Krakkó és a magyar helyesírás-történet – Korompay Klára előadása a Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén

Szeretettel várunk mindenkit dr. KOROMPAY KLÁRA nyelvtörténész (ELTE) előadására a Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén.
Az előadás címe: KRAKKÓ ÉS A MAGYAR HELYESÍRÁS-TÖRTÉNET
Helye: Jagelló Egyetem, Magyar Filológiai Tanszék (ul. Piłsudskiego 13)
Időpontja: 2013. április 8. 12:30

Összefoglaló

A magyar helyesírás történetében kezdettől fogva sokféle művelődéstörténeti hatással számolhatunk. A középkor elején, a latin ábécé átvétele után német, francia, olasz jelölésmódok is meghonosodtak, a 15. században a huszitizmus hatása érvényesült, a 16. század folyamán pedig elsőrendű szerepet játszott a Krakkói Egyetem és a krakkói nyomdászat, melynek az első magyar nyelvőr könyvek megjelenése köszönheti. A 16. századi grammatikusok (Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás) egész életművében központi jelentősége van ennek a városnak. Az előadás áttekinti a hangjelölési rendszer történetét (hogyan oldható meg 26 latin betűvel 40 magyar hang jelölése?), felvázolja a megoldások főbb irányait (betűkapcsolatok, vö. mai cs, ny, zs; mellékjelek, vö. mai á, ö, ő), s mindezek során kitüntetett figyelmet fordít azokra a szellemi, mővelődéstörténeti, kulturális tényezőkre, amelyek a magyar helyesírás alakulását befolyásolták. A fenti kérdések elvezetnek a közép-európai egyetemek történetéhez is, s felvetnek olyan írástörténeti problémákat, melyek a közép-európai népek történetében hasonló módon jelentkeznek.
Korompay Klára főbb munkái:
 • Középkori neveink és a Roland-ének. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978.
 • A névszójelezés. In: Benkı Loránd fıszerk., A magyar nyelv történeti nyelvtana I. Budapest,
 • Akadémiai Kiadó, 1991. 259–283 és II/1. 1992. 321–354.
 • A névszóragozás. In: Benkı Loránd fıszerk., A magyar nyelv történeti nyelvtana I. Budapest,
 • Akadémiai Kiadó, 1991. 284–318 és II/1. 1992. 355–410.
 • Helyesírás-történet. In: Kiss Jenı és Pusztai Ferenc szerk., Magyar nyelvtörténet, Budapest,
 • Osiris Kiadó, 2003. 101–105, 281–300, 579–595, 697–709, 781–788.
 • Az ómagyar kor. In: Kiefer Ferenc fıszerk., Magyar nyelv. Akadémiai kézikönyvek.
 • Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006. 335–364.
 • 16th-century Hungarian orthography. In: Susan Baddeley, Anna Voeste (Eds.), Orthographies
 • in Early Modern Europe. Berlin/Boston, De Gruyter Mouton, 2012. 321–349.
Nincs kategorizálva