18 października 2011. KONFERENCJA Z UDZIAŁEM FUNDACJI CRACOVIA EXPRES (Brno, Uniwersytet Masarykowy)

Fundacja wzięła udział w konferencji pt. “Nacjonalizm i populizm w czeskich, polskich, węgierskich i słowackich partiach”. Materiały o węgierskich partiach przygotowali współpracownicy Fundacji Cracovia Ekspres.

Konferencja została zorganizowana 18 października na Uniwersytecie Masarykowym w Brnie 18 października 2011 r. przez Międzynarodowy Instytut Politologiczny Uniwersytetu Masarykowego, Fundusz Wyszegradski i Fundację Konrada Adenauera. Szczegółowy program konferencji w języku angielskim tutaj.

konferencja