6-31 Maja 2010. 9. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII W ŁODZI (Łódź)