29 czerwca-11 lipca. LETNIA SZKOLA WISZEHRADZKA (Kraków)