2007. május 13 – 31. ISMÉT MAGYAR FOTÓSOK KRAKKÓBAN! (Krakkó)


Május 13-án, vasárnap négy kiváló magyar alkotó mutatkozik be az egyik legnagyobb lengyelországi fotós rendezvény, a Krakkói Nemzetközi Fotóhónap keretében. A kiállító művészek, Korniss Péter, Stalter György, Szabó Péter, Szász Lilla, műveivel egy Krakkó belvárosának szívében található régi bérház lakásaiban találkozhatunk.
TÚL A PORTRÉN

A XX. századra a portré műfaja a fotográfiában is meglehetősen szerteágazó lett, megannyi jelentéstartalom megmutatására vállalkozva. A külső és belső személyiségjegyek, a konkrét személyen túlmutató, általános jellemzők, vagy az akár, csak magára a kiválasztott személyre speciálisan jellemző vonások feltárása – a legváltozatosabb formában és arányban – tűnik fel napjaink képi ábrázolásaiban.

Korniss Péter a tájjal még együtt élő, lélegző, a táj nyelvét még értő és beszélő emberek világába kalauzol; oda, ahol az otthonhoz tartozott még minden, ami nem a szomszéd falu volt. A természet, a táj részeként magukra tekintő emberek világát mutatja be. Arcképei a mindennapi közeg évszázadokon át megőrzött részleteit ötvözik a ma kulturális javaival, jelenjenek meg akár az öltözködésben, akár díszítőelemként a falon.

Stalter György a nagyváros, azaz Budapest egy karakterisztikus jellemzőkkel rendelkező kerületében, a Józsefvárosban élőket örökítette meg mindennapjaik szokásos közegében. Eltér a korábbi munkáiban általa is használt fekete-fehér technikától, azaz a hagyományosnak tekinthető dokumentarista fotográfia eszköztárától, és színes technikát – hagyományaikon alapuló mégis meglepő, színvilágot – alkalmazva mutatja be a megváltozott képi kultúrában felnövekvő generációk életét.

Szabó Péter Háttér című fotósorozatában azt a kettéosztottságot mutatja meg, amely a magyar társadalom alapvető jellemzője. A valóságos környezet és a vágyott, elképzelt közötti különbség egyértelművé téve mutatkozik meg a párokba rendezett sorozatban.
A fotográfia digitális és analóg technikájának és a film eszközeinek alkalmazásával teszi nyilvánvalóvá az egyre növekvő különbségekben megmutatkozó élethelyzeteket, ezzel is gondolkodásra késztetve a nézőket.

Szász Lilla női sorsokat bemutató sorozataiban folyamatosan reflektál a szociális helyzetük miatt alapvetően meghatározott jövővel élő emberek élet- és léthelyzetére. Témaválasztásaival provokálja a társadalmi érdektelenséget. a problémákkal való szembenézés hiányát. Fényképei mindig a közös történet részei, amelyek jóval az exponálás pillanata előtt kezdődtek el s azon túl is tartanak. Az elkészült képeket megmutatja a szereplőknek, lehetőségét teremtve a további beszélgetésre, a kép együttes dialóguson alapuló alakítására. Fotográfiái nemcsak a képen megjelenőről szólnak, hanem valójában magáról a kapcsolatról, annak teljes érzelmi, emberi, minőségi erejével.

A kiválasztott fotósorozatok mindegyike a portrékészítés keretei között, az alkotók saját látásmódjának megfelelően választott témát és kifejezésmódot tár elénk. A kiállított művek együttes bemutatása, pedig létrehoz egy különös, új minőséget, ami kizárólag ebben az összhatásban él; a különböző megközelítések kiegészítik, gazdagítják, árnyalják egymás jelentéseit.

Csizek Gabriella
kurátor


Az idén ötödik alkalommal megrendezett Krakkói Fotóhónap a tavalyihoz hasonlóan sok csemegével szolgál a fotográfia ínyenceinek. Csak pár név a kiállított művészek sorából: Anders Petersen, Oliver Chanarin és Adam Broomberg, Martin Parr vagy August Sander.
E kiállítások sorába illeszkedik Csizek Gabriella kurátor, a Mai Manó Ház művészeti vezetője által összeállított négy tárlat, amelyről Pászt Patrícia, az eseményt szervező Krakkói Magyar Centrum vezetője így tájékoztat: „A krakkói Nemzetközi Fotóhónappal együttműködésünk tavaly kezdődött, amikor hazánk volt a fesztivál díszvendége. Ennek keretében a Magyar Fotográfusok Házával közösen az utóbbi évtized talán legnagyobb külföldi magyar fotóművészeti bemutatkozását sikerült megszerveznünk, amelynek hatalmas sajtó-, és közönségvisszhangját máig emlegetik Lengyelországban. Idén Németország fényképészete kerül a fesztivál középpontjába, de mindez nem csökkenti az együttműködés folytatásának kedvét, így májusban újabb négy magyar alkotó munkáit prezentáljuk a lengyel közönségnek. A helyszínválasztás, a tavalyi rendezvényhez hasonlóan – amikor egy régi Sörgyár teljes épületét kaptuk bérbe – érdekes és szokatlan: a tárlatok egy krakkói bérház két magánlakásában kerülnek kiállításra.”
A kiállítás helyszínét és programját a szervezők idén is- a tavalyi évhez hasonlóan- igyekeznek gazdagabbá, színesebbé tenni. Az képek hangulatai, humora vagy épp szomorúsága köszön vissza a kiállító teremmé alakított lakások közegében, ebben a szolidan és mértékkel „idézett”megható giccsromantikában.
A megnyitón Szabó Péter kiállítóművész is jelen lesz, aki a helyszínen előadást tart majd a „Háttér” című projekt születéséről, keletkezésének körülményeiről.
Lesz még kerti piknik, magyar bor, és autentikus magyar népzene kiváló felvidéki magyar művészek tolmácsolásában.

A krakkói programsorozat a Krakkói Magyar Centrum és a Magyar Fotográfusok Háza szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával került megrendezésre.

A bemutatásra kerülő kiállítások:
Szász Lilla: Százszorszép
Korniss Péter: Leltár
Szabó Péter: Háttér
Stalter György: Anzix

kiállítás