor nyújtottunk egymásnak segítő kezet, vigasztaltuk, bátorítottuk az elesetteket. Ezer éven keresztül – a közös határ két oldalán – összetartottunk jóban rosszban.

Így lesz ez ezután is.

Fájdalmukban osztozunk:

Dr. Borotai György


Puskás Lászlóné
Mélységes megrendüléssel és együttérzéssel! Istenhitben testvérnép maradjunk mindörökké. Amen


Nagy Mária és fiai
Együttérzésünket és részvétünket küldjük a lengyel népnek!


Draxler Ferenc
Adjon Nekik az Úr örök életet Őnála!


Maráczy család
Őszinte részvéttel a családnak, és a lengyel népnek!


Sibinger János
Kedves Barátaim! Megrendülten, és együttérzéssel osztozom gyászotokban.


Dr. Fazekas Imre
Megrendítő gyászukban fogadják szívből jövő együttérzésünket.


Kőrössy Erika
Őszinte részvétem a hozzátartozóknak és a lengyel népnek! Vigasztalódást és méltó emlékezést kívánok!


Nagy Sándor
A lengyel barátaink gyászában osztozunk.Emléküket megőrízzük.


Orosz Péter
Együtt érzünk Veletek és osztozunk fájdalmatokban.


Orbán Ágnes
Őszinte részvétem az elhunytak családjának és az egész lengyel népnek.


Annette Dojcsanszky
Sincere sympathy and prayers for the people of Poland at this time of sorrow.


Szödényi László
Őszinte részvétem a lengyel nemzetnek


Pongrácz Lászlóné
Őszinte részvétem a lengyel népnek.


Czeczidlowszky Eszter
Osztozom gyászotokban.


Tóth Károly
Mély fájdalomba osztozunk a tiszteséges

becsületes Lengyel Nép fajdalmas gyászába. Őszinte részvéem…


Czetenyi Katalin _ Olaszorszag
Szeretettel, megertessel erezzuk magunkat a Lengyel Nep mellett nagy fajdalmaban, hiszen rokonok vagyunk (Ukapam lengyel volt) es mindig szeretettel voltunk es vagyunk egymas irant! Imadkozunk, hogy II. Janos Pal Papa segitse a Lengyeleket ott, Fentrol….:-)


Dr Tamás Attila
Drága lengyel testvéreink,osztozunk gyászotokban. Fájdalmatokban veletek vagyunk.


Bagamery Piroska
Melyen megrendulve osztozom a Lengyel Nep fajdalmas gyaszaban.Adjon Isten batorsagot, erot es kitartast szent celotok a fuggetlenseg eleresehez, a megmaradasert valo kuzdelemben.Isten bekeje es ereje legyen minden Lengyel Testverunkel


Wildmoser Zsófia
Megrendülten osztozom a lengyel nép és a gyászoló családok fájdalmában.


Foltányi Árpád
Igaz barátaink mély gyásza a mi gyászunk is. Katyn neve mostantól még jobban szorítja szívünk.

Őszinte részvétem


Halász Ferenc
Őszinte részvétem a Lengyel népnek.


Wabrosch Katalin
Kaczynski Úrral a legnagyobb lengyel Hazafiak közül való távozott: sem Öt, sem Asszonyát, sem a többi Áldozatot nem feledjük soha, mi, magyarok.

Fájdalmatokban osztozva, erösítünk Benneteket április 25-i, a nemzeti oldalra leadott szavazatunkkal, választási eredményünkkel.


Koszó László
Együttérzéssel. Barátsággal.


H. Gyenis Éva és családja
Legmélyebb és legőszintébb részvétem!


dr. Sipos József
Őszinte részvétem és nagyrabecsülésem a hős lengyel barátainknak. SJ


Czöndör Gyula
Részvétemet és együttérzésemet nyilvánítom az egész lengyel népnek – ahol számos barátom él – akik elnöke, feleségével és az általa vezetett küldöttséggel megemlékezni érkezett volna a XX. század történelmében a lengyel nép ellen elkövetett szörnyű gaztett színhelyére Katynba. ahol 22500 lengyel katonatisztet, tisztviselőt és értelmiségit gyilkoltak meg brutálisan 1940 tavaszán az NKVD különítményei. A küldöttség vétlen vértanúsága végérvényesen a világtörténelem legfeledhetetlenebb eseményei közé emeli a katyni tömegmészárlást, amelyben a két világháború közötti Lengyelország értelmiségének színe-java pusztult el felkent hóhérok keze által. A részvét azé a lengyel népé – amelyben az agyonhallgatott katyni gyalázat csak egy epizód – hiszen ezt a népet több mint fél évtizeden át pusztította két katonai nagyhatalom – a német és a szovjet diktatúrák – hadserege, amelynek legalább hárommillió lengyel áldozata volt.


Horváth Attila
Lengyelországi átutazásunkkor megtapasztaltuk,mennyire szívbőljövő a Lengyel Nép baráti érzése felenk,magyarok felé!

Reméljük,ez a szörnyű tragédia nem módosítja azt a fejlődési irányt,ami az elhunytak képviseltek!

Gyászotokban Veletek érzük,kedves Barátaink!

Horváth Attila és Felesége


Tibetet Segítő Társaság
Őszinte részvétünk az összes gyászolónak, hozzátartozónak!


Kósa Dániel
Great nation, braveheart! Wishing happiness

for all of You and all the sentient beings!


Takács Melinda
Szívből jövő öszinte részvétem a lengyel népnek.


Erdélyi Péter
Őszinte részvétem lengyel testvérnépünk szomorú gyászában.


dr. Győrfi László
Őszinte részvéttel osztozom a lengyel nép mély gyászában.


Sipos Katalin
Istenem, Örök Atyám,

Szent Kezedbe adom lelkem!

Légy jóságos bírám, engedj haza Országodba engem!

Örök az arcod, nem száll el szavad,

Minden mosolyod szívünkben marad.

Most már nem fáj semmid, az álom szép,

Majd a fényes felhőkön túl, találkozunk még!

Egy földi angyal mennybe szállt,

Régmúlt szerettei közé,

Onnan figyel, s vigyáz reánk,

Oltalmazón, örökké.

Tudom, az én Megváltóm él,

Hajléka készen vár reám,

Már int felém, és koronát ígér

A földi harc után.


Koó Éva dr.
polák venger dva bratanki!


Csata Kinga
Őszinte résztvétem!


Balázs György
Kedves Barátaink! Az Összefogás Halásztelekért Egyesület nevében őszinte részvétünket és baráti érzéseinket tolmácsolom.Halottaitok nyugodjanak békében.

Elnök


Faltisz Alexandra
“A tussal rajzolt betűket

a vízcseppek elmoshatják.

Le sem írt jelet a szívből

senki, semmi ki nem mossa.”

Egész családom nevében fogadják őszinte részvétünket.


Tóásó Á. Zoltán
Vigasztalódást és lelki megnyugvást kívánok. Őszinte részvétem.


BOCZOR JÁNOS SÁNDORNÉ ÉS CSALÁ
Megrendülten értesültünk a hirről, hogy az elnőki gép lezuhant, az elnők és az ország vezető elitje is elhunyt. Osztozunk az ország és a családok fájdalmában.Nyugodjanak békében az elhunytak,a családoknak isten adjon eröt, hogy a potolhatatlan hiányt eltudják viselni.


Sármay András
Mély negdöbbenéssel hallotuk a tragédia hírét, fogadják együttérzésünket. Jó érzéssel figyeljük, hogy a kicsit irigyelt tartású lengyel nemzet a tragédiában még jobban “összerázódott”.


Jeszenszky Géza
Ahogy a budapesti lengyel nagykövetség részvét-könyvében is kifejtettem, Kaczynski elnök úr tevékenységekben gazdag élete mellett halálával is Lengyelországot szolgálta. Vele a magyar-lengyel barátság kiemelkedő képviselőjét veszítettük el.


Szabados János
Őszinte részvéttel osztozunk lengyel barátaink és az egész lengyel nemzet gyászában.


Karaba Anna
Isten irgalmazzon az elhunyt lengyel testvéreinknek !


Incze Katalin
Őszinte részvétem családommal együtt az elhunytak családjának és a Lengyel nemzetnek!


Gündisch-Vincze család
Megrendüléssel és külön fájdalommal töltött el bennünket, hogy éppen Katyn tragédiájának 70. emlékünnepe elôtt történt… M. P. M. R.


Elizabeth Kiss
Őszinte részvétem lengyel barátainknak.


Álló József
A családommal együtt őszinte részvétem,

a lengyel barátainknak, és az elhunytaknak

örök nyugodalmat .


Mészáros Ferenc
Megrendülve, de Isten akaratában bízva fejezem ki őszinte részvétem a baráti lengyel népnek.


Dr. Szabóné Grasseli Judit
Mélyen megrendített a szomorú gyász híre, őszinte együttérzésemet fejezem ki lengyel testvéreinknek.


dr.Sziptner István
Mély megrendüléssel osztozunk lengyel testvéreink tragikus gyászában.Minden áldozat nyugodjon békében.


Katona Mária
nagyon mélyen megrázott,csak remélni tudunk egy jobb jövőben


Pintér András és családja
Megrendülve és együttérzéssel osztozunk a testvéri lengyel nép fájdalmában.


Molnár Pál
Őszinte részvétem a Lengyel nemzetnek


Pillich László
Amikor,utazás közben,lengyelek földjére lépek,akkor úgy érzem,hogy drága anya-földön járok!és, amikor, lengyelek milliója,a vérző szíve, vérzik, akkor úgy érzem, hogy a ragaszkodó családom, gyászol.Meglehet,hogy az egybe-símuló, lengyel magyar erősítő lelkünk,fent a Magasban, valahol,Báthory István, Erdélyi közös szelleme,gondosan úgy össze-terelt,mint két barát… Gyászol az én baráti lelkem, és bongva, gyászol, a Krakkói lengyel mély, harangja Adjon, a Mindenható,a lengyel tesvéreket, ébredő,meg-békélt,örök vígasztlást!


Torma József
Mély együttérzésemet fejezem ki az áldozatok családjainak,az egész Lengyel népnek !


Tar Csaba
Osztozunk lengyel barátaink gyászában.

Kapospulai polgárok.


Kőműves Géza
Őszinte részvétem a lengyel véreink felé és üzenem, hogy a nemzetközi zsidó maffia által megszervezett tömeggyilkosság ellenére se adják fel és továbbra is álljanak ellen a gonosznak.

Kőműves Géza


berti
A jó Isten fogadja őket az örök boldogságba.


Terényi Gyöngyi
Őszinte részvéttel osztozom a lengyel nép fájdalmában! Adj Uram örök nyugodalmat Nekik! Imádkozom értük.


Melczer Lajos
Őszinte együtt érzéssel osztozunk a TESTVÉRI lengyel nép mély fájdalmában.


Szathmári Lajos
Őszinte részvétem


Galambos Emese
Mélyen megrendülve együttérző szívvel osztozunk a lengyel nép gyászában.


Por Gabriella
Oszinte reszvetem.


Egervári László
Mély megrendüléssel értesültünk a lengyel nép újabb tragédiájáról, meggyőződésünk, hogy nem volt hiábavaló. Isten segítse a lengyel népet, testvéreinket.


Egervári László
Mély megrendüléssel értesültünk a lengyel nép újabb tragédiájáról, meggyőződésünk, hogy nem volt hiábavaló. Isten segítse a lengyel népet, testvéreinket.


Zárug Kati és Béla
Őszinte részvétünk.


Dr. Orosz Márta
Őszinte részvéttel osztozunk a lengyel nép mély fájdalmában.


Siményi Vilmos
Nem értem, de Urunk akarata és áldása kisérje tovább is Őket és Nemzeteinket.


Deák Péter
Gyászában is példát vehetünk a lengyel népről!!Aki együtt harcolt velünk egy kardélen!Vigasztalódást s erőt drága lengyel testvérek,s kitartást további küzdelmetekhez,hogy ne süllyedhessetek el Európa háborgó tengerén.”Ha az Isten velünk,ki ellenünk”.Deák Péter,ki ifjusága alatt szép példát kapott a lengyelektől


Sophie & ALfonz Barta
Oszinte reszvetunket es egyutt erzesunket fejezzuk ki minden aldozat hozzatartozoinak. Isten vigyazzon azokra akik elmentek, es azokra akiket itt hagytak.


Mészáros Miklós
Miért történt e tragédia? Pont a lengyel vezetőkkel, s a világháborúban elpusztított ártatlan áldozatok hozzátartozóival? Örök nyugodalmat nekik, s megnyugvást az emlékezőknek!


Raffai Zoltán
Szeretett lengyel testvéreink! Őszinte részvétünkkel szeretnénk enyhíteni testvérnépünk fájdalmait, egyúttal a családom nevében is üzenem, hogy a magyar nemzet még bajban is veletek van, volt és lesz és segít ahol tud.


Petri Andrásné
Őszinte megrendüléssel ez úton fejezzük ki mély együttérzésünket a lengyel nemzetnek, a gyászoló családoknak. Az áldozatok nyugodjanak békében.


Kiss Albert Csaba
Nagyon megrendített e magyarázhatatlan tragédia, nem csak testvéreket, hanem egyenesbe érkező nép a vezetését vesztette

el!Mély fájdalommal tölt el !


Cathy Virag
Mely egyutt erzesunket szeretnenk elkuldeni a lengyel nepnek Tragedia ami tortent Nyugodjanak bekeben


Bleicher Anna
Lengyel magyar ket jo barat,

Egyutt harcol s issza borat.

Mely egyutterzesem lengyel baratainknak.


Marossy Ilona
Mélyen megrenditett a tragédia hire, látva azt a sok-sok becsületes arcot. Arra gondoltam: Istenem, miért engedted, miért a jók mennek el, a gonoszoknak pedig semmi bántódásuk sincs!?

Egyszer biztosan választ kapunk rá.

Adj Uram örök nyugodalmat Nekik! Imádkozom értük.


Grebenár Zsuzsanna
Fogadjátok őszinte részvétünket mély gyászotokban. Grebenár család


Schenk György és családja
Mély megdöbbbenéssel fogadtuk a hírt!

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki lengyel testvéreinknek!

Gyászukban osztozunk!


Szakacs Bodor Denes
Dear Polish Brothers!I’m very much troubled and saddened about the tragedy you had to face recently, we Hungarians always appreciated your brotherhood, which goes beyond our known history.At this time I pray for you to accept the Lord Jesus’s power and authority to bring justice and comfort for all of us. Amen!


Hajda Gy. Zsigmond
Lengyel barátaim mély gyászában mi is őszinte részvéttel osztozunk. A hősök és az áldozatok nyugodjanak békében. Békességet Istentől!!!


Dr.Váradi Ernőné
A SZERETET ÖRÖK. LEGYEN BÉKÉS ÖRÖK ÁLMUK


Szakacs Erwin
Kedves Lengyel testverek,az Ur legyen veletek gyaszotokban es mindorokke.


Héri Ferenc
Nagy veszteség érte a lengyel nemzetet. Őszinte részvétünk!

Az elhunytak nyugodjanak békében!


Gáll Lajos
A családom és magam nevében fogadják őszinte baráti együttérzésünket ez érthetetlen tragédia kakcsán érzett fájdalmukban.Megbékélést kivánunk az elhunytak családjainak és a baráti lengyel népnek.


Herbstne Krich ilona
Legmélyebb együttérzésem!


Géczy Vera
Mély megrendüléssel osztozom lengyel testvéreink gyászában.


Biácsi Katalin
Zsolt 119,76

“Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.”

Őszinte részvétünk: Biácsi Katalin és családja


Mogyorósiné M Erzsébet
Őszinte részvéttel érzünk együtt lengyel barátainkkal.

Az elhunytaknak fényeskedjen az örök világosság!


Aniko Selmeczi
Őszinte részvétem a mély gyászban!

Selmeczi Aniko


Juhász Péterné
Őszinte részvétünk, osztozunk a testvéri lengyel nép gyászában.


Zuglói Örmény Kisebbségi Önkom
A Magyarországi Örmények nevében tolmácsoljuk őszinte együttérzésünket a Lengyel Néppel


Zárug Béla
Őszinte együtt Érzésünk a lengyel néppel.


Telek Tamás
Mélyen megrázott…., ismerem a katyn-i filmet…., a Gondviselés tudja, mit miért tesz (vagy miért hagyja, hogy….) együttérzéssel: Telek Tamás


Botár Endre
Nyugodjanak békében!!!Fájdalmatokban VELETEK vagyunk,VELETEK érzünk!!!Botár Endre.


Kozma József
Nyugodjanak békében drága Lengyel testvéreink!


Mélykuti Attila
Lélekben együtt, egymásért!


Takács Gyöngyi!
Túl gyorsan s méltatlanul hívtad magadhoz e két remek embert, Uram! De Te tudod jobban, mi a legjobb és biztosan akaratod volt jelen esetben is a legüdvösséghozóbb. Mi imával s döbbenettel állunk, s bízunk Benned, döntésedben Urunk. Áldd meg Őket országodban, hogy jobbodon ülhessenek örökké! Amen


Farkas László Miklós
Családom, s a magam nevében őszinte részvétünket tolmácsoljuk a baráti Lengyel Nép felé.


REisz P. Pál OFM
Úgy siratjuk Lech Kaczynski elnök urat és a szerencsétlenül járt társait, mint saját testvéreinket. Amikor imáinkban a Feltámadottra bízzuk örök sorsukat, akkor abban is reménykedünk, hogy értelmetlennek tűnő haláluk elszántabbá, az örök értékek iránt elkötelezettebbé, összetartóbbá tesz valamennyiünket.


Demeter Mihályné
A mély gyászban őszintén osztozunk!Demeterné


Kiss Péter és családja
Polak Wenger dwa bratanki,

I do szabli i do szklanki.

Mély fájdalmukban osztozunk és fogadják Őszinte részvétünket.


PÁPAI POLGÁRI KÖR
SZERETÜNK BENNETEKET LENGYEL TESTVÉREINK !


Bartos Istvánné
Örök világosság fényeskedjék nekik!

Kérem fogadják őszinte részvétem!


dr.Czirják Károly
Őszinte részvétem családom és magam nevében lengyel testvéreinknek.


dr.Czirják Károly
Őszinte részvétem családom és magam nevében lengyel testvéreinknek.


Cz.Tényi Klára
Nehéz belenyugodni Isten akaratába, sok sok hittel, talán. Hinni kell abban is, hogy nem volt értelmetlen a szenvedés, a hiány, az űr, amit maguk mögött hagytak. Szeretnék hinni abban, hogy valamilyen felsőbbrendű cél, valamilyen útmutatás rejlik, világosodik meg mindannyiunk számára. Nyugodjanak békében a közös, nagy Feltámadás reményében Lengyel Testvéreink, imádkozom értük.


Fekete Violetta és családja
Mélyen megrendülve osztozunk lengyel testvéreink gyászában!Imátkozunk Értük, és a Lengyel Nemzetért


Gajáry Antal dr.
R.I.P.Mély együttérzésünket fejezzük ki.A szimbólumok összekapcsolódnak, az áldozatok talán nem hiábavalóak.A közös feltámadás reménye adjon erőt mindannyiunknak.


kozma erzsébet
Az örök világosság fényeskedjék. és legyen nekik könnyű a föld. Véletlen volt, vagy fekete mágia? Mi akkor is szeretünk benneteket lengyel testvéreink.


Nagy-György Józsefné
Őszinte együttérzésemet fejezem ki a lengyel nép felé, akik kiemelkedő pozícióban lévő honfitársaikat veszítették el.


Gall Lajos
Prosze wyrazu szczerego wspólczucia dla których umierany w kata strofie lotniczy. Józef Nitkowski i rodzina.


Kedves Szabolcs Hunor
Őszinte mély részvétemet szeretném kifejezni e lelki, kulturális, emberi tragédia miatt. Kérem a Jó Istent adjon örök nyugodalmat az elhunytaknak, imáimban foglalom.

Tisztelettel, Kedves Szabolcs-Erdély.


Mertzger Béláné
Fokozza ez a gyász is a köztünk lévő testvériséget! Nyugodjanak békében


Pasztorfi Istvan
Lengyel Testverek!

A gyasz es az ujabb merenylet adjon erot nekunk, a vegso gyozelemre!

“Mi ne gyoznenk? hisz Bem a vezerunk,

A szabadsag regi bajnoka!

Bosszuallo fennyel jar elottunk

Osztrolenka veres csillaga!” /Petofi/


Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány
Kedves Lengyel Barátaink!Őszinte részvéttel gondolunk rátok ezekben a nehéz percekben,és osztozunk bánatotokban.Tragédia!S ha már így történt,emlékezzünk részvéttel,szeretettel!Jövőnk záloga a jelen.Jelenünk pedig a múltban gyökeredzik.Az együtt gondolkodás,az elfogadás,a szeretet mutathat jó irányt mindannyiunknak.Mi megtesszük,ami tőlünk telhet,ígérjük.Minden tettünkben,együttműködésünkben emlékezni fogunk elhunyt lengyel barátainkra,az élőkkel együtt!Isten adjon nekik békét,örök nyugodalmat.Ámen.


Békés Enikő
Istenem, adj örök nyugodalmat Nekik, és az örök világosság fényeskedjék Nekik! Nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent Nevében! Ámen


Bucsay István, Miskolc
RIP


Ugodi Tibor
Részvétem és nyugodjanak békében!


Albert Csaba
Minden áldozat nyugodjon békében.


HatolkayGyuláné
Öszinte együttérzésünket fejezzük ki Lengyel testvéreinknek. Nyugodjanak békébe.


Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
Mélyen megrendített bennünket a tragédia! Lech Kaczyński, Lengyelország Köztársasági elnöke és a katyni megemlékezésre utazó kíséretének halála örök mementó! Szentháromságban halhatatlanok ők!

Együtt érzünk lengyel testvéreinkkel. Őrizzék az egységet, melyet kiválóságaik, szeretteik halála kovácsolt egybe!


Bitay Levente
Báthori István városából Kolozsvárról Őszinte együttérzésem fejezem ki lengyel barátainknak.


Dr. Ruszinkó Ádám
Megrendítő volt a tragédia híre. Láttuk, mennyi kiválóság veszett oda: az ország színe-java. Bízzunk abban, hogy a Jóisten azokra méri a legnehezebb feladatot, akiket a legjobban szeret. Erősödjetek meg lelkileg! Az elhunytak nyugodjanak békében, mi pedig osztozunk lengyel barátaink országos gyászában: Ruszinkó Ádám és családja


N. Szent György Lovagrend
Nemzeteink egy Tőröl fakadtak, két szál egyenes törzzsel, s lélekben egy Koronával.. Ne bántsd a “Fát” s Népeinket!

Nyugodjanak Békében


Sudár László
Składam kondolencje!


Szabó Sándor
Nyugodjanak békében!


Dr. Jánosiné Juhász Katalin
Mély fájdalommal és őszinte megrendüléssel osztozunk lengyel testvéreink gyászában.


Dr. Helfferich Frigyes
Őszinte együttérzésem fejezem ki lengyel barátainknak.


Skornyák Ferencné
Isten nyugosztalja a megholtakat, emlékük legyen áldott. Skornyák család


Gaál Andor és családja
Mély együttérzéssel a lengyel testvéreinkkel a Kaczynski elnők ur és felesége tragikus elhunyta alkalmával.

Imádkozunk a család és velük elhunyt testvérek lelki üdviért.


Bálint Gizella
Öszinte résztvetem a gyászoló lengyel barátaink felé.


Ács Kata
Részvétemet fejezem ki a lengyel népet ért nagy veszteség miatt.


Hegyi Gyöngyi és Wahl Vivien
Őszinte résztvétün!


Lipták Sándor
Részvét és Kegyelet, e sokat szenvedett hős népnek…


Dávid Balázs
Váljon e tragédia a lengyel nép javára, pihenjenek békében az áldozatok.


dr.Hasznos Arpad
Biztos, hogy a koztunk levo lelki testveriseg az oka annak, hogy ezt a tragediat mi, magyarok, ugy eljuk at, mintha velunk tortent volna, es ezert tud annyira fajni…


Győrfy Zsolt
Őszinte részvétünket szinte nem is tudjuk kifejezni. Isten óvja lelküket!


halasztelekma.hu szerkesztői
Őszinte részvétünket és jókívánságainkat fogadjátok szeretettetel


Telek András
“Két jóbarát: magyar s lengyel.”

Most pedig a gyászban egyek…

Őszinte részvétem.


Szabó Tibor és családja
Őszinte részvétünk!


Ács Éva
szeretettel osztom meg lengyel testvéreim fájdalmát.imádkozunk értük


Kiss Alexandra
Őszinte részvétünk lengyel barátainknak. Isten adjon erőt Nektek a fájdalom elviseléséhez!


Dr.Gundy Sarolta
A gyász óráiban ebbe a néhány sorba öntöttem megrendülő érzéseimet:

KATYN 1940-2010

Irgalomért nyúló katyni nyírfák és

fagytól ocsúdó alázatos cserjék

derengő rügyeit bontogató emlék,

mit hősök lelkéből font reánk a vég.

Hány ezer lengyel apa, testvér, gyermek,

Föld-bilincsbe rogyva hallja üzeneted,

hogy voltunk, vagyunk, leszünk

és örökké fájó didergő értelmünk

nemes adózója az örök kegyeletnek.

Néma hetven év feljajdult tengerét

veti le szárnyáról a kettéhasadt gép,

melyre mementóabroncsot szorított az élet,

mert méltó búcsú nélkül nem leli a lélek

az égi hazában a végső menedéket.

Itt voltunk, még vagyunk, de gyertek

az égből a földre, felénk repüljetek,

hogy egymásba épülve a földről az égbe

együtt térhessünk meg Urunk kegyelmébe.

Törékeny földi létünk záloga a béke,

kérünk Urunk, oszd szét vérükért cserébe!


Orbán István
Mély megdöbbenéssel és fájdalommal tölt el a lengyel barátaink tragédiája.Őszinte részvétem.


Vass Szilvia
Mely egyutterzesunket es reszvetunket fejezzuk ki a barati Lengyel nepnek nemzeti gyaszukban: Vass Szilvia es az egesz csaladunk


Dr. Keresztes Áron
Tisztelettel gondolok Katyn minden áldozatára, és együttérzek lengyel barátainkkal mély gyászukban.


Dr.Karakó László
Őszinte részvétemet fejezem ki a családom és a magam nevében.

Karakó László


Török Iván
Isten adja, hogy e nagy veszteség értelmet kapjon, és segítse elő a szeretett lengyel nemzet lelki erősödését,tisztulását!


Trischler Ferenc
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen

Együttérzésem az áldozatok hozzátartozóinak és a lengyel népnek.


Szomor Katalin és családja
Lengyel testvéreink fogadják őszinte részvétünket és együttérzésünket!


Sinkó Vilmosné
Nyugadjanak békében.


Ádám Béláné
Őszinte részvétem magam és lányom Barbara nevében is.


Ujvari Miklos
Az O veruk is legyen a BEKE megvaltasanak szimboluma!!!

NYUGODJANAK BEKEBEN.


Marton Ferenc és felesége
Szeretett Lengyel Testvéreink!

A mélységes tragédia feletti fájdalmatokban

fogadjátok őszinte szívből jövő együttérzésünket. Istenünk engedd Őket Szent Színed látására !


Berdán László
Feleségem és a magam nevében őszinte részvétünk!


Vámos József
Kedves Lengyel Testvéreink!

A mi Urunk adjon vígasztalást, és erőt a gyász elviseléséhez.

Hiszem, hogy a népeink között meglévő régen baráti kapocs tovább erősödik. Remélem kiheveri a lengyel nép ezt a vérveszteséget. A szeretet soha el nem fogy!

Amikor több mint 40 éve Krakkóban és Katowicében voltam, fáradtan, egy éjjelt édesanyámmal a pályaudvaron töltöttünk, nem volt szállás. Az egyik hotelban mikor megtudták, hogy magyarok vagyunk befogadtak. Ezt sosem felejtem el!

Vámos József Szilvásvárad Meggyes 12 3348


Móczár Gábor
A gyász szomorú, de a reményeink közösek, hogy igazán független nemzetek leszünk.


Charlotte Spevak
Lengyel testvereink tragediaja melyen megerintett es kerem fogadjak oszinte reszvetem.


KUNCZ LÁSZLÓ
ŐSZINTE RÉSZVÉTEM!


Cser Angéla
Őszinte részvétemet küldöm szeretett lengyel testvéreinknek.


Sokolowskiné Szakács Katalin
A budaörsi Kolping Család Egyesület nevében mély együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a tragédiában elhunytak hozzátartozóinak és a csodálatosan és méltóságteljesen gyászoló egész lengyel népnek.


Hubuci
A közös gyász erősítse a két nemzet barátságát, közös ellenségeinkkel szembeni harcunkban a megmaradásunkért való kűzdelemben.


Balázs Gusztáv
Részvétem fejezem ki családom és a Helytörténeti Baráti Társulat nevében.


Bajnok Dániel
Őszinte részvétem a lengyel nemzetnek, és szurkolok nekik, hogy tudjanak összetartó, egységes nemzet maradni, nem úgy, mint pl. mi.


Zsábej Edit
Nagyon szomorú és megdöbbentő, ami történt. Imádkozunk az elhunytakért és családjukért.


Fazakas Matyas
Őszinte résztvétünk.


Király Árpád
“Polak, Venger vabra tanki, ido szabli-ido szlanki! Fel a fejjel keresztény testvérek, Nagypéntek nélkül nincs Feltámadás!Semmi sincs véletlenül,csak remélni próbálom, hogy a Mammon fizette “emberi” kezek nincsenek benne a dologban… A lemészárolt Lengyel Tisztek égi hadserege új erősítést, és Vezért kapott! Tartsatok ki, a kersztény Európa mellettetek áll! Azt a hősök csarnokát erősítitek, ahol őrséget szentjeink adnak. Odafönt figyelnek minket, idelent figyeljünk egymásra! Éljen a Lengyel-Magyar Barátság!


Radó Péterné
Tiszteletre méltó Isten szolgája Nagy II. János Pál pápa és Szent Faustyna nővér közbenjárását kérve imádkozom az elhúnytakért és egész Lengyelországért.


Fekete József és családja
Mély megrendüléssel osztozunk lengyel testvéreink tragikus gyászában.


Varga István
Őszinte részvétem a testvéri lengyel népnek. Magyar és Lengyel két jó barát …


Palkó Anna Mária
Őszinte résztvétünk.


László Antal Kárpáti Göttler
Mély megrendüléssel vettem hírét a szörnyű tragédiának, kitűnő vezetőik és mártirjaik rokonainak halálát.

A testvéri lengyel néppel személyes jóbarátokon keresztül is tartom a kapcsolatot.

Növelte Önök iránti tiszteletemet annak híre, hogy a tragédiát is képesek jóra fordítani.

Őszinte részvéttel

László Antal


Bizeyné Eperjesi Borbála
Isten kegyelme legyen minden gyászlóval, velük, velünk és velem is. Őszinte részvéttel érzem fájdalmukat! Remélem, a kegyetlen diktatúra nem szed több áldozatot!


Benyik Gyorgyne
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki

gyászoló családoknak, osztozunk a nemzet

gyászában!


Nyáry János elnök
A Magyar Történelmi Családok Egyesülete és a Nyáry család nevében mély részvétünket fejezzük ki a Lengyel népnek !


Hock Gyula dr.
Adj Uram örök nyugodalmat nekik. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen.


Batovszki István dr.
Osztozom a Lengyel Nemzet gyászában! Családom egy része az Ősi Lengyel Földekben nyugszik, nyugodjanak Ők is Békében. Szeretettel: egy Batowski


Szabó Péter
Mélységes együttérzésem lengyel barátainkkal és sorstestvéreinkkel! Ajánlom honfitársaimnak, tanítsák meg gyermekeiknek és ismerőseiknek, hogy van egy nép – a lengyel – akik ugyanolyan szeretettel , tisztelettel gondolnak ránk, mint mi rájuk. Becsüljük meg barátainkat, mert nincs sok…….


Orbán Piroska
Őszinte résztvétünk.


Kiss Piroska
Soha el nem muló szeretettel gondolok most is Lengyel barátainkra, testvéreinkre és mély fájdalmukban velük vagyunk.


Tengely István és családja
Mély fájdalommal és megrendüléssel ösztozunk gyászukban. Mint mindig, most is legyünk hűek a régi testvérbarársághoz és kívánom, hogy a magyarok Öreg Östene segítse át gyászukon.


Sági Ferencné
Őszinte részvétem a Lengyel Nép gyászában. Isten adjon erőt a fájdalom elviseléséhez.


Csordás Tünde
Mélyen együtt érzek a gyászoló lengyel néppel.


Törőcsik László
Az Úr adjon nyugodalmat az elhunytaknak, megnyugvást a hozzátartozóknak. Isten óvja Lengyelországot. Örök barátsággal


Agonás Pál
“Lengyel magyar két jó barát ”

és együtt van a bajban, gyászban.

Hogy emlékezzünk, s ne felejtsünk, azért

2010 április 17-én egy fát ültettünk az elhunyt elnök emlékére egy csendes kelenföldi parkban. XI. kerületi Fidesz-KDNP, valamint Kelenföld és Albertfalva lakói nevében.


Nothnágel Edit
“Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom”—János evangéliuma

Donald Tusk miniszterelnök mély megrendülést tanúsított a temetésen.

Isten éltesse a pápát mind születésnapján, mind egyházfővé szentelése alkalmából.A lengyel nemzeti tragédia kérem a Szentatyát szerepeljen az imáiban.

Isten óvja Lengyelországot!


Nemes Attila László
A hozzátartozók és a lengyel nép gyászában családommal együtt mélyen megrendülve osztozunk.

Reméljük, hogy KATYIN, A KOMMUNISTA BARBÁRSÁG SZIMBÓLUMA, nem fog több áldozatot szedni.


Szepesi Jánosné
Együtérzek lengyel testvéreimmel


Peter Varga
Őszinte együttérzésem a gyászoló lengyel néppel.


Vikidál Gyula és családja
Kérem fogadják őszinte részvétünket a fájdalom terhének viselésében. Imádkozunk Istenhez, hogy segítse a hozzátartozókat, barátokat, és a testvéri Lengyel Népet.


Duhajné Kiss Ilona
“Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk;

A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.

Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vég,

Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.

Krisztus, kenyér s bor színében, Úr s király a föld felett:

Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!”

Osztozom fájdalmukban!Kérem az Istent, hogy hallgassa meg könyörgésemet és adjon megnyugvást a hozzátartozóknak és mindeen gyászolónak. AZ ÚR LEGYEN VELÜNK!

Duhajné Kiss Ilona


dr Kalotay Eszter
Isten adjon orok nyugodalmat az elhunytaknak es erot, bekesseget, megnyugvast a hatramaradottaknak.


Fa’rrne, Szabo Erzsebet
Mely, oszinte reszvetunk a tragikusan elhuny lengyel baratainkert.Almuk legyen csendes, bekes pihenest Nekik.

Isten aldja 97 lengyel barat orok almat.


Lászay János
Osztozunk Barátaink gyászában!


Gál Lászlóné
Őszinte részvétem a hozzátartozóknak és a lengyel népnek. Nyugodjanak békében!


Tasnádi család
Lengyel testvéreinkkel együtt kérjük az Urat, engedje meg nekik, hogy találjanak irgalmasságot az Úrnál azon a napon…


Bencze Gábor
Osztozom a lengyel nép gyászában.Őszinte részvétem a lengyel nemzetnek!


Sebestyén József
Öszinte részvétünk a hozzátartozóknak és a lengyel népnek. Sebestyén József és családja


Kaposvár
Kaposvár is gyászol:

http://szitakaroly.hu/index.php/videok/video/140.html


Zoborné Korchmáros Nóra
Osztozom a családok és minden lengyel gyászában, lélekben Veletek vagyok. Isten óvja a lengyel népet!


Puskas Bajko Gabor
Oszinte reszvetem a lengyel nemzetnek!


Nevelős Géza
Részvéttel, tisztelettel, barátsággal!


Szlatkovszky Ákos és családja
Fogadják őszinte együttérzésünket a lengyel, nemzeti gyász alkalmából!


Gál Péter József
Lengyel Testvéreink! Fájdalmatokban osztozunk! Az együttérzés köt most össze minket, de milyen jó volna, ha ebből a testvéri öszefogás és összetartozás megújított szövetsége is fakadna! Együtt lehetnénk például az Eucharisztia örömében Boldog Jolán napján egy hozzátok közeli magyar városban. Mi pedig Szent Kinga napján látogatnánk meg benneteket!Sorsunk összeforrt, útját együtt járjuk!


Nagy Levente és családja
Öszinte részvétünk a hozzátartozóknak és a lengyel népnek.


Fazekas József
Őszinte részvétünket fejezzük ki a baráti Lengyel Nemzetnek!


Dr.Kállay Oszkár
aBElgiumi Magyarok SZövetsége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki, ÉLjen a lengyel-magyar barátság!


Ongjerth Zsuzsanna
A döbbenet a tragédia óta tart. Őszinte együttérzés a lengyel néppel és a családdal.


Dr. Mezey Gábor
Fogadják őszinte részvétemet nemzetük gyászában.


Bus Lászlóné
Nagyon megrendített a szörnyű tragédia, amely Lengyelországot érte a 70 évvel ezelőtt Katynban véghezvitt kivégzések évfordulóján. Kívánom, hogy a testvéri lengyel nép tudja elviselni ezt a nagy veszteséget! Gyászukban a magyar nép velük van.


Matuska Márton
Őszinte együttérzésem a gyászoló lengyel néppel.


Kocsis Judit
Részvéttel, tisztelettel, barátsággal…


Nagy Albert
Osztozom lengyel barátaink gyászában, mind a mostani, mind a 70 évvel ezelőtt, Katyinban történt eseményekre gondolva.


Schulek Ágoston és Edith
Őszinte részvétünk, Isten nyugosztalja Őket békében.


Magyar Imréné
Rettenetes ami történt! De ez csak még nagyobb egységbe kovácsolja a Lengyel Népet. Példát vehetünk a barátainktól, tudnak gyászolni de az örömöt is meg tudják élni/lsd a rendszerváltásukat/

Igazi Katolikus nemzet, bár a miénk lenne ennyire öntudatos és hívő. Szombaton a szentmisén imádkoztunk az eltávozottakért és a gyászoló Lengyel népért


Répásiné Samu Krisztina
Nyugodjanak békében, emlékük legyen áldott!


Práger Istvánné
Szomoru szivvel küldöm őszinte együttérzésemet.


Kiss Gábor
Őszinte részvétem minden hozzátartozónak és a lengyel népnek!


Uherkovichné dr. Paál Mária
Hozzám csak ma, egy nappal a temetés után jutott el ez a felhívás.Együttérzésem, és kivánom, hogy a lengyelek az ezt követő időben is a tőlük megszokott bátorsággal, bölcsességgel viszonyuljanak hazájuk ügyeihez. Szükség lesz rá. Mi itt Pécsett, a Nemzeti Gyásznapon egy régóta szervezett Családi Tubes napot tartottunk, aminek keretén belül emlékeztünk meg az ott megjelent ezernyi részvevőpvel együtt a tragédiáról és áldozatairól. A megemlékezés utolsó mondata az volt: szerencsések vagyunk, hogy ilyen nagyszerű barátaink vannak, miont a lengyelek


Orbán György
Az Orok Vilagossag fenyeskedjek nekik.

Tragedia tortent. A Veletlen pedig csak az Isten mas neve. Job konyvet olvasva: ki furkeszheti ki az O szandekait ? Egyutterzesben, oszinte gyaszban, es a hivo Lengyel Nep, istenrefigyeleseben bizva meggyozodesem, hogy a szerencsetlensegbol is egykor kegyelem fog aradni.


Sasovits Sándor
Részvétünk az áldozatok hozzátartozóinak és az egész lengyel népnek.

Az áldozatok nyugodjanak békében.


Dr. Tar Károlyné
Együttérzésünket fejezzük ki valamennyi lengyel polgárnak és megrendüléssel gondolunk a tragédia áldozataira. Osztozunk hozzátartozóik gyászában.

a Debreceni Művelődési Központ dolgozói nevében: Dr. Tar Károlyné igazgató


Létay Miklós
Őszinte részvétem,nyugodjanak békében!


Gyulay Endre
Imáimmal kísérem mindnyájukat és a lengyel népet is.


Gy. Lovassy Klára
Őszinte együttérzéssel, tisztelettel a Magyar Építőipari Múzeum nevében is


Havasi Ágnes
Katyin nem nyugszik, mély részvétem a tragédiát szenvedetteknek,és családjuknak, és az egész lengyel népnek.


Borus Sándor
Béke poraikra!


Sipos Imre
Mély fájdalommal osztozunk a Lengyel nép gyászában!


Csábi Ágnes
Őszinte, mély együttérzéssel osztozunk történelmi barátink fájdalmában.


Dr. Koháry Erzsébet
Őszinte együttérzésemet küldöm az általam-, valamint a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége, és a Patrona Hungariae Gimnázium által is nagyon szeretett és tisztelt lengyel népnek.


Gyuri Novák
Nyugodjanak békében!


Sári Tamás
Drága lengyel barátaink!

Mély együttérzésem fejezem ki a tragédia miatt ami veletek történt. Osztozom gyászotokban, és kívánom szívből, hogy Lech Kazynski elnök, a felesége, és a tragédia összes áldozata nyugodjon békében, lelkük megbékélésre találjon.

Üdv: Sári Tamás (FIDESZ tag)

Nyíregyháza, 2010. április 19.


vida eszter
A lengyelek tragédiája és gyásza a magyaroké is. A lengyel-magyar barátság együttérzésével osztozunk fájdalmatokban!


Siposne Szigeti Cecilia
Az áldozat nem volt hiába való. Katyn nevét a világnak az a része is megismerhette, aki eddig nem tudott az 1940-es eseményekről. A misztikus halállal /II. Katyn/ a lengyel nemzet felmagasztosul.A tragéia, egyben az örök dicsőség hordozója is.


böjte Csaba ofm
Szeretettel imádkozom az elhunytakért és a lengyel testvéreinkért.


Tamás Baczó
Egyik nagyapám lengyel volt, így még inkább együtt tudok érezni a lengyel néppel, s gyászukban osztozni. Isten adja meg az erőt a veszteség feldolgozásához és az újrakezdéshez! A tragédia erősítse meg a lengyel nép összetartozását!


Viszkok Karoly
A testveri Lengyel Nep gyaszaban osztozunk

es reszvetemet fejezem ki.


Paulik Ferenc
Lengyelország ezzel a tragédiával is erősödni fog, mert egy egységes nép mindíg erős! Ez pedig az eddigieknél is jobban összefogjaőket! Bátor és tehetséges nép. Veletek érzünk s ha lehet ezt remélni, követünk is titeket.


Törőcsik Judit
Polak Weger dwa bratanki! Közös a gyászunk, kedves lengyel Testvéreink! Erős lelketek, hazaszerető szívetek mindig példakép lesz nekünk, magyaroknak!


Nagy Zoltán
Kedves Lengyel Barátainkkal osztozunk mély gyászukban. Nyugodjanak békében, emlékük ne homályosodjon.

A KDNP Érdi Szervezete nevében Nagy Zoltán


Sárközy Csaba és családja
Szavak nélkül… S.Cs.


Dauner Henrik
Mély megrendüléssel és részvéttel osztozunk a Lengyel Nép tragikus gyászában. Isten áldása legyen a testvéri lengyel néppel és adjon erőt és megnyugvást ebben a szomorúságban.


Kurta József
Nyugodjanak békében!


Gáll Júlia
Nyugodjanak békében, emlékük legyen áldott!


dr. Stauder Márta
Részvétem.

Nyugodjanak békében.


Éhn József
Közös gyászunk és mély részvétünk forrassza népeinket ismét össze, mint oly sokszor a történelem folyamán!


Farkas Turánka
Veletek vagyunk.


Dr. Buttinger Antalné
A testvéri lengyel népnek őszinte részvétemet fejezem ki.Kivánom,hogy Isten hallgassa meg imáinkat.


Holló András
Ez nagy tragédia Lengyelország számára.

Őszinte részvétem minden kedves lengyel ember számára.

Nyugodjanak békében!


dr.Kelemen Imre
RIP!


uherkovich ágnes
Barátaink, lelki sorstársaink!

pol i venger dva vratanki.

Kívánom, hogy találjanak maguk közt erős, korrekt vazatőt.

Lech Kaczynski és neje képletesen Katini áldozat lett.

Harcoljanak a nemzetük függetlenségéért ezen túl is.

Gyászukban együtt érzek.


Mészőros Lőrincz
Tragédiák sorozata–Katyn a neved’

Együttérzéssel osztozunk a lengyel nép gyászában.


Jóna Dávid
Tisztetelettel osztozunk fájdalmukban. Örök barátsággal.


Zátrok Ágnes
A lengyel-magyar Barátság nevében osztozunk a gyászban, de tudjuk azt is a szívünkben, hogy az élet nagyobbik része, a halál után kezdődik! E hitbeni és reménybeni vígasztalódást Lengyelországnak!


Sovák Péter és Családja
Mélyen együtt érzünk lengyel testvéreinkkel.Nyugodjanak békében.Isten óvjon mindnyájunkat.


Nagy Lajos
EGY OSZINTE RESZVET,AZ OROK BARATSAG NEVEBEN.


Keresztes Várhelyi Ilona
Az irgalmas Isten áldja a lengyel népet gyászában is! Együttérzéssel osztozunk barátaink veszteségében.


Gera István
Mély fájdalommal tölt el, mennyi vért kíván az erőszak utáni megbékélés a földön.

Kívánom, hogy az erről való megemlékezés erősítse a két nép örökös barátságát. Szent Kinga őrködjön felttünk.


F. Szabó Kata
Kívánok a lengyel népnek és a gyászoló családnak megnyugvást! Isten legyen veletek!


Magyar Zászló Polgári Kör
Őszinte részvéttel osztozunk gyászukban.


Föedl Edith
Kedves Lengyel Testvéreink!

Fogadjátok őszinte részvétünket.Nyugodjanak békében a feltámadás reményében búcsúzunk.Isten áldása kísérjen benneteket.


br. Eötvös Péter
Megrendülve hallotam, hogy Katyn ismét áldozatot követelt a sokat szenvedett lengyelektől. Requiem eternam.


Péter Tibor
Mélyen megrendülten fejezem ki őszinte részvétemet és hitemet abban, hogy a testvéri lengyel nép lélekben megerősödve kerül ki ebből a döbbenetből!


Héjja Gyula
Az örök világosság fényeskedjék nekik.


Buzás Károlyné
Emléküket kegyelettel megőrizzük.R.I.P


dr K-né dr Hegyesi Éva
Őszinte szívvel gondolok kedves lengyel testvéreinkre nagy gyászukban! Adjon az Isten megnyugvást a FELTÁMADÁS reményében!


Dr. Teodor Bulboaca & családja
Őszinte részvétünket küldjük a lengyel népnek és az elhunytak családtagjainak.


dr. Hende Csaba
Mély megrendüléssel osztozom a testvéri lengyel nép mély gyászában.

A fájdalom óráiban is hitet kell tennünk a lengyel és a magyar nép évezredes testvéri szövetsége mellett.

dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő


Stoffán György
Lengyel Testvérek!

Isten nyugtassa Elnökötöket, és az összes áldozatot. Ti pedig vigyázzatok Lengyelországra, hogy Hazátok olyan ország maradhasson, amely hitben, erkölcsben, hazaszeretetben példát mutat Európának és a vilgának.


Nagy Réka
Együttérzünk, mert most, egy ilyen szörnyü tragédiában, ennél sajnos többet nem tehetünk. De nagyon reméljük, a lengyel nép érzi és érti ezt: hogy mindig számíthat ránk, magyarokra.


Kiss Gábor
Mély részvétünk a lengyel nemzetet ért tragédia miatt. Adjon az Öreg Östen erőt, kitartást, az újrakezdéshez.


Tóth Sarolta
Kedves Lengyel Testvéreim!

Fogadjátok őszinte együttérzésemet gyászotokban.


Csorba Miklós
Áldott nyugodalmat!


Szabó Álmos
Őszinte részvétem. Nyugodjanak békében!


Dr. Buttinger Antal
Családom és a magam nevében fogadják őszinte részvétünket! Lélekben együtt vagyunk a lengyel néppel, és osztozunk mélységes fájdalmukban.


Mezei Mária
Ilyen tragikus esemény után nehéz bármit mondani. Legyen könnyű álmuk. Találkozunk Feltámadáskor! Őszinte részvétem.


Krucsó és a Gergely család
Osztozunk a hozzátartozók és a lengyel nép fájdalmában. Nyugodjanak békében.


Nyirő K. Judit és családja
A családnak a barátoknak, a lengyel népnek kívánok megbékélést.

Az Öreg Östen kegyelméből kívánok a lelküknek hazatérést és nyugodalmat!

Családom s magam nevében fogadják őszinte együttérzésemet!


dr szellák adrienn
Őszinte részvétem.Lelki megnyugvást.


Odor Erzsebet
Oszinte reszvetem. Nyugodjanak bekeben.


Dr. Kádár György
Lux perpetua luceat eis


Barthalos Krisztina
Szomorú szívvel osztozunk lengyel testvéreink gyászában. Adjon a Jóisten megnyugvást és békét és áldja meg a lengyel és a magyar nemzetet. Barthalos Krisztina és családja


Jónász Edit
A család megmaradt tagjainak,és a lengyel népnek igaz,mély,őszinte részvétem.Kívánom,hogy ennyi szenvedés után már csak a jó történjen ezzel a bátor,és becsületes,kitartó néppel.Baráti szeretettel:Jónász Edit


Papp Anna
Mélységes együttérzést és őszinte részvétem küldöm minden áldozatnak, azok hozzátartozóinak és az egész lengyel népnek.


Simon Ildikó
Nem csak a lengyel népnek, de egész Európának nagy veszteség az elnökük és kísérői halála.

Őszinte részvétem.


Juhász Róza
Hatalmas a veszteség, de meg kell benne találnunk az üzenetet. Nyudodjanak békében.


skardelliné perjés magdolna
Őszinte részvétem.


mikulás ferenc
Béke poraikra.


Orient Enikő
Örök világosság fényeskedjék nekik!


Dr. Fülöp László és családja
Őszinte részvétünket küldjük a gyászolóknak és együttérzésünket a Lengyel Nemzetnek.


Hegedűs Loránt és családja
A Budapest Szabadság téri Hazatérés Temploma úrnapi harangja ezúttal a feltámadás és az örök élet reményében, Isten minden értelmet felülhaladó vigasztalását kérve a gyászoló családokra és az egész testvéri lengyel népre, a szmolenszki tragédia áldozataiért szólalt meg. Mélyen együtt érzünk a gyászoló lengyel lélekkel, mely a hét évtizeddel ezelőtti katyni rettenet alig gyógyuló mély sebei mellé most új, friss sebet kapott. Miként a lengyel földről hazatért II. Rákóczi Ferenc a magyarról mondotta, most mi a lengyelről vallhatjuk: Ismét megújulnak a dicső nemzet sebei! Krisztus sebei gyógyító hatalmát kérjük a minden csapást kibíró, sőt attól csak hitében és isteni küldetésében megerősödő lengyel nemzetre, a Hazatérés Temploma gyülekezete nevében. “Nincs még veszve Lengyelország!”


Dr Szép Péter
Fájó szivvel osztozunk a Lengyel nép gyászában


Mészáros Domonkos
Isten vigyázza a lelküket örökké…


Németh Gyula
Mélységes döbbenettel és fájó szívvel osztozom a családok és az egész Lengyel nép gyászában. Isten áldása Rátok, kedves Lengyel testvérek!


Mezes Pal
Oszinte reszvetem.


Posan Lajos
OSZINTE RESZVETEM


Tarnai M.Emerika iskolanővér
“Győzhetetlen én kőszálom,

Védelmezőm és kővárom,

A Keresztfán drága árom,

Oltalmamat Tőled várom!”

(II.Rákóczi Ferencnek tulajdonított ima)

Szentmiséinkben szeretettel emlékeztünk meg a tragédia áldozatairól és a sokat szenvedett lengyel népről!

Patrona Hungariae Iskola és a Nővérközösség (Budapest)


Rihay Jutas Ferenc
Kérem továbbitsák mély együttérzésünket és részvétünket az elhunyt államelnök, a politikai vezetők és a katyni áldozatok hozzátartozói felé. Nem elfelejve a hosszú évekig elhazudott, névtelen sírokban fekvő,tragikus áldozatok halála iránt érzett őszinte gyászunkat.


Dr. Vermes László és neje
A lengyel nemzetet ért tragikus veszteség miatti gyászban őszinte együttérzésünket fejezzük ki.


Barta Árpádné
Mély megrendülés és együttérzés van a szívemben. Őszinte részvétemet szeretném kifejezni minden Hozzátartozónak.


Keszthelyi András
Lengyel magyar

két jó barát

együtt harcol,

s issza borát.


Dr.Bné Dr.Tamás-Tarr Melinda
Kis családom és én imádságos lélekkel osztozunk lengyel testvéreink fájdalmában. Adjon Isten örök nyugodalmat nekik!


Tilda és Endre Szabadkáról
Mély részvétünk a lengyel nemzetet ért tragédia miatt. Lengyel testvérek, küldetéstek van! Legyetek egységesek mindenben, különösen a hitben! Isten mindenre ad magyarázatot.


Parócza Zsuzsa
Őszinte részvétem a hozzátartozóknak és az egész lengyel népnek!


Perjés Klára
Együttérzéssel és főhajtással a lengyel nemzet előtt,szeretettel magam és családom nevében.


Kovács Erika
A mélységes fájdalmat enyhítse őszinte részvétünk.


NÁDUDVARY GYÖRGY
Megrendülten részvételek lengyel barátainknak !


Jablonkay Mária
Ahogyan közös történelmi múltunkban számíthattak egymásra a lengyel és a magyar nemzet, úgy állunk nemzeti gyászotokban most is mellettetek szeretett lengyel testvéreink!

Kodály Esti dalának soraival:

“Adjon Isten jó éjszakát

Küldje hozzánk szent angyalát,

Bátorítsa szívünk álmát,

Adjon Isten jó éjszakát!

Nyugodjanak békében, emlékük legyen áldott!


dr.Sajgó Mihály és családja
Szörnyű és megrázó tragédia. De aki igazán hisz az Úrban tudja, hogy szándékainak megvalósításával javunkat szolgálja. Amit lehet, hogy csak unokáink, dédunokáink fognak megérezni. Csak a hit és meggyőződés ad erőt ennek elfogadásához. Legyen meg a Te akaratod.


kispolski
Egy emberként dobban egész Lengyelország szíve! Mély a gyász, de az Egység, Hit és Szolidaritás óriási erőt ad. Akármilyen fájdalmas is most, de JÓ Lengyelnek lenni!


Kérges Gábor
Őszinte együttérzésemet fejezem ki a családom nevében a testvéri lengyel népnek! Isten áldja meg Lengyelországot!


Hugyecz Lászlóné
Őszinte részvétem minden tragikusan elhunyt lengyel barátunk családjának.


Tribol Zsolt
“Polak Weger dwa bratanki” ez az a mondás amivel midndig mosolyt tudtam csalni lengyel barátaim arcára,de mostantól még sokáig a közös gyász fog csak eszünkbe jutni!!!

Öszinte részvétem az egész lengyel nemzetnek!!

Tribol Zsolt és családja


Mézes László
Őszinte együttérzéssel osztozunk a testvéri lengyel nép,az érintett családok és a barátok gyászában. Isten óvja és áldja a lengyel és a magyar népet.


Kereszturi Magda
Oszinte reszvetunk az erintetteknek!!

Nyugodjanak bekeben!!!


Dr. Szitányi György és neje
Kérjük Mennyei Atyánkat, hogy tragikusan elhunyt lengyel testvéreink lelke megtalálja nála a megnyugvást, és az örök üdvösséget.


Eleöd Zoltán
Őszinte együttérzéssel osztozom családommal együtt lengyel testvéreink gyászában.

Polak Weger dwa bratanki

I do szabli

I do szklaki


Horváth Ibolya
Őszinte részvétünk mindenkinek, akit érintett ez a tragédia


Herczegné Bondor Márta
Az Irgalmas Jézus oltalmába ajánlom a tragédia valamennyi áldozatát és hozzátartozóikat imádságos szeretettel.


Horváth Péter Pál
részvétünket és megnyugyvást kívánunk


Sóvári András és családja
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak és az egész lengyel népnek. Isten segítse a Lengyelt és a Magyart!


Gaálné Ombodi Klára
Családom nevében is őszinte együttérzésemet fejezem ki a lengyel nép, valamint személy szerint az elnök úr családja felé. Isten legyen veletek!


Trungelné Román Irma
Őszinte részvétem az elhunytak családtagjainak és az egész lengyel népnek!


dr. Szieberth Istvánné
Családommal együtt őszinte együttérzéssel osztozunk a lengyel nép gyászában.


Thoroczkay Sandor
Oszinte reszvettel es mely egyutterzessel osztozunk a gyaszolo csaladok es az egesz lengyel nep fajdalmaban.Isten adjon vigasztalast,erot .


DR LOVAS TÓTH OTTILIA
RÉSZVÉTÜNK A LENGYEL NÉPNEK . SEGÍTSE ISTEN AZ ITTMARADOTTAKAT .


Horváth Péter
Isten nyugosztalja Őket, őszinte részvétem a családnak és az egész lengyel népnek!


Szedlacsek Zsuzsanna
Őszinte részvétem a lengyel népnek és az elhunytak családtagjainak.

Isten segítse a lengyel-magyar barátságot!


nagyandras
Az évszázados elnyomatásók és a gyötrő fájdalmak Európa legjellemesebb népévé tették-formálták a Lengyelséget.”Non avete paura” Isten óvjon Titeket gyászotokban és segítsen a holnapokban.

Mély Tisztelettel.Nagy András


Hegyi Károly
Őszinte részvétem!

Osztozunk a LENGYEL BARÁTAINK gyászában!

“NINCS MÉG VESZVE LENGYELORSZÁG

MÍG MI MEG NEM HALUNK!

HOGYHA FÖLDÜNK ELRABOLJÁK

VISSZASZERZI KARDUNK!….”

ISTEN VELETEK!!!


Csongrády Anikó
Lengyel Testvéreimnek részvétet kívánok!!!


Ágostonné T. Erzsébet
Őszinte megrendüléssel osztozunk a gyászoló nemzet fájdalmában. Fogadják őszinte részvétem.


dr.Erőss Pál
Gyászukban együtt érző szívvel osztozunk! dr.Erőss Pálné és dr.Erőss Pál, valamint az egész család.


Őri Tibor
Składaję serdeczne wyrazy współczucia rodzinom ofiar i wszystkim Polakom.Łączym się w żałobie całej Polski.


Krizsan Anna és férje Csömör
A kettős tragédia nagyon megrendített mindkettőnket. Osztozunk a LENGYEL NÉP gyászában.


Balogh Ferenc, Noszvaj, Magyar
A lengyel-magyar testvériség több évszázada tart, éppen ezért az ő gyászuk a miénk is. Közös szentjeink vegyék pártfogásukba az elhunytakat!

Requiem aeternam dona eis Domine!


Kerekes Balázs
Öszinte részvétem. Együttérzésem a Lengyel néppel és az elhúnytak családjával.


Dr.Csath Magdolna
A lengyelek gyásza a miénk is. Mélyen együttérzünk a lengyel emberekkel, és azt kívánjuk, hogy Isten segítse őket a továbbiakban is, hogy összefogjanak, megőrizzék az igazi nagy hazafi elnökük és a többi igaz lengyel emlékét, akik megdöbbentő kürülmények között haltak meg. Továbbra is válasszanak a lengyel nép érdekeit mindenek előtt szolgáló vezetőket.


Krompaszky Csaba
Lengyel testvéreimnek részvétet és sok kitartást kívánok Bécsből!


Jablonkay Gábor
Őszinte részvétemet fejezem ki ezer éves nemzettestvéreinknek a súlyos tragédia kapcsán. Isten óvja Lengyelországot!


Dr.Harmat Zsigmond
Mély részvétemet fejezem ki a testvéri lrngyel népnek.


Nagy István
Őszinte részvétünk Klebelsberg Kunó szülőhelyéről, Magyarpécskáról!


Pelle Lajos ;s Barbara.Ausytr’
A testvéri lengyel népnek, akivel ezer éves történelmünk olyan szorosan összefonodik őszinte észvétünk ebben a hihetetlen nemzeti tragédiában.


MACZÓ JÁNOS
Őszinte részvétem, osztozom a testvéri nép fájdalmában. Reményem szerint ez nem volt hiábavaló áldozat, Isten megsegít bennünket.


Pálinkás Erzsébet
Medgrendülten olvastuk a hírt, együttérzéssel gondolunk a gyászoló hozzátartozókra és a lengyel népre.


Urbán Jánosné
Mély együttérzéssel gondolunk a katasztrófában elhunytakra és hozzátartozóikraisten adjon békességet mindnyájuknak Urbán család


Szűr Tímea
Őszinte részvétünk! Isten áldja a hozzátartozókat és a lengyel népet!


Krompaszky Gábor
Közös a történelmünk, egy a vérünk, közösen mély részvéttel gyászolunk. (Hudáki-Zemjanski-Krompaski-Albrecht-Koswiczki)


Rózsa Sándor
Őszinte részvétem az elhunytak családjainak és a lengyel népnek.

Nyugodjanak békében!


Urbán Jánosné
Mély együttérzéssel gondolunk a katasztrófában elhunytakra és hozzátartozóikra


Eötvös Sándor
Lengyel Barátaink!

Gyászotokban osztozunk,barátságunk legyen támasz fájdalmatokban.


Buvári Márta
Megrendülésemet és együttérzésemeg fejezem ki az elhunytak hozzátartozóinak és az egész lengyel népnek.

Buvári Márta


Bölcsházy Sándor
Együttérzésem és részvétem a gyászban. Lengyel barátainknak kitartást, és az elődők munkájának folytatását!


Juhász Ildikó, Juhász Lászlóné
Gyertyát gyújtunk a Köztársasági Elnök Úr, Felesége és a katasztrófában elhunytak emlékére. Részvétünk a hozzátartozóknak, és a szeretett lengyel népnek.


Lenhardtné Décsi Ibolya
Áldott emléküket szívünkben őrizzük.


Kondor Katalin
Adjon az Isten megnyugvást élőknek és holtaknak. Szeretünk benneteket.


Árvai Bori
Megrendelülten hallottuk a hírt!

Őszintén együttérzünk a lengyel nép gyászában!

Isten legyen támaszuk a mihamarabbi talpra állásban!

Együttérzéssel:

Árvai Család Budapest


Werner Éva
Lengyel testvéreink! Együtt érzek veletek!


MINERVA Polgári Kör, Budapest
“ÁLDJON VAGY VERJEN SORS KEZE …” Őszinte részvéttel a lengyel nemzetnek a MINERVA Polgári Kör nevében Katona Bernadette


Biró László
Őszinte részvétem a lengyel népnek.


Szigeth Gábor László
Mély megrendüléssel értesültünk a targédiáról. Kedves Lengyel Testvéreink! Fogadják őszinte részvétünket minden magyar nevében!


Kis Anna
Őszinte részvétemet fejezem ki a Lengyel testvéreinket ért tragédia miatt. Isten áldja a Lengyel és a Magyar testvériséget, országainkat !


Sepsey Mária
Osztozunk gyászotokban, de adjon vigaszt, hogy az Isten letöröl szemünkről minden könnyet és hitünk szerint találkozunk.


Gáspár Bence és családja
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak és az egész lengyel népnek.


Beke Jánosné Albitz Terézia
A krakkói Albertinum kórus tagjainak, Stefan Piskorznak és családjának, valamint a Lengyel népnek szeretném együttérzésemet kifejezni a tragédia miatt. Beke Terézia


Grosics Judit
Őszinte és mély együttérzéssel osztozunk a lengyel nép, a családok és a barátok gyászában. Isten áldja a lengyel és a magyar népet.


dr. Kutassy Jenő
Őszinte részvétem a gyászolóknak és a csodálatos lengyel Népnek!

Imádkozzunk, hogy minden áldozat az Úr színe elé jusson!


Nagy Milada és Hetyei László
Részvétünk a hozzátartózóknak és az egész lengyel népnek.


Dr:Benedek Sándor
Őszinte részvétem minden lengyelnek


SVAB VASILE
OSZINTE RESZVET A GYASZOLO CSALADOK SZAMARA


Roszík Gábor
Nagyon megrázott a szörnyű tragédia, siratom az elhunytakat, Isten vigasztaló szeretetét kérem az itt maradottaknak, átérezve a veszteséget úgyis, mint akinek lengyel ősei vannak (nagyapám Glazewski)


Takátsyné Katona Mária Adrienn
Részvétemet és mély együttérzésemet szeretném kifejezni a hozzátartozóknak, barátoknak, érintetteknek és valamennyi gyászolónak.


Debreczeny Zsolt Tivadar
Szörnyű tragédia.Vigasztaljon bennünket, hogy Kaczyński úr és hívei emelt fővel állhatnak Isten színe elé. “Megcselekedték, amit megkövetelt a haza”


Dobos László
Őszinte együttérzéssel osztozunk lengyel barátaink gyászában.

Dobos László és Ildikó


Debreczeny Zsolt Tivadar
Szörnyű tragédia.Vigasztaljon bennünket, hogy Kaczyński úr és hívei emelt fővel állhatnak Isten színe elé. “Megcselekedték, amit megkövetelt a haza”


v.Hajdú Szabolcs
Mint volt ’56-os kondoláltam a lengyel követségen leadott levélben magam, az ’56-os Magyarok Világszövetsége, a Corvin-közi Bajtársi Közösség, a Pesti Srác Alapítvány és az ’56-os Egyesülés nevében. Az április 10-i hír megdöbbentett, megbénított egy darab időre, de büszke vagyok arra, hogy már aznap este ott lehettem feleségemmel a Bem szobor előtt (egy lengyel zászlóval a kezemben – és jelezhettem együttérzésemet a sokat szenvedett lengyel nemzetnek és ott megjelenő tagjainak. A bolsevik, az ördögi Katyn még 70 év távlatából mégegyszer visszaköszönt, és magával vitte a lengyel nemzet színe-javát. Lengyel testvéreink! Sorsotokban, gyászotokban osztozunk, és igyekszünk Tőletek erőt is meríteni a ránk háruló nehézségek legyőzéséhez. Kondolálunk, és Isten áldását kérjük Rátok! Éljen Lengyelország!!!


Terbe Károly
Megdöbbentett a tragikus hír! Együttérzek a családtagokkal és a testvéri lengyel néppel. A nagy veszteséget átérezve, ezúton fejezem ki őszinte részvétemet!


Böröndi János és családja
részvétünk, nagyon sajnáljuk a történteket…


Kenessey Csaba
Mint a Solidarnosc leverése után Svájcban megalakult PRO SOLIDARNOSC Egyesület volt elnöke szeretném itt mély fájdalmamnak hangot adni valamint a Lengyel néppel való közös és megoszthatatlan barátság jegyében minden Lengyel hazafinak kondoleálni.

Tisztelettel: Kenessey Csaba


Solti Gábor
Álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk lengyel Barátainkra.


Dr. Aniszi Kálmán
Őszintén osztozom a baráti lengyel nép mély gyászában Lech Kaczynski, Lengyelország Köztársasági elnöke és felesége, valamint szerencsétlenül járt többi állami és katonai vezetőinek elhunyta miatt érzett gyászában.

Nyugodjanak békében!


Kautsky Rita
Együtt érzünk a lengyel néppel, és együtt gyászolunk a lengyel barátainkkal.

Fülöp József és Kautsky Rita


Jahoda Ernő István
Nincs megfelelő kifejezés…

Csak érzés.


Varga Móni
Osztozva a fájdalomban, őszinte részvétem.


Maróth András
Mély megrendüléssel értesültünk a Lengyel Nemzetet ért tragédiáról. Fogadják őszinte részvétünket minden Áldozat (és Családja)részére, meg nem felejtkezve a lezuhant gép Személyzetéről sem.

Maróth András és családja.


Mudrák Attila és családja
Nehéz szavakat találni.Mélyen együttérzünk lengyel barátainkkal,az egész lengyel néppel,és az áldozatok hozzátartozóival.Ritkán tapasztalunk ehhez mérhető értelmetlen veszteséget.Imádkozzunk értük!


Kiss József festőművész
mély együttérzéssel gyászolunk mi is


Ecser János és családja
Együtt érzünk a lengyel néppel és együtt gyászolunk!


Dr.Hermán M. János
A boldog feltámadás reménye alatt nyugodjanak békében a tragikus hirtelenséggel elhunyt testvéreink.

Sok erőt kívánunk a gyászolóknak, osztozunk a fájdalomban.

Támasszon Isten a lengyel nemzetnek hozzájuk hasonló derék hazafiakat!

Hermán M. János, Nagyvárad


Sebestyén Lászlóné
Mély megrendüléssel osztozunk a lengyel nép gyászában a Sebestyén és Sipos család


Sulenta Márta
Őszinte részvétem a Lengyel Népnek és az elhunytak hozzátartozóinak.


Ágoston Jenő
Őszinte részvétünk a Lengyel népnek .Tisztelettel : Ágoston család


Kiss Mária
Mély részvéttel,őszinte együttérzéssel osztozunk lengyel testvéreink gyászában.Kívánunk számukra erőt a tragédia okozta fájdalom elviseléséhez, túléléséhez. Az áldozatok nyugodjanak békében.


Somogyi Tamás
Ezúton szeretném kifejezni együttérzésemet valamennyi gyászoló lengyel testvéremnek. Az áldozatokat mártírnak tekintem.

A tragédia valószínűleg nem a médiumokban közölt módon történt. Őszintén remélem, hogy a valódi okot kivizsgálják és mielőbb nyilvánosságra is hozzák! Isten vegye mindnyájuk lelkét magához!!!

Testvéri szeretettel: Somogyi Tamás, Budapest


Millner Józsefék
Őszinte együttérzéssel, a lengyel nép iránti barátsággal, közös múltunk és talán közös jövőnk reményében osztozunk ebben a fájdalomban


Kertész Zsolt
A tragédiával bekövetkezett lengyel gyászban kívánok én is osztozni. A jó Isten adjon a gyászoló hozzátartozóknak, barátoknak lelki megnyugvást.


Gal Magda, Brasso
Oszinte reszvetem a lengyel nepnek sulyos

gyaszaban.


Ebergényi Németh Magda
Az erdőn túl, fájó messzeségben,

lelketekért zengjen az ének.

Testvérek, mi is áldozunk,

sírjaitok előtt imádkozunk…

Ebergényi


Márton Géza
Őszinte részvétem a hozzátartozóknak és imáikban, együttérzek. Isten vigyázza népeink békéjét!


dr Heid Lóránt és családja
Mély részvétünket fejezzük ki és osztozunk Lengyelország gyászában a Köztársasági elnök, felesége és a katiny áldozatok hozzátartozói, valamint a többi áldozatért.


sándor László
Őszinte részvétem ,a lengyel nemzetnek.És minden hozzá tartozónak .


Miklos Csaba
Szeretett lengyel testvereim! A vilagnak ma is hitet adtok, amit tortenelmetekbol izzadtatok ki. Imaban osztozom tragediatokban. Ez azonban nem tragedia, hiszen Husvet van. Ebbol a szomorusagbol kovetkezzen hitetek alapjan egy uj feltamadas. Bekesseg legyen szivetekben, szeretett lengyel testvereim


Mészáros András
Kedves lengyel Testvérek!

Gyászotokban veletek vagyunk, s együtt imádkozunk Lech Kaczinskiért és az összes áldozat lelki üdvéért.

Őszinte megrendüléssel és igaz szeretettel:

Mészáros András, Bicske


Csaba László
A lengyel és magyar nép történelméhez kapcsolódó karizmatikus személyiségek, az átélt azonos szenvedések, a bennünk szunnyadó majd kitörö szabadságvágyaink, egymás iránti SOLIDARITÀSUNK megerösítették az egykori szomszédunkkal való barátságot. Ezen kötelékböl fakad természetes együttérzésünk tragédiájukban, nemzeti gyászukban. Adjon a Mindenható örök nyugodalmat a katyni megemlékezésre készült, de oda már el nem éröknek; a lengyel Népnek pedig megnyugvást, valamint tántoríthatatlan hitet és eröt országuk felemelkedéséhez, boldogulásához!

Öszinte együttérzéssel:

Csaba László

a Magyar Csodaszarvas Egyesület alelnöke,

a Mária-Remete Cserkészcsapatért Alapítvány kuratóriumi elnöke


Szilágyi Ildikó
Őszinte részvétem a gyászolóknak!


Katona Kata
Őszinte együttérzéssel osztozom lengyel barátaink gyászában, égjen a mécses a kilencvenhat áldozatért!


Kelemen Krisztina
Őszinte részvétem minden Hozzátartozónak és a lengyel Nemzetnek.


virág julia
Hatalmas veszteségükben testvéri szeretettel osztozom, mint a lengyel nép nagyon régi barátja, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében!


Polgár Zsuzsanna
Veletek a gyászban.


Gál István
Osztozunk lengyel testvéreink mély gyászában.Gál család Vecsésről


IPO LÁSZLÓ ALAPITVÁNY ELNÖ
zSzent Kinga,Báthori István , Bem József és az egész lengyel és magyar nép testvérek az Erdély-iekkel együtt,ezért megrendűléssel gyászoljuk az esztelen és felmérhetetlen fájdalmukat a tragédiáért.- Maroswásárhely Románia.
az egész lengyel és magyar nép testvér nép,


HORVÁTH LAJOS & MARIKA
KATYN tömeggyilkosság után egy második Szmolensz melletti reptragédia, ahol az uj nyugati lengyel vezetö osztályt távolitották el.Mivel nem láttunk halottat, vért és csomagokat, repgép csak röviddel ezelött lett Moskvában feljavitva, felvetödik a KGB keze, bosszuja!

Lélekben ott vagyunk EU legsulyosabb szenvedéssel sujtotta néppel, minden legyel testvér kezét fogva!


Apáthy Laszlo III
Öszint részvétem a gyászoló családnak és a lengyel népnek.

Laci 🙁


Kamocsárné Mező Szilvia
“A kezet csak megfogni szabad,

elereszteni vétek, ellökni átok.

Egymásba szoruló kezek tartják össze a világot.”

Lélekben minden lengyel testvérünk kezét szorítjuk.Osztozunk fájdalmatokban. Imádkozunk az áldozatokért és a lengyel népért.


Dr. Gaál Péter
Együtt imádkozunk lengyel testvéreinkkel és osztozunk velük mély fájdalmukban, gyászukban!


Lakatos tibor és családja
Őszinte részvétünk. Együtt érzünk a mély gyászban lengyel testvéreinkkel.


Varga Réka Éva
Drága Lengyel Testvéreim!

A częstochowai Szűz Anya, II. János Pál pápa és Faustyna nővér Pártfogó Oltalmába ajánlak Benneteket!

Varga Réka Éva


Gyökös Ferenc József
Testvéri szeretettel küldöm részvétnyilvánításunkat.

Isten tartsa meg népeink barátságát!


Varga – Pitlik család
Nyugodjanak békében! Őszinte együttérzésünk az áldozatok hozzátartozóinak és a lengyel népnek.


Gianone Miklós
Őszinte együttérzésem a hozzátartozóknak és a lengyel népnek – segítse a Jóisten Lengyelországot!

Gianone Miklós és családja


Révész László
Őszinte részvétem. Debrecenből


Szigetvári Csaba

Nem az hal meg,akit temetnek,hanem az ,akit elfelednek!

Isten óvja,s áldja a lengyel nemzetet!


Varga Péter
Öszint részvétem a gyászoló családnak éa lengyel népnek.

Péter


Barkó Magdolna
Őszinte együttérzésem a hozzátartozóknak és a lengyel népnek!


Byrd Judit és Doyne
Lélekben lengyel barátainkkal gyászolunk, imádkozunk Lengyelországért


Kui János
Legőszintébb együttérzésünket továbbítjuk a lengyel népnek,családtagoknak,rokonoknak,az elhunytak pihenése legyen csöndes!

Kui János és Kui Anna Mária


Bolgár Gábor
Őszinte részvétem!


Kertesz Robert
Nyugodjanak bekeben en is ezt kivanom! Isten adjon erot es megnyugvast a hozzatartozoknak!

Kertesz Robert es B. Boroka


Kertesz Robert
Nyugodjanak bekeben en is ezt kivanom! Isten adjon erot es megnyugvast a hozzatartozoknak!

Kertesz Robert es B. Boroka


Pakot László
Őszinte részvétem a Lengyel népnek. Isten nyugtassa az elhunytakat. Brassó


Gáspár Csaba
Részvétem a lengyel népnek, imádkozom hogy fájdalmuk enyhűljön! Adjon Isten örök nyugodalmat és az örök Világosság fényeskedjen az elhunytaknak!


Bunta Boroka
Oszinte reszvetem azoknak a hozzatartozoknak akik elvesztettek csaladtagjukat.

Aki Jezus Krisztusert hal meg itt e foldon, az megtalalja eletet a mennyben. Aki hisz Obenne annak orok elete van!


Laudon László
Őszinte részvétünk !

Laudon László és felesége


Pődör Gergely
Részvétem a gyászoló családtagoknak és a lengyel népnek.

PG, Budapestről


nagy lajos
nagy keseruség és fájdalom számunkra, magyarokra is a … tiétek, kedves lengyel testvéreink !


Bartek Judit
Őszinte részvétem!


Liliomkert Katolikus Óvoda
Az óvoda kicsi és nagy lakója együtt imádkozik szeretteitek lelki üdvösségéért, és Értetek Kedves Lengyel Testvéreink.


demjénágnes
Együttérzek a lengyel néppel, az elhunytak hozzátartozóival, őszinte részvétem Nekik.


Náray-Szabó Géza és családja
Jézus segítse odaát a szeretteiteket Kedves Lengyel Testvéreink, nektek pedig erősítse hiteteket, hogy az Örökkévalóságban együtt leszünk Mindannyian.


Gazdag Ferencné
Segítse a Jóisten Lengyelországot.

A Gazdag család


Moldovai Attila
Nyugodjanak békében.


Atyafi László
Katyn most másodszor is gyászt és tragédiát okozott a lengyel barátainknak. Mi is gyászolunk és szolidárisak vagyunk velük, ahogy ők cselekedtek számtalan alkalommal közös történelmünk során. Legyen könnyű nekik a föld!


Péteri László
Osztozunk Lengyelország nemzeti gyászában,a légikatasztrófa áldozatai nyugodjanak békében!

Emléküket megőrizzük!


Balló Gáborné Robelin
Mély megrendüléssel fogadtam én is a hírt. Különösen érzékenyen érintett, mert a lengyeleket nagyra tartom és igaz, szeretetre méltó embereknek ismerem őket. Isten óvja a tragikusan elhunytak lelkét és a lengyel népet!


Budai László
Nyugodjanak békében!


Kárpáti Gábor Csaba
Segítsen a Jóisten Benneteket, lengyel Testvéreink, és adjon erőt fájdalmatok elviseléséhez, hősies utatok folytatásához!


Arany Tibor
Magam és az “egykori 56-os pesti srácok nevében részvétem fejezem ki a tragikus körülmények között elhunyt lengyel tesvérek hozzátartozóinak. A jó Isten adjon nekik erőt mély gyászukban.

Váci Mihály verssorai többes számban irva nagyon ide illenek:

“Olyan csend van igy nélkületek, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartatok mondani.”


Muzsnai Csaba
Együtt érzünk gyászukban lengyel barátainkkal!


Cziprok Andras
Együttérzek veletek fájdalmatokban. Az Úr adjon erőt, hogy folytassátok amit elkezdtetek!


T. Szabó Csaba
Egy nemzet fájdalmából és nehéz pillanataiból vszem ki részem, amikor lengyel barátaimra és az áldozatokra gondolok. Legyen emlékük áldott, nyugodalmuk csendes, az élőknek pedig maradjon szivében az a nyugodt szeretet, amellyel vendégszerető és kitartó törekvéseik révén rögös történelmüket mindig újrairni tudták. Katyn átkozott, maradjon is az.


Budapesti Piarista Gimnázium
„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.” 2Kor5,1 Isten áldja a lengyel népet! Ma a diákmisén értük is imádkoztunk. Ig.


Esküdt Józsefné
Fogadja részvétünket a nagy tragédiát elszenvedett Lengyel Nép.


Farkas Miklós
Őszintén osztozunk a lengyel nép fájdalmában.


Fecske Orsolya
Szeretettel osztozom Lengyelország fájdalmában! Sok erőt és békét kérek Istentől a gyászolók számára, és felemelkedést, kiteljesedést a lengyel népnek!


Selmeczi Józsefné
Őszinte részvétem a lengyelek gyászában


Görgényi
Adjon Isten erőt, hogy folytatni bírják a nemzet iránti elkötelezett szellemiséget, mit képviselt!


dr. Simon László
Őszinte együttérzéssel osztozunk barátaink, a lengyel nép és a pótolhatatlan veszteséget szenvedett családok gyászában. Isten adjon erőt nekik a fájdalom elviseléséhez.


Czenky Józsefné
A nemzet iránt érzett szeretete, munkálkodása a lengyel nép emlékezetében tovább él. Lélekben köztetek marad.


Pruzsinszky Fruzsina
Fájdalmatokban veletek osztozom.


Hunyadi Attila Gábor
Részvétem a Lengyel Nemzet veszteségéért.


dr. Körtesi Péter
Megrendüléssel érezzük át a lengyel barátaink és minden gyászoló fájdalmát!


Békássy Katalin Éva
Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát!

Mély gyászukban osztozunk lengyel testvéreinkkel!


Megyeriné Nagy Magdolna
Legmélyebb együttérzésemet és részvétemet fejezem ki az elhunytak családjának és a baráti lengyel népnek.


Molnár Ferencn é
“Meglátni és csodálni a fényt, nem elég!

Hogy tiéd legyen, az áldozatot kér!

Úgy legyen!”


Polgar Monika
Drága lengyel testvérek!Gyászotokban osztozom!Teremtőnk legyen veletek!


Farkas Istvan
Mely egyutterzessel osztozom a lengyel nep gyaszaban. Isten ovja es aldja a mindannyiukat!


Dévai Krisztina
Őszint együttérzéssel osztozom a Lengyel Nép fájdalmában.A Fény áldása kísérje az elhunytakat és a gyászoló nemzetet.


T.Ágoston László
Kedves lengyel testvéreim! Mint az ezer éves együttélésünk során már annyiszor, most is őszinte részvéttel osztozunk tragédiátokban.


Bencze Mihály
Drága Lengyel testvéreim! Fogadjátok őszinte részvétemet a nemzeteteket ért tragédia alkalmából.Az Úr legyen a lengyel és a magyar néppel, mert a szeretet erősebb a halálnál! Misi, Ildikó, Ünige, Nimród és Mikolt


Koczeth László tövis
Gyászotok a magyar nép gyásza is.

Együtt érzünk lengyel barátainkkal.

Polak, Węgier, dwa bratanki / I do szabli, i do szklanki / Oba zuchy, oba żwawi / Niech im Pan Bóg błogosławi.

Lengyel-magyar két jó barát / Együtt harcol s issza borát / Vitéz s bátor mindkettője / Áldás szálljon mindkettőre.


Kovács Lajos
Magyarország osztozik a lengyel nemzet gyászában. Imádkozunk az elhunytak lelki üdvéért.

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.


Papp Albert
Vigasztalódást és lelki megnyugvást kívánok a hozzátartozóknak, és az egész lengyel népnek


Dr. Paál Sándor
A Mindenható Jó Atya az égben egyetlen Fiának Édesanyját, Szeplőtelen Máriát adta a Lengyel és a Magyar Nép oltalmára. Az oltalmazás történni fog. A súlyos veszteség sebei gyógyulnak, és akik e két nagyszerű Nép szabadsága ellen tennének, az Úr haragjával fognak szembe kerülni. A nagyszerű hír az, hogy FÖLTÁMADUNK!


Dinnyés József
Békességet és nyugalmat testvéreinknek, kelet-európai sorstársainknak!


Verzár Jenő és családja
Őszinte együttérzéssel osztozunk lengyel barátaink gyászában. Az Úr legyen a lengyel és magyar néppel.


Magyari Csabáné
Őszinte részvétem a lengyel népnek. Reménykedem, hogy a túlvilágról fogják segiteni őket.


Orbán Éva
A Szent László Király Alapítvány, magam és családom nevében szeretném kifejezni megdöbbenésünket és együtt-érzésünket a gyászoló családok, és a testvéri lengyel nemzet iránt. Nem tudom elhinni, hogy ez a tragédia – mely a lengyel nemzeti érdekeket képviselő, történelmi tragédiára a helyszínen emlékezni kívánó lengyel értelmiség lefejezése volt – a véletlen műve volna.


Horzsa Zsofia
Oszinte reszvetem.


Hedvig Berze
Lengyelek indultak emlékezni Katynba, s döbbenetes emléket hagynak utódaikra, ők is áldozattá váltak. Azt tartja a mondás: “Akit szeret az Isten azt megpróbálja. És akinek Isten terhet rak a vállára, annak erőt is, az elviselésére.” Adjon az Isten erőt a lengyel népnek küldetéséhez, áldozatataihoz. A második katyni tragédia a népek következő generációja számára is elfelejthetetlenné teszi az elfelejthetetlent: a népírtás iszonyatát, egy nemzet értelmiségének megsemmisítését, a lengyel nép harcos rétegének elpusztítását. De téved a gonosz, s földi szolgálói, megerősödünk lélekben és együttérezve a lengyel néppel egyre többen ELLENE MONDUNK.


Csikósné Mányi Júlia
Együttérzek a lengyel néppel mély fájdalmában és kérem a Jóistent, hogy segítse őket ezekben a nehéz napokban.


Kelemen Tibor
Kegyetlen a sors! Őszinte részvétem, nyugodjanak békében!


Muzsnay Árpád
Őszinte részvétem.


Jaczkó György
Április 11-én a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközség templomában de.10.00-kor a helyi lengyel közösség tagjaival szentmisét mutattunk be az elhunytak lelki üdvéért, amelyen velünk együtt imádkozott Szalay Ferenc polgármester úr is.

Osztozun lengyel testvéreink fájdalmában.

Jaczkó György


Bónáné Richter Zsófia
Őszinte részvétem lengyel barátainknak és a gyászoló családnak!


Klausz Gábor
Őszinte együttérzéssel osztozunk lengyel barátaink gyászában, az Úr adjon nekik erőt, hitet és reményt a lelki sebek gyógyulásához.


Palotás Dezső
Őszintén együttérzünk lengyel barátainkal ,és a gyászoló családdal.


Dr. Balogh Júlia
Vigasztalódást kívánunk lengyel barátainknak! Az ő történelmük is csupa jelképből épül, akár a mienk, talán az ezeréves barátságunk alapja is ez lehet!


Kárpáti Miklós
Együtt érzünk gyászukban lengyel barátainkkal!


dr. Váczi Judit
Az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen. De hiszem, hogy a lengyel nemzet úgy örökíti át msjd utódainak az elhunytak emlékét, hogy valójában ők már halhatatlanok. A közös veszteség fájdalma, mint azt a lengyel nemzet eddigi történelme során mindig bizonyította, megsokszorozza erejüket abban, hogy az elhunytak munkáját nemzetük javára folytassák tovább. A lengyel nemzetnek, amely soha nem hagyta el Istent, a legnagyobb fájdalmaiban is segíteni fog az Úr.


Prekrit Judit
Őszinte részvéttel és mély együttérzéssel osztozom lengyel testvéreim fájdalmában. “Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20)


Kleszky Katalin és Gyula
őszinte együttérzésünk lengyel barátainknak!


Vig István
Őszinte együttérzéssel osztozom lengyel barátaim gyászában.

Az Úr legyen a lengyel és magyar néppel.


Hegyhát Egyesület
Mély gyászukban, együttérzésünkről biztosítjuk.


Lovas Erika és családja
Mély részvéttel és szeretettel osztozunk a lengyel nép gyászában!


Dr.Zelniczky Erzsébet
Polak wengry dva bratanki, i do szabli i do szklanki


Forgó Irén
Nagyon együtt érzek a lengyel barátainkkal. Az Elnök úr és ikertestvére sokat tett azért, hogy a kommunizmus öröknek hitt bástyái leomoljanak. Nyugosztalja Isten az áldozatul esett társaival együtt. Ikertestvérének adjon erőt a további küzdelemhez! Továbbra is várjuk a varsói gyorsot!


Kiss Zsuzsanna
Isten útjai kifürkészhetetlenek! Őszinte részvétem!

Nyugodjanak Békében! Ámen!


dr.Nádasdy József és családja
Őszinte részvéttel osztozunk lengyel barátaink gyászában.


Veres Sándor
Őszinte együttérzéssel osztozom lengyel barátaim gyászában – Miskolcról


vitéz Siklósi András
A Turul Szövetség és folyóiratunk, a Tárogató szerkesztősége nevében mély megrendülésünknek és őszinte részvétünknek adok hangot e súlyos tragédia kapcsán. Az irgalmas Isten nyújtson enyhülést a gyászoló családoknak és vigaszt a lengyel nemzetnek.


Judith Katz
Tiszta szivbol szeretnem reszvetemet kifejezni a gyaszolo csaladnak es a Lengyel nepnek


Bogsányi, Dénes
Kérem őszinte részvétem és együttérzésem kifejezésének továbbítását.


Kovács Irén
Testvéri együttérzésem!


Ladányi Enikö és Zsuzsanna
Mélyen megrendülve, mi is együtt gyászolunk lengyel testvéreinkkel Argentinában.


A Vitézi Rend Argentinából
Öszintén együttérzünk a testvéri Lengyel Nemzettel sulyos gyászában. A Mindsenható segitse Lengyelországot.


v. Ladányi Domonkos
Öszinte együttérzésem a testvéri lengyel nép sulyos gyászában. A Mindenható segitse Lengyelországot.


Mr & Mrs. M.& E. Szegedi
A Lengyel Nép tragikus veszteségét a Magyar Nép is fájdalmasan átérzi mint annyiszor történelmünk viharaiban.


Dr. Cser Ferenc
Őszinte együttérzéssel osztozom lengyel barátaim gyászában.


Hajdú Csaba
Kanadában, családommal, együtt gyászoljunk legyel testvéreink tragikus veszteségét. Kaczynski államelnök és a lengyel többi vezető egyéniségének halála még inkább feljthetetlenné teszi történelmi távlatban a syovjet tömeggyilkosság borzalmait a katyni erdőben. Isten kegyelmével nyugodjanak békében


Mikó Eszter
Részlet Bayer Zsolt írásából – Magyar hírlap, 2010. ápr. 17. “Álltak a lengyel hazafiak a katyni erdőben. Tömegsírban végezték. Jól mondta Edward Smigly Rydz tábornagy közvetlenül a háború előtt: “A németekkel a szabadságunk elveszítését kockáztatjuk. Az oroszokkal a lelkünket veszítjük el. Oda, a katyni erdő némaságába igyekezett Kaczynski államelnök. Hogy lerója kegyeletét honfitársai előtt. A lengyel nemzet lelke előtt. Oda igyekezett, és meghalt. S vele halt sok állami, katonai vezető és a katyni erdőben meggyilkoltak utódai. Mostantól, ha lehet egyáltalán, még nagyobb a katyni erdő némasága.

S csak még valamit: a lengyelek lelkét nem lehet elvenni. Ők igazi nemzet lettek a szenvedésekben.

Osztozom, osztozunk gyászotokban, lengyel barátaink.

Büszkék vagyunk, hogy a barátaitok lehetünk.”


Oberfrank Pál
A Veszprémi Petőfi Színház és a családom nevében mély fájdalommal fordulok lélekben Önök felé, s kívánom, hogy egyszer megérthessük valójában miért éri az embert ennyi szenvedés. Az Önök vesztesége most valóban minden határon túl van. Isten adjon erőt Nemzetüknek! Fogjunk kezet és együtt emelkedjünk végre föl kegyetlen keresztútunkból!


Dr.Nékám Kristóf
A gyász elsősorban a családé és a honfitársaké. A veszteség mindannyiunké. Nyugodjanak békében.


Balatinecz Éva
Katyn megdöbbentő tragédiái soha el nem felejthetők!A gyászban fájó szívvel osztozom.Isten áldja és óvja a lengyel nemzetet!


Molnár Géza
Öszinte részvétem a gyászoló hozzátartozóknak…s Lengyel Barátainknak.


M.Szabó Imre
Mélyen megrendített a hír!

S megredít azóta is,ha rá gondolok.

És nem tudok másra gondolni.

A lengyel nemzeti értelmiség második lefejezésére.

Ez történt…

Véletlen-e ez a tragédia?

Éppen ott?

Éppen akkor?


Nagyné Gólya Márta
Őszinte részvétem a lengyel népnek,és az elhunytak családtagjainak. Az elhunytaknak adjon a Jó Isten örök nyugodalmat.


Schaffler Ágnes
A szavak kevesek… Osztozva a fájdalomban és az imában.


Gólya István
Lengyel barátaink fájdalmában osztozom,öszinte részvétem az elhunytak családjainak.


Kálmán Anikó
Mély megrendüléssel értesültem a lengyel tragédiáról.Öszinte részvéttel, Isten segítségét kérve osztozom a hozzátartozók és a lengyel nép fájdalmában.


A Kalejdoszkóp szerkesztői
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a lengyel népnek és az áldozatok hozzátartozóinak!


A Kalejdoszkóp szerkesztői
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a lengyel népnek és az áldozatok hozzátartozóinak!


Katona Ferenc
Jártam Lengyelországban. Tucadszor megnéztem a Hubal őrnagy c. megrendítő filmet. Megtanultam a legyel himnuszt. Isten áldja Legyelországot, évezredes barátaink Hazáját!


Bajnay Judit
Mély megrendüléssel értesültem a tragédiáról. Fogadják őszinte részvétemet és imáimat a meghaltakért, rokonaikért, országukért


Dr. Nagy Attiláné Editt
A lengyel nemzet gyászában őszinte együttérzéssel osztozunk,az elhunytak hozzátartozóinak mély részvétemet fejezem ki családommal együtt.


Horváth Zsolt
Polak, Węgier, dwa bratanki, – együtt gyászol, és védi honát!


Menyhárt Ottilia
Őszinte részvétem a gyászoló családoknak. Nyugodjanak békességben.


Kappéter István dr.
A lengyelek és a magyarok sokszor kerültünk hasonló helyzetbe. Mindkét népben voltak, akik következetesen küzdöttek azért, hogy az emberiség és a népek békében, szeretetben éljenek. A Katyinba tartó és szerencsétlenséget szenvedettek sokat tettek ezért. Meggyőződésem, hogy a nagy áldozatok elszenvedői is előre vihetik a világ alakulását. Szeretettel együtt érzek velük!


Dr. Kálmán Attila
A föltámadott Krisztus vigasztalását kérve és ígéreteiben bízva testvéri szeretettel és tisztelettel: Kálmán Attiláék Tatáról


Correa Szilvia & Joseph
Oszinte részvétunk az aldozatok hozzatartozoinak és az egész lengyel népnek.


Eőry Zsolt
A tragédia másnapján a magyar nemzeti erők győztek a választásokon. Ez bizonyára az áldozatok égi közbenjárásának is köszönhető… Osztozunk a lengyel nemzet gyászában, és kívánjuk, hogy az elmúlt ezer év közös áldozatai teremjenek számunkra továbbra is közös gyümölcsöket! Eőry Zsolt, a KDNP Pest megyei elnöke és családja: Réka és Bíborka


nmes lőgérpatonyi Hervay Tamás
A nemes Lengyel nemzettel egy a gyászunk!


dr Juhászné Halász Judit
Őszinte részvétem a családnak. Nyugodjanak békében


Mádai Szilvia
A mély fájdalomban osztozunk családommal és barátaimmal átérezzük a tragédia súlyosságát.


Petheő Zsolt és Petheő Zsoltné
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak és mély együttérzésünk az egész lengyel nemzettel. Petheő Zsolt és Petheő Zsoltné


Dr Bencze Izabella
Akik tettek a nemzetért, soha nem halnak meg!

Őszinte együttérzéssel Dr Bencze Izabella


Aurel Hamran
Megrendüléssel vettük a szomorú tragédia hirét itt, az edmontoni (Kanada) közösségben. Őszinte részvétünket küldjük a testvéri lengyel népnek és kivánjuk, hogy e nehéz időben is tartsatok össze.


Dr. Szomszéd Andrásné
Mélyen lesújtott a tragédia híre.

Imádkozom az elhúnytakért, és családjuk lelki békéjéért. Márika


Istók Sándor
Bóg strzec POLSKA !!


Légrády Eszter
Együttérző szívvel osztozom családommal a lengyel nemzet mély gyászában: Légrády Eszter


Péteri Attila Árpád
Kedves Lengyel Testvéreink!

Fogadjátok őszinte részvétünket és együttérzésünket, a Titeket ért súlyos gyász alkalmából.

Az életnek azonban mennie kell tovább, a lengyel – magyar két jó barát … örökké tartó szellemisége jegyében.

Isten óvjon minden lengyelt és magyart, közös sorsunk további elviselése göröngyös útján rendületlenül haladva, kölcsönös boldogulásunk kivívásáig!

Tisztelettel:

Péteri Attila Árpád és családja


Hajósy Adrienne
Őszinte részvétem a családnak. Nyugodjanak békében. Hajósy Adrienne


Petrován Gizella
Őszinte részvétünk a gyászoló hozzátartozóknak.Nyugodjanak békében!


Kromes Csilla
Őszinte, mély együttérzésem!


Polyák Matild és Endre
Ugyanazon kezekben van a lengyel és a magyar nemzet. Bízzunk a mi Urunkban! Mindent a javunkra fordít, hiszen jelképesen is az Irgalmasság vasárnapja híven tükrözi a jel lényegét. Faustina, II János Pál pápa és a mostani események, mindnek jelentése van.


Torok Laszlo
Kozos kiralyaink voltak, szentjeink es multunk. Reszvetemet fejezem ki legujabb tragikus vesztesegeitek felett. Az Ur legyen a lengyel neppel.

Mely tisztelettel. Torok Laszlo


Szegediné Cseppen Magdolna
Együttérzéssel, részvéttel kívánok lelki megnyugvást az egész Lengyel Nemzetnek.


buda maria
Mély fájdalmatokban együttérzésünket nyilvánítjuk és Isten áldását kérjük minden

lengyel emberre


Dr.Dušan Chebeň
Oszinte részvetem a gyászoló hoszatartozónak,es a lengyel népnek.Nyugondjanak békében.


Mihaleczku Józsefné
Imáimat küldöm az elhunytakért, a családtagjaikért és az egész lengyel népért. Adjon az Úr örök nyugodalmat a hozzá térőknek, és erőt, kitartást, sok kegyelmet a gyászolóknak.


Petra Lászlóné
Őszinte tisztelettel és szeretettel hajtok fejet az áldozatok emléke előtt. A család és a lengyel népnek mély együttérzésemet fejezem ki. Isten áldását a lengyel népre. Az áldozatok nyugodjanak békében.


Nagy Mátyás
Őszinte együttérzéssel vagyok lengyel barátaimmal, a Nemzettel mély gyászukban.

Nagy Mátyás

Vecsésről


Baki Istvánné
Őszinte részvétemet küldöma családnak és a Lengyel népnek fogaggyák mély együttérzésemet.


Törőcsik Attila
A lengyel népet az ilyen tragédiák edzették acélos nemzetté. Isten oltalmazza őket!


Dr Beer Miklós
Őszinte együttérzéssel osztozom lengyel testvéreim gyászában és az Uristen örök szeretetébe ajánlom az elhunytakat.


Petra Lászlóné
Őszinte tisztelettel és szeretettel hajtok fejet az áldozatok emléke előtt. A család és a lengyel népnek mély együttérzésemet fejezem ki. Isten áldását a lengyel népre. Az áldozatok nyugodjanak békében.


Bányainé Ipacs Zsuzsanna
Együttérző szívvel hajtok fejet az áldozatok emléke előtt.

Imában kérem a gyermekeit hazaváró Atya írgalmát számukra.


Sápi Gyula
Szeretném kifejezni őszinte részvétem a tragédiában elhunytak családtagjainak és az egész lengyel népnek. Áldás Békesség!


Cságoly Péterfia Béla
E nehéz órában osztozunk gyászukban kéz a kézben. A Szózat, www.szozat.org olvasói és szerkesztősége


Tárogató Hangja szerkesztői
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki lengyel barátainknak és az áldozatok hozzátartozóinak!


Zas Lóránt. CALIFORNIA
Megölték őket…

A globalizmus áldozatai voltak ők is.


Kecskés-Prónay-Karsai-Török
Őszinte Részvétem. Nyugodjanak Békében.

“Örök nyugodalmat adj,ó Uram Nekik,

S örök világosság fényeskedjék Nekik…”


Dr. Solt Pál
Őszinte együttérzésemet szeretném ez úton is kifejezni gyászoló lengyel barátainknak. A halottaknak az örök világosságot, az élőknek a feltámadás reményét kívánom.


Szélesné Ági
Őszinte részvétem a gyászoló hozzátartozóknak, és a lengyel népnek.

Nyugodjanak békében.


Felvidéki Eszter
Magam és hozzátartozóim nevében szeretném őszinte együttérzésemet kinyilvánítani minden gyászoló lengyel barátunk számára.


Gerencsér Ferencné
örök nyugalmat nekik fent az égben és békességet az itt hagyottaknak idelent. Bennem nem múlik a tragédia döbbenete.


Nobilis Barbara
Őszinte részvétem és együttérzésem a lengyel nemzetet ért tragédia miatt. Imádkozom értük és az egész népért.


Farkas Balázs
Volt úgy, hogy a történelemben hasonló, vagy közös volt a sorsunk, most a fájdalom hozott közelebb minket egymáshoz.


Adrienne
My heart is going out to the families of those who perished in the terrible catastrophe. Lengyel, magyar két jó barát! Polak, Węgier, dwa bratanki!


Zsidai László
Nyugodjatok békében, békés nyugalmat!


Menus Árpád
Nagy csapás ez lengyel barátainknak. Gyászukban osztozom,együttérzésemet,őszinte sajnálatomat fejezem ki.


Dr. Szabó Alexandra
Isten áldjon meg Benneteket!


Monostori Csaba
Megdöbbenéssel, s teljes részvétemmel. édesanyám nevében, ki itt tanított Kőbányán, hol sok lengyel talált otthonra.


Horváth Szabolcs és családja
Lengyel Testvéreink, fogadjátok őszinte részvétünket. Gyászotokban, fájdalmatokban veletek vagyunk.


Bordásné Lengyel Mária
Őszinte részvétem a lengyel népnek és az elnök családjának , áldozatok hozzátartozóinak.


Mesterházy Tihamér és családja
Mély megrendüléssel és tisztelettel búcsúzunk a katyni tragédiát is gyászoló testvéri lengyel nép fiaitól.A sok tragédia mindig erősebbé tette népeinket. Bízzunk Istenben és az élők még elszántabban dolgozzanak hazájukért, népük üdvéért !


Bernát István Martyn Mária
A Bernát család a több száz éves lengyel-magyar történelmi múlt, barátság és katolikus szellemiség nevében kívánja kifejezni együttérzését.


Egri Zoltán
Nagy a közös fájdalmunk , de ne veszitsük el a reményünket. Egri Család


Stán Renáta és Veres Tibor
Kedves lengyel testvéreink!Gyászotokban mi is osztozunk.Isten és az égiek segítsenek benneteket,imáinkban vagytok mindannyian,az Irgalmas Jézus és a Szent Szűzanya oltalmazó keze vezessen benneteket.IMÁDSÁGOS SZERETETTEL:RENÁTA és Tibor Ui:SZERETÜNK BENNETEKET!!!!!!!!!


Sz.Gábor Ágnes
Mélyen megrázott a repülőszerencsétlenség, mélyen együttérzek Lengyelországgal, a lengyel emberekkel. Osztozom mély gyászukban, ha egyáltalán megosztható ekkora fájdalom, ekkora veszteség.

Requiescant in pace.

Sz.Gábor Ágnes, Budapest


Takács-Viszoczky
Ezúton is szeretnénk kifejezni őszinte részvétünket lengyel Barátainknak, és osztozunk mély gyászukban.


Balogh Brigitta
Megszülettünk, s tudjuk “egyszer”menni kell. De egy ilyen távozás “döbbenetes”. Mély együttérzésem fejezen ki, a családnak, és a lengyel polgárokank. Balogh Brigitta


Somogyi Attila
Adjon az Isten!

Fájdalmasan fejezem ki együttérzésemet a lengyel nép felé.

Adassék az áldozatoknak örök világosság!


Csapó István Ottóné
Öszinte, szívbőljövő együttérzésemet fejezme ki a baráti lengyel népet ért tragédiáért. Könnyű legyen a hant mely drága sziveiket nyomja !


Tóth Zoltán
“A jók mind eltávoznak, nekünk csak a fájdalom és a megváltoztathatatlan valóság marad!”

Tiszteletem és együttérzésem az egész lengyel nemzetnek!


Lélek Sándor és családja
Lengyel testvéreink mély gyászában őszinte szívvel osztozunk!


Pirók József
Öszinte részvétünket fejezzük ki lengyel barátainknak az őket ért tragédia miatt.


Körtvélyesi Enikő
Mély együttérzésem és őszinte részvétem az áldozatok hozzátartozóinak és a lengyel népnek.


Betóri Gábor
Őszinte részvétem a testvéri lengyel nemzetnek!


Orminisan [Vilhelem]Margareta
Megdőbbenéssel vettem tudomást a tőrténtekről!!!!

Öszinte részvétem a hozzátartozóknak.

Öszinte tisztelettel


Molnár család
Mély megdöbbenéssel hallottam a hírt. Teljes együttérzésemet, szívből jövő imáimat ajánlottam és ajánlom fel lengyel testvéreinkért. Isten Áldása legyen mindannyiunkkal.


Nothnágel Edit
Tiszta szívvel

Nincsen apám, se anyám,

se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,

se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,

se sokat, se keveset.

Húsz esztendőm hatalom,

húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,

hát az ördög veszi meg.

Tiszta szívvel betörök,

ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,

áldott földdel elfödnek

s halált hozó fű terem

gyönyörűszép szívemen.

József Attila

Őszinte részvétemet kívánom kinyilvánítani a tragikusan fiatalon elhunyt magyar költő versével az egész gyászóló lengyel népnek.


Gulyás Mária
Mély megdöbbenéssel hallottam a hírt. Teljes együttérzésemet, szívből jövő imáimat ajánlottam és ajánlom fel lengyel testvéreinkért. Isten Áldása legyen mindannyiunkkal.


Töltési Erzsébet
Együttérzünk a gyászolókkal és az egész lengyel néppel, barátainkkal. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek!


Kispál György plébános
Irgalmasság Vasárnapján kértem egyházközségem híveit, hogy az ezen a napot elnyerhető teljes búcsút ajánlják fel az áldozatokért. Együttérzünk a lengyelekkel és imádkozunk értük.


Simonné Hollósi Daniella
Nagyon megrázott a hír. Imádkozom az elhunytakért és a lengyel népért. Magam is félig lengyel vagyok. Nagy veszteség érte a lengyel népet…


Péter János -Bem Jozef szakasz
A lengyel népnek őszinte részvényünket kiványuk a Kézdiszéki Székely Tanács nevében.,,Megcélozni a legszebb álmot,Jobbá tenni a világot,remélni és szeretni,Igy érdemes a Földön élni!

Őszinte barátsággal.


Horváth István atya – Mocsa
A ma esti szentmisémben – őszinte részvéttel – értük és hozzátartozóikért is imádkozunk!


Gere Edit
A lengyel nép szenvedéséből ismét az igazság virágai nyílnak a világ számára.Sok erőt és összetartást kívánunk a nemzeti tragédia elviselésehez. Szeretettel : egy magyar.


Tróbert Nándor
Részvétem,együttérzésem!Áldás legyen az egész lengyel nemzeten,a magyar-lengyel barátságunkon!


szujko.ilona
őszinte részvétem


Huszti Györgyné
Az egész családom őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki az egész lengyel nemzetnek, és mély fájdalommal búcsúzunk elhunyt lengyel testvéreinktől!!!


Togyeriska Imre és családja
Bóg z tobą i pomóc, aby się modlić za Ciebie.


Júlia Székács
Złożę polskim krewnym i całemu Narodowi Polskiemu wyrazy mojego współczucia!

Jestem z wami i modlę sie dla was, w tych trudnych chwilach!

Zostańcie z Bogiem!

węgierska studentka z polonistyki


Marek István és felesége
Őszinte együttérzéssel és fájdalommal búcsúzunk és részvétünket fejezzük ki Lengyel Testvéreinknek.


Pádárné Márti
Őszinte részvétem az elnök családjának és az összes elhunytak hozzátartozóinak. Nyugodjanak békében!


Bükk László Jenő
Megrendülve vettük tudomásul a szinte hihetetlen tragédiát. A lengyel nemzettel együtt érzünk fájdalmukban, és Isten kegyelmét kérjük mindannyiuknak.Az Ő gyászuk a mi gyászunk is.


Maróti-Agóts László
A testvéri lengyel nemzet gyászában őszinte együttérzéssel osztozunk:Maróti-Agóts László és családja


Molnar csalad, Bern Svajc
Nepeink evszazados baratsaga olyan erös kötelek, mely egy ilyen borzaszto tragedia altal csak meg erösebb lesz. Veletek vagyunk lengyel barataink. Isten aldjon Benneteket!


Véber Katalin
Őszinte részvétem az egész, általunk szeretett lengyel nemzetnek,imátkozkozom elhunyt testvéreinkért.Ez a mi gyászunk is,barátságunk legyen örök.Áldás legyen rajtatok!


dr.Tóth Béla
Petőfi Sándor írja egyik versében: “csak annyi az élet,mint futó felhőnek árnya a folyón, mint tükrön a lehellet.”

A több évszázados szomszédság, a magyar és lengyel nép közötti barátság számtalan példáját lehetne felsorolni… Most csupán annyit: Isten adjon nyugalmat az elhunytaknak és erőt a gyászt viselő hozzátatozóknak. Mély gyászukban együtt érezve velük vagyunk. Dr. Tóth Béla


Bus Edit
Őszinte részvétem az “örök” gyászolóknak.

Isten óvja az élőket és holtakat! Bus Edit


Kósa Márta
Mély együttérzéssel osztozom az általam szeretett és nagyra becsült lengyel polgárok gyászában.

Tisztelettel és fájdalommal.

Kósa Márta


Mendel Lászlóné
Őszinte részvétem.Nyugodjanak békében!


Gere György
Hasztalan sírsz, – ezt mondjátok ti is untalan?

Ó, nagy Isten! Hát e földön mi nem hasztalan?

——————————-

Akárhol vagy, ha vagy, enyhítsd nehéz bánatom,

és ha vigasztalni nem tudsz úgy, mint egykoron,

vigasztalj, ahogy most tudsz, és jelenj meg előttem

mint álomkép, mint árny, vagy mint jelenés a ködben. (Jan Kochanowski -Szabó Lőrinc)


Fenyvesiné Páli Erzsébet
Őszinte részvétem a lengyel népnek és az elnök családjának. Isten óvja őket. Fenyvesiné


Erdeiné Gaál Erzsébet
Döbbenet, torkot szorongató fájdalom.

Őszinte részvétünket fejezzük ki, gyászotokban osztozunk. Jézusom bízom benned.


Eőry család
Őszinte szívvel osztozunk a lengyel nép mély gyászában. Eőry Ákos, Brigitta, Laura, Olivér


Gilyén Péter László
Őszinte részvétem az egész lengyel nép iránt. A lengyel-magyar barátság erősödjék, tartson ki jó és rossz időkben is.


Kóródy Klára Ágnes
Öszinte részvétem, nyugodjanak békében.


Bulla Család
Gyászukban őszinte részvéttel és baráti szeretettel osztozunk!


Borbély Menyhért
Mély részvétemet szeretném kifejezni a tragédiában elhunyt lengyel testvéreinkért. A hozzátartozóiknak és az egész lengyel nemzetnek pedig lelki békét és megnyugvást kívánok. Borbély család


Makkai Ferenc
Őszinte részvétünket nyilvánítjuk a lengyel nemzetnek, amikor a történelem ismétli önmagát újabb tragédiával. Osztozunk a családok és minden lengyel gyászában. Nem vagytok egyedül.Együttérzéssel: Makkai Ferenc és Makkainé Hoksza Éva


Bartos Jolán
Lengyel barátaink! Mély együttérzésünk gyászotokban,ez a mi gyászunk is!

Áldás Rátok!


Borbély Tiborné Piroska Tokaj

Drága lengyel Barátaim!

Lengyel , magyar két jó barát, együtt issza Tokaj borát!

A holtaknak Isten adjon békés nyugodalmat, az élőknek, lelki megbékélést.

Kívánom, hogy ez a tragédia ne változtathassa meg példamutató ország képüket.


Molnár Judit
Mély megrendüléssel küldöm őszinte együttérzésemet minden lengyel polgárnak.


Pajor József
Áldás,szeretet,békesség RÁTOK BARÁTAIM!!!Áldás BÉKESSÉG NEKTEK!


Bónis család
Drága lengyel testvéreink gyászában őszinte együttérzéssel osztozunk. Büszkék vagyunk, hogy barátaitok lehetünk.


Spekner Zoltán
Nyugodjanak békében!


Torjay család
Katynnak egy magyar áldozata is volt. Isten óvja Lengyelországot!

Torjay család Szombathely


Kázsmér Veronika
Gyászukban őszinte részvéttel és baráti szeretettel osztozunk!


Tárogató Hangján h.lap szerzői
Lengyel testvéreink gyászában fájó szívvel és őszinte együttérzéssel osztozunk!

Tárogató Hangján honlap szerzői, szerkesztői és vezetése.


Bagi-Székely
Isten óvja az élőket és a holtakat. Adjon nekik békét!


Majoros Istvánné
Mély fájdalommal és őszinte együttérzéssel búcsúzunk elhunyt lengyel testvéreinktől.Örök nyugodalmat adj,ó Uram nekik.S örök világosság fényeskedjék nekik.A lengyel nemzetet, a gyászoló család tagjait pedig a végtelenül irgalmas Jézus Szent Szívben ajánljuk imáinkkal együtt….


Szatmárökörítóról …
Egy olyan magyar faluból elszármazottak őszinte részvétét fogadja az egész lengyel nép,ahol 100 évvel ezelőtt 312 -en vesztették életüket egy tűzvész során.Ez a második Katyn-i tragédia nagyon megrendített bennünket.


Szentjánosbogár
Megrendülten, de a Jó Pásztortól kapott reménnyel és hittel küldjük szerető együttérzésünket,

a magyarországi szentjánosbogarak


P. Sajgó Szabolcs SJ
Mély együttérzéssel és imádsággal,

a torontói Szent Erzsébet Egyházközség

és a Kanadai Magyar Papi Egység nevében


Szebenyi Zsolt
Lengyel Testvereink!Egyűtt érzűnk és gyászolunk veletek.


Forgácsné Szerecz ágnes
Isten kegyelmét kérjük a lengyel népnek, és a hozzátartozóknak.Mély fájdalmukban osztozunk: Forgács család


Ipolyi család
Őszinte részvétem az elhunytak hozzátartozóinak és a lengyel népnek.


Kalderás László
Őszinte részvétem a leírhatatlan veszteségért.


Schillerné Bitai Klára
Mély együttérzéssel osztozok a lengyel néppel és elhunytak hozzátartozóival.


Csúcs Éva
Részvétem, együttérzésem…


Splény Mária
Őszinte részvétem az egész lengyel nemzetnek a gyászoló családnak és barátaiknak.Mária


Csatári Attila
Lengyelországot Magyarországgal nagyon sok szál köti össze. A lengyel fájdalom magyar fájdalom is. A lengyelek gyászában osztozunk.


Togyeriska Csóka Anikó
Lengyel testvéreink gyászában osztozunk, őszinte együttérzéssel.


Dózsa Krisztina
Őszinte részvétem lengyel nemzet,- az elhunytak hozzátartozói, s barátai felé.

Nuygodjanak békében!


Szántó Vera
Ezúton szeretném kifejezni őszinte részvétemet és mély együttérzésemet minden lengyel emberrel Lengyelországban, Magyarországon és szerte a világon.


dr. Mező Imréné és családja
Elhunyt lengyel barátainknak adjon az Úristen örök nyugodalmat, hozzátartozóiknak pedig megbékélést. Őszinte részvétünket küldjük az egész lengyel népnek.


Egresi Lídia
“Wspomóż ich Swą mocną dłonią

Gdy na morzu cierpienia grozi im zatrata.

Los, którym tak długo ich karałeś,

Przynieś im szczęśliwy

Uśmierzając smutek znany od tak dawna,

I wszystkie grzechy wszystkich dni.” Hynm Węgier


Menus Gábor
Őszinte részvétem az elhunytak hozzátartozóinak és a testvéri lengyel népnek!


Dr Gebauer Béláné
A családok és a lengyel nép fájdalmát átérezve kívánok kitartást, erőt, lelki megnyugvást Lengyel Testvéreinknek.


Hasap Veronika
Őszinte részvétem a lengyel nemzetnek, családtagoknak, és barátoknak.

Remélem hazánk megint tud majd segíteni Lengyelországnak! Megerősít ilyenkor, hogy jó lengyelül tanulni!


Tóth Lászlóné
Adjon a jó Isten örök nyugalmat az Elnök Úrnak, és sorstársainak.


Víg László
Megrendüléssel és együttérzéssel imádkozunk az áldozatokért és a lengyel népért. Ez a megrázó esemény még jobban összeköt minket egész Lengyelországgal. A Víg család Egerből


Budai Ciszterci Szent Imre Gim
A tragédia mélyen megrendített bennünket. Míg virágvasárnap Krakkói zarándokutunk során Az Isteni Irgalmasság Templomában hazánkért, diákjainkért fohászkodtunk, addig az Irgalmasság ünnepén és azóta is az áldozatokért és a lengyel népért imádkozunk, fájdalmában osztozunk. Barátsággal: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanárai


Megyeri Attila
Magam és családom nevében részvétünket fejezem ki Lengyel Barátainknak.


Ignácz Ibolya
Kedves Lengyel Barátaink mély fájdalommal gondolunk elhunyt Barátainkra.


Dávid Szaniszla
Kedves Lengyel Testvérek! Teljesen együtt érzek veletek mély fájdalmatokban. A jó Isten és az égben lévő összes lengyel szent segítsen benneteket a gyász elviselésében. Imádkozom értetek minden nap.


Závodi Attila
Őszinte részvétünket fejezzük ki lengyel testvéreinket ért óriási veszteség láttán. Bizalmunkat fejezzük ki aziránt, hogy haláluk nem volt és nem lesz hiábavaló. Biztosak vagyunk abban, hogy az Isteni Gondviselésnek terve van veletek és ez néha azzal jár, hogy a nemzet legjobbjait felemeli magához. Felemelő látvány számunkra itthonról látni, ahogy a szeretet által egységet mutattok fel. Hatalmas és gyönyörű nemzet vagytok, ezt soha ne feledjétek! Isten óvja népeteket és országotokat!

Závodi család és barátai


Krasztel István
Jómagam, családom és barátaim együttesen osztozunk a lengyel nép gyászában. Lélekben a gyásszertartásokon is Veletek vagyunk!


Pálmay Lóránt és családja
Nemcsak a mi kedves lengyel barátaink, ismerőseink, hanem az egész lengyel nép fájdalmában osztozunk. Ha lehet valami vígasztaló (és ugyanakkor megrázó) az az, hogy szent cél érdekében vállalt útjuk alatt hívta őket Magához az Úristen. Áldás és béke szálljon poraikra!


Bujk Béla és családja
Mélyen megdöbbentett bennünket ez a második Katyn-i tragédia… Eme nehéz napokban őszinte részvéttel és együttérzéssel gondolunk az igaz barátra, a lengyel népre!


Németh Róbert
Mély együttérzéssel fejezzük ki őszinte részvétünket a lengyel népnek és Lech Kaczynski elnök úr családjának. Németh család: Zsuzsanna, Annamária, Katalin, Zsófia, Zsuzsa, Róbert


Zemlényi Zoltán
Együttérzünk lengyel testvéreinkkel.


Albert Zoltán
Testvéri szeretettel osztozunk a Lengyel Nép gyászában. Albert család: Zoltán, Rita, ifj.Zoltán és Magdolna


Jakab Ferencné
Együtt érzek Lengyel barátainkkal fájdalmukban.


PÉCS, ANK-Művelődési Ház
Mély megrendüléssel fogadtuk a tragédia hírét.Minden kollégám nevében őszinte részvétünket,együttérzésünket fejezzük ki.

Dombi-Mirolya Erzsébet Pécs


Orsolya János és családja
Őszinte részvétünket fejezzük ki. Lélekben osztozunk szeretett lengyel testvéreink gyászában.


Kasza Marton Lajos
Fájó szívvel hallottuk a hírt és osztozunk Lengyel Testvéreink gyászában. Áldás és béke poraikra. Kanada.


Horváth István
Öszinte részvétem a lengyel nemzetnek.Üzenem,hogy lgyenek résen ,ki lessz az új elnök,nehogy most csempészék be a “falovat”


Cilyó Sándor
Őszinte részvétem

Cilyó Sándor, Beregszász


Éles Márta
Łączymy się w żałobie całej Polski.


Nagy László Kálmán
Az áldozatok hozzátartozói és a lengyel nép fájdalmában őszinte szívvel osztoznak a Jagelló Egyetem magyar állampolgárságú oktatói. Obywatele węgierscy zatrudnieni w Katedrze Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego składają serdeczne wyrazy współczucia rodzinom ofiar i wszystkim Polakom.


Bárdos Péter
Szívünk mélyéből fájlaljuk a történteket. A Szentlélek segítő erejét kérjük a gyászoló családok hozzátartozóira. Bárdos Péter és családja, Beregszász.


Trojan Tünde
Őszinte és tiszta szívvel fejezem ki mély együttérzésemet a tragédiában érintett lengyel családoknak és “második hazám” népének. Trojan Tünde


Piros Lászlóné
Lengyel magyar, két jó barát!

Mély megrendüléssel és együttérzéssel hajtom meg a fejem a lengyel nép előtt.


Farkas Lőrinc Imre
Fogadja minden lengyel Testvérem őszinte együttérzésünket.

Farkas Család


Üveges Katalin
Öszinte részvétem az elhunytak családtagjainak, és az egész legyen népek!

Üveges Katalin, Ajka


dr Füle Miklós
Mindkét nép sok történelmi katasztrófát élt már át. A tragédiák ugyanakkor a nemzeti összetartást is erősítik, erre éppen az ilyen időkben van nagy szüksége egy országnak.

Őszinte részvéttel gondolok azokra a lengyel emberekre, akiknek élete nem gyógyítható sebet kapott szeretteik elvesztésével.


Varga Lea
Családom nevében részvétemet fejezem ki a lengyel elnök és kísérete elhúnyta alkalmából. Tisztelettel adózom a lengyel népnek, aki ily nagy szeretettel búcsúztatja elnökét és a többi áldozatot.


Pomezanski György
Kettős kötődésű magyar-lengyelként osztozom minden lengyel polgár gyászában. Bizonyos vagyok benne, hogy e fájdalom sem töri meg Lengyelországot, hanem erőt ad, hogy egyenes gerinccel és önbizalommal mutassák fel a világnak e keresztényi ország megannyi kvalitását. Mélyen reménykedem, hogy e téren méltó partnere lesz a megújuló Magyarország.

Pomezanski György, Eszter, Bence, Máté


Cseténé Szabados Amrita Teresa
Őszinte együttérzésemet fejezem ki minden lengyel polgárnak!Tiszta szívemből kívánom, hogy ezekben a nehéz percekben segítse meg a Jóisten ezt a fantasztikus népet!


Ágotai György
Családunk nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak és valamennyi lengyelnek


Dr. Püspök Zsuzsanna
Mély megrendüléssel értesültük a lengyel nép tragédiájáról.Együttérzésünket fejezzük ki mind a közvetlen hozzátartozóknak,mind az árván maradt lengyel népnek.Őszinte részvéttel osztozunk fájdalmukban.

Dr.Püspök Zsuzsanna és családja


Gardynik Katalin
Magam és családom nevében részvétemet és együttérzésemet szeretném kifejezni a lengyel repülőgép-szerencsétlenségben elhunytak hozzátartozóinak és a tragédiában minden érintettnek, az egész lengyel népnek. A katyni áldozatok emlékét is szívünkben őrizzük. A Gardynik és a Nagy család


Pászt Ágnes
A repülőgép katasztrófa áldozatainak emlékét a katyini mártírokkal együtt szívünkben megőrizzük. Nyugodjanak békében! Fellner család


Veszprémer Klezmer Band
Niech będzie pokój dla ofiar; wyślimy pociechę naszych przyjaźni dla żywych, dla wszystkich Polaków!


MOZAIK Db. Kult.Közh.Egyesület
Egyesületünk minden tagja ezúton szeretné kifejezni mély együttérzését a tragédia felett érzett fájdalomban mind a családtagok, mind az egész lengyel nép felé. Őszinte részvéttel, Giriti Erzsébet, MOZAIK Debreceni Kulturális Közhasznú Egyesület


Szőcsényi Csaba
Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni az elhunytak hozzátartozóinak és a lengyel népnek.

Szőcsényi család


Patonai Adrienne
Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunytak hozzátartozóinak és a lengyel népnek.


Szentandrási Erzsébet
Ezúton szeretném kifejezni együttérzésemet ezen iszonyatos tragédia miatt.


Latabár Endre és felesége
Mély megrendüléssel őszinte részvétünket fejezzük ki a lengyel nemzetnek.


Szerdahelyi Zsolt
Megrendülve osztozunk gyászotokban: Szerdahelyi család


Groniewsky Erik
Egy “elszármazott” Család képviselőjeként ez úton fejezem ki mély részvétemet a légi katasztrófában elhunyt áldozatok emléke előtt.

Családunk tagjai ismerik gyökereiket, tudjuk mit köszönhetünk a Lengyel Honnak. Katyn jelkép volt – és mint e légi katasztrófa példázza, soha el nem felejthető jelkép marad. Mindenkor emlékezni kell rá!

Groniewsky Erik

A lengyel és a magyar nép barátsága


Mukrányi András
Őszinte részvétem a tragédiában elhunytak hozzátartozóinak és a lengyel népnek.


P. Müller Péter
Részvétemet és mély együttérzésemet szeretném kifejezni a hozzátartozóknak, barátoknak, érintetteknek és valamennyi gyászolónak.


Alfaholiday Utazási Iroda
Megrendüléssel és fájdalommal értesültünk a tragikus halál hírről. Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak családjának, rokonainak,barátainak és a lengyel népnek.Kívánjuk, hogy ez a tragédia és a gyász kovácsolja még erősebbé a lengyel népet.Tisztelettel:Bors István és Skrinyár Rózsa


Sághy Erzsébet
Mély fájdalom és megdöbbenés, ami a tragédia után marad. Őszinte részvétem a tragédiában elhunytak hozzátartozóinak.


Bacsa Brigitta
Részvétünket, mély együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak és a gyászoló lengyel népnek az őket ért tragédia miatt. Mélyen együttérzünk és osztozunk fájdalmukban. Bacsa Brigitta és családja és kollégái


Dr. Puskás Márton
R.I.P. God save Poland.


Musicz Tibor
Kedves lengyel barátaim!

Mélységes gyászotokban fogadjátok őszinte részvétemet!


Békési BÉla
Kedves lengyel barátaink, és testvéreink!

Fogadjátok részvétünket a családunk és az ingatlanszakmai szervezetünk, a MIÉSZ nevében!

Igazi, tisztességes, testvéri barátaink voltatok az évszázadok folyamán, mindig szeretettel gondolunk rátok. Kívánom, hogy ez a gyászeset és a részvétben osztozás hozza még közelebb egymáshoz a két barátot.

Példát mutattatok az országoknak a nemzeti elkötelezettségben, meghatározó embereket adtatok a világnak.

Fogadjátok együttérzésünket!


Gulácsi András és fia Tamás
Lengyel testvéreim gyászában osztozozunk ésimádkozunk az elhunytak lelki üdvéért, és az áldozatok hozzátartozóinak az Úrtól való vígasztalásáért, aki megsebez, de be is kötöz. Kedves lengyel testvérek lélekben veletek vagyunk.

hozzátartozók


Kussinszky Klaudyna
Skladam najszczersze wyrazy współczucia dla Rodzin ofiar katastrofy lotniczej.


Magyar Filmunió
Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket és együttérzésünket lengyel partnereinknek és az egész gyászoló lengyel népnek a tragédia felett érzett fájdalmukban.

Vezér Éva, a Magyar Filmunió igazgatója és munkatársai


Prámerné Lakcsik Viktória
Szeretném kifejezni együttérzésemet minden személyesen érintettnek, és a lengyel népnek a tragédia miatt.

TISZTELETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL

PRÁMERNÉ LAKCSIK VIKTÓRIA


Kovács Teréz
Mély együttérzésem a gyászoló családnak és az egész lengyel népnek.

Kovács Teréz


L. Horváth Gabriella
Mélységes együttérzésem a lengyel néppel, történelmi okokból és személyes lengyel baráti kapcsolataim okán is. Isten óvja Lengyelországot.


Faragó Ottó
Őszinte együttérzésemet szeretném kifejezni a lengyel népnek.Barátsággal és tisztelettel.Faragó Ottó nyá. honv.alezredes


Fábián Gyula
A testvéri lengyel népet ért súlyos csapás engem és barátaimat is megrendített, és szomorúsággal tölt el mindannyiunkat. A tragédia fényében még jobban látszik, hogy a két nép között erős érzelmi kötelék, és rokonszenv feszül, amely a legnehezebb pillanatokban mutatkozik meg igazán. Kívánom, hogy a csapás felett érzett közös gyászunk erősítse tovább a lengyelek és a magyarok manapság ritka, és nagyon értékes barátságát.


Sléder Éva
Mélységes megrendüléssel gondolok a lengyel népre súlyos gyászában.


szabó piroska
Mélységes gyászukban osztozom,de bízom a lengyel nép tehetségében és szabadság szeretetében, hogy a tragédiában elvesztett vezetőiket méltó utódokkal tudják majd pótólni.

Együttérzéssel és őszínte tisztelettel az elhunytak hozzátartozóinak.

Szabó Piroska


Reiner Endre
Kedves lengyel barátaink!

Magam, és családom nevében kérem, gyászukban fogadják együttérzésünket!


Lovrity Endre Zsolt
Mélyen megrendített a hír, hogy Lech Kaczynski nincs többé közöttünk.


Tóth Erika
Népeinknek nagyon fáj, de reményeink szerint Ők már békében örvendezhetnek.

Őszinte tisztelettel.


Németh Ferencné
Őszinte részvétünk a lengyel Népnek és a hozzátartozóknak, erőt és hitet kívánunk a tragédia elviseléséhez.

Németh Ferencné és családja


Hangel Péter
A baráti Lengyel Nép tragédiája mélyen megérintett engem és családomat, Őszinte, mély együttérzéssel gondolunk Rátok, Isten adjon örök nyugodalmat az elhunytaknak. Szeretünk Benneteket.


Pék Attila
Őszinte együttérzésünk, lengyel barátaink. Erőt, hitet és kitartást az újrakezdéshez! Imádsággal Pék család Gencsapáti Vas megye


Kállai Szilárd
Mily felemelő tudni, hogy kiváló lengyelek és magyarok a hazáért, szabadságért, egymásért tettek és haltak évszázadokon át.

Mily lesújtó tudni, hogy most e kiváló lengyelek haltak, és nem tehetnek többé hazáért, egymásért, szabadságért.

Magyar barátaitok.


Horváth Mária
Őszinte részvétem mély együttérzésem a Lenyel Néppel,az elhunytak hozzátartózóinak. RIP Horváth család Pécs


Szirmay Katalin
Mindeközben biztosak vagyunk benne, hogy Lengyelország képes újrakezdeni, ahogy eddig is már oly sokszor tette, Istenbe vetett reménnyel, Aki mindig pártfogolta őket a történelem viharos időszakaiban is. A Szirmay család


Szirmay Katalin
Szeretnénk kifejezni őszinte részvétünket és mély együtérzésünket lengyel testvéreink, különösen az áldozatok hozzátartozói felé.

Mindeközben bízunk abban, hogy Leng


Schaffler György
Őszinte részvéttel és együttérzéssel hajtok fejet az áldozatok előtt.


Tordai Vera
Laczymy sie z Polakami w bólu. Niech ich duszy spozywczaja w spokoju!


Art Misszió Alapítvány
Részvétünket és mély együttérzésünket fejezem ki az elhunytak hozzátartozóinak és minden lengyelnek az őket ért tragédia miatt.Mélyen együttérzünk és osztozunk fájdalmukban. Dr.Kaszineczné Vass Zsuzsanna, kuratóriumi elnök


Janositz Johanna
Współczujemy wszystkim

bliskim ofiar z całego serca. Oddajemy hołd Ofiarom Katynia, tym sprzed

siedemdziesięciu lat i tym dzisiejszym.


dr Mészáros László
Mély együttérzésel osztozunk a lengyel nép fájdalmában. Isten óvja Lengyelországot! Mészáros család, Sopron


Fellner Iván Ivánn
ŐSZINTE RÉSZVÉTÜNKET FEJEZZÜK KI. LENGYEL BARÁTAINKKAL EGYÜTTÉRZÜNK.


Pinczehelyi Sándor
Nagyon fáj a szívem, mély tisztelettel és fájdalommal hajtok fejet az elhunytakért és osztozom családjaik fájdalmában


Európai Üzleti Polytechnikum
Iskolánk tanulói és dolgozói őszinte együttérzésüket fejezik ki az elhunytak hozzátartozóinak , és a lengyel népnek!

dr. Mózer Edit igazgató


Füle Miklósné
Részvétünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak. Nyugodjanak békében!


Pászt István
Őszinte részvétem az elhunytak hozzátartozóinak és minden és minden lengyelnek aki gyászolja a szerencsétlenül jártakat.


Kispál Mária
Részvétem és mély együttérzésem a Lengyel Népnek és a hozzátartozóknak.

Kispál Mária és családja


Irinyi László
Isten áldd meg a lengyelt!


Németh Nóra
Őszinte részvétem és együttérzésem minden lengyelnek, az elhunytak hozzátartozóinak és barátainak. RIP


Pető Andrea
Őszinte együttérzésemet szeretném kifejezni a tragikus balesetben elhunytaknak és hozzátartozóiknak.


Szilvay Gergely
Az elnök kiállása, fellépése mindig követendő példa marad. Nyugodjék békében. Isten óvja Lengyelországot!


Kis Demeter Erika
A budapesti Bem Táncegyüttes minden táncosának nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunytak minden hozzátartozójának és az egész lengyel népnek.Kis István és Kis Demeter Erika a Bem Táncegyüttes müvészeti vezetői


Udvardy Zoltán
Mélyen lesújtott az ezeréves szomszéddal és baráttal, Lengyelországgal történt tragédia híre. Lengyel barátainknak kívánom, hogy érezzék, s tudják: aki magyar, velük van.


takacs tibor faki
szolidaritasom es reszvetem minden lengyel baratom irant


Gyabronka Pasek Laura
Őszinte együttérzésemet szeretném kifejezni a szmoleński tragédiában elhunytak hozzátartozóinak, barátainak.


Benkő Attila
Életem első hét évét Lengyelországban töltöttem, így már gyermekkoromban kialakult Lengyelország iránti szimpátiám. Mély megdöbbenéssel láttam a szörnyű képsorokat, ezúton is őszinte részvétem a hozzátartozóknak és a lengyel népnek. Lengyelország sokszor példát mutatott a világnak a hit erejéből, az összefogásból és szolidaritásból, ez a tragédia mély gyász érzése mellett tovább fogja erősíteni nemzetüket. Ehhez kívánok hitet és erőt. Benkó Attila és családja


Koszta Arpad
A sepsiszentgyörgyi Háronmszék Táncegyüttes közösségének nevében őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni a tragédiában elhunytak családtagjainak és az egész lengyel népnek!

Deák Gyula igazgató és

Koszta Árpád aligazgató


Németh Mihály
W tym miejscu chciałbym złożyć najszczersze wyrazy współczucia dla Rodzin ofiar katastrofy lotniczej.


Józsa Árpád és családja
Składam Rodzinom, bliskim zmarłych osób, oraz całemu narodowi Polskiemu głębokie wyrazy współczucia i łączę się z nimi w bólu.


Horváth Péter
Őszinte és nagy-nagy sajnálattal kívánok részvétet minden lengyelnek, tehát minden barátomnak. Megdöbbentő, szinte már véletlennek alig hihető, hogy Katynra való emlékezés még újabb katasztrófát is okozhatott.

Tisztelettel:

Horváth Péter

egyetemi tanár, Budapest.


Gerlits Viktor
Skladam kondolecje ku pamieci

Prezydenta Lecha Kaczynskiego i wszystkich ofiar ktore zginely w katastrofie


Jankovits Krisztina Budapest HU
Én,Jankovits Krisztina,magam és családom nevében szeretném kifejezni mély együttérzésünket és részvétünket Lengyelország népe és a családtagok felé a közel 100fő felsővezető elvesztése miatt. Nálunk is nemzeti gyásznap lesz a temetés napján,tekintettel a több évszázados lengyel-magyar baráti kapcsolatra.


Bea Krakkóból
Szeretném kifejezni őszinte részvétem a tragédiában elhunytak családtagjainak és az egész lengyel népnek.


CinePécs
Lech Kaczynski államfő vezette küldöttség targédiájáról értesülve, őszinte részvétüket fejezik ki a CinePécs filmfesztivál szervezői.


Krakkói Magyar Centrum
A Krakkói Magyar Centrum döbbenettel és megrendüléssel értesült a Szmoleńsk melletti légi katasztrófáról, amelyben életét vesztette Lech Kaczyński, a Lengyel Köztársasági elnöke és felesége, valamint a lengyel politikai és szellemi elit színe-java.

Minden lengyel barátunknak, partnerünknek és az egész lengyel népnek szeretném kifejezni őszinte, mély együttérzésemet s részvétemet, mind a magam, mind a Krakkói Magyar Centrum munkatársai nevében.

Szó elakasztó, felfoghatatlan tragédia!!!

Itt vagyunk veletek, osztozunk Veletek a gyászban.

Pászt Patrícia

igazgató


Eddig 882 hozzászólás történt.

hírek