2001. május 14-17. NŐK AZ EURÓPAI FILMMŰVÉSZETBEN (Mikro mozi, Krakkó)

Filmhét és konferencia

Vendég:
Kocsis Ágnes filmrendező

A nemzetközi rendezvény a krakkói Jagelló Egyetem kezdeményezésére jött létre, különféle nemzetközi kulturális intézmény részvételével. A konferencia célja a nők napjaink kulturális identitástudatának, művészeti életében betöltött helyének meghatározása. Témája: a nők művészeti életben betöltött szerepe, a filmjeikben megjelenő valóság és annak ábrázolási módjai, különös tekintettel az egyes európai országok (köztük Magyarország) gyakorlatára és hagyományaira. A filmszemle célja a 90-es évek filmművészetében megjelenő női világképek ábrázolása, és a filmekben megjelenő sztereotípiák bemutatása.

film