2004. április 14-22. MAGYAR HOLOCAUST EMLÉKHÉT (Kázmérnegyed, Krakkó)

Vendégeink:

Féner Tamás
Lugosi Luno László

Féner Tamás ZSIDÓ HAGYOMÁNYOK MAGYARORSZÁGON című fotókiállításának ünnepélyes megnyitásával indult Krakkóban a MAGYAR HOLOCAUST EMLÉKHÉT. Április 14 és 22 között számos magyar kulturális esemény – fotókiállítás, filmszemle és koncert – került megrendezésre Krakkó Kazimierz nevű városnegyedében, amely évszázadokon keresztül volt a helyi zsidóság kulturális központja, napjainkban pedig a krakkói ifjúság egyik legfontosabb találkozóhelye. A Krakkói Magyar Centrum által szervezett Magyar Holocaust Emlékhetet Schweitzer József nyugalmazott főrabbi, Nagyiványi Zoltán Krakkói Magyar Főkonzul és Pászt Patrícia a Krakkói Magyar Centrum vezetője nyitotta meg a krakkói Zsidó Kulturális Központban. A MAGYAR HOLOCAUST EMLÉKHÉT a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Varsói Magyar Kulturális Intézet, a Krakkói Magyar Főkonzulátus, a Kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum és a Magyar Filmunió valamint lengyel partnerek támogatásával került megrendezésre.

A közhasznú alapítvány formájában működő Krakkói Magyar Centrum által szervezett Krakkói Magyar Holocaust Emlékhét “civil erőkkel” kapcsolódott a 2004. április 15-én az auschwitzi 18. blokkban megnyíló Állandó Magyar Kiállítás állami rendezvénysorozatához, valamint Magyar Bálint Oktatási Miniszter az esemény kapcsán – 15 diákkal együtt tervezett – hivatalos lengyelországi útjához. A krakkói emlékhét ünnepélyes megnyitója – a magyar és lengyel partnereinkkel történő egyeztetés értelmében – a 18. blokkban történő kiállítás-megnyitót megelőző napon került megrendezésre, az auschwitzi rendezvény krakkói felvezetőjeként, annak kiegészítőjeként, majd folytatásaként.

Köztudott tény, hogy Krakkó történelmi és kultikus vonzerejénél fogva nem csupán fontos turisztikai célpont, de máig is Lengyelország kulturális fővárosa és egyik legfontosabb egyetemi központja. A Magyar Holocaust Emlékhét célkitűzéseiben ezért nem csupán az auschwitzi kiállítás bemutatására korlátozódott, de igen fontos információ-közvetítő, oktató és figyelemfelhívó szerepet is hivatott betölteni. Krakkóban hosszú évek óta nem (vagy csak elvétve) került megrendezésre a magyar zsidó kultúrát bemutató, vagy a magyar Holocaustot érintő rendezvény. Különösen fontosnak tartjuk tehát, hogy az egykor népes zsidó lakossággal és sokszínű zsidó kultúrával rendelkező Galícia egyik központjában, az évente több százezer diák által felkeresett Krakkóban egy teljesebb igényű magyarországi zsidó rendezvénnyel mutatkozhassunk be. A program összeállításánál igen fontos szempontnak tartottuk, hogy az emlékhét ne csupán múltbatekintő jellegű legyen, de a jelen kérdéseit is felvesse (pl. Groó Diána és Elek Judit alkotásai) vagy éppen “időtlen”, örök filozofikus-egzisztenciális problémákat és esztétikai kérdéseket is érintsen (Szabó István filmjei, Lugosi László fotói).

A rendezvénysorozattal elsősorban az ifjúságot, a középiskolai és felsőoktatásban résztvevő diákokat kívántuk megcélozni, ennek megfelelően a programok a tényfeltárás (előadások, dokumentumfilmek) és a vizualitás (fotótárlatok, játékfilmek) fogalomkörei köré csoportosultak. A krakkói Magyar Holocaust Emlékhét nyitó rendezvénye három reprezentatív tárlat ünnepélyes megnyitása volt. Féner Tamás a magyarországi, Horvát Éva és Kiss Ferenc a munkácsi zsidóság életét bemutató, és Lugosi Lugo László Budapest zsidó emlékhelyeit bemutató fotókiállítás a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum együttműködésével jött létre.
Két filmszemlénk keretében egy hét alatt tíz filmet (öt játék-, és öt dokumentumfilmet) mutattunk be, amelyek az örök emberi, zsidó létkérdéseket feszegető alkotások mellett a cigány-holocaust kevésbé ismert kérdéskörét is érintették.
Külön örömünkre szolgált, hogy koncert-meghívásunkat elfogadta a nagyszerű zenészeiről és kiváló lemezeiről ismert The Cracow Klezmer Band, amely napjaink legrangosabb lengyel klezmer-zenekarainak egyike.

HELYSZÍNEK
A program igen fontos eleme, hogy a rendezvények kivétel nélkül Krakkó Kazimierz nevu városnegyedében kerülnek megszervezésre, amely évszázadokon keresztül, egészen a második világháborúig volt a krakkói zsidóság kulturális központja, és ahol máig számos szakrális jellegu muemlék maradt meg. A helyszín kiválasztásánál döntő szerepet játszott, hogy a városrész napjainkban a krakkói ifjúság egyik legfontosabb találkozó-, és szórakozóhelye. A Zsidó Kulturális Központ, a Shalom Galéria és az Alchemia Klub Krakkó legrangosabb intézményei közé tartoznak, s mint ilyenek, a város kulturális életének meghatározó közegformáló centrumai is egyben.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK, TÁMOGATÓK
Krakkói Magyar Főkonzulátus
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Magyar Fotográfiai Múzeum
Magyar Filmunió
Magyar Kulturális Intézet, Varsó
Zsidó Kulturális Központ – Judaica Alapítvány, Krakkó
Shalom Galéria, Krakkó
Alchemia Klub, Krakkó

INFORMÁCIÓS ANYAGOK
Az Emlékhét eseményeit a magyar és lengyel helyi és országos (írott és elektronikus) sajtóban megjelent hírösszefoglalók kísérték és a következő információs anyagok hirdették: plakát, programfüzet, szórólap, meghívó. Az Emlékhét tájékoztató plakátjai egész Krakkó területén, központi helyeken kerültek kiragasztásra. A program felkerült a lengyel partnerek valamint a Magyar Centrum háromnyelvű internetes portáljára.

kiállítás