Batory Express – kolekcja zdjęć

Z okazji przekazania Polsce prezydencji oraz dziesięciolecia Centrum Węgierskiego w Krakowie zapraszamy was w podróż w przeszłość. Organizujemy objazdową wystawę w Nysce o wspomnieniach z Węgier. Odkurzcie albumy fotograficzne i pamięć! Szukamy zdjęć, pamiątek i osobistych historii, które macie z pobytu na Węgrzech. Interesują nas Wasze wspomnienia. Może podróżowaliście tam autostopem, może słynnym pociągiem Batory? Chcielibyśmy… stworzyć fotograficzne archiwum ze zdjęć, które pokazują jak widzieliśmy i widzimy Węgry i Węgrów. Fotografie i opowieści trafią na wystawę w ramach polsko-węgierskiego projektu Batory Express, gdzie zobaczymy również Polskę oczami Węgrów.

Termin nadsyłania zdjęć: 5 maja 2011. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, oraz krótki opis nadesłanych fotografii.
Zdjęcia można przekazać:
– dodając na stronę projektu Batory Express na facebook.com
– droga elektroniczną – z dopiskiem „Batory” na adres “centrum małpa hungary.art.pl”
– przesyłką listową z dopiskiem „Batory” na adres:
CENTRUM WĘGIERSKIE Fundacja Cracovia Expres , ul Bracka 15, 31-005 Kraków
– osobiście – w siedzibie Centrum pod wyżej podanym adresem

http://batoryexpress.pl/

Nieprzypisane