Centrum Węgierskie w Krakowie organizuje pomoc dla ofiar katastrofy chemicznej w Ajka.

Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym mogą dokonywać wpłat na konto poniżej. W tytule przelewu prosimy napisać: “POMOC”:

PKO BP S.A.

I o/Kraków: 74 1020 2892 0000 5602 0137 4289.

Wpłaty zostaną przekazane  do centrum pomocy na Węgrzech. W imieniu węgierskich Bratanków dziękujemy za okazaną pomoc.

Nieprzypisane