ODZNAKA HONOROWA „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

dla założycielki i dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie

Poniedziałek, 24 września Patrícia Pászt, dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie odebrała Odznakę Honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Nagrodę wręczył Maciej Klima, Wojewoda Małopolski oraz Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Odznaka jest przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Decyzję o jej przyznawaniu podejmuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nagroda jest dowodem uznania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyjątkowe zasługi Patrícii Pászt w pogłębianiu związków kulturalnych i współpracy polsko-węgierskiej. Na uroczystości była obecna Pani Katalin Bozsaky, nowa konsul generalna Republiki Węgierskiej.

Patrícia Pászt od ponad 10 lat działa na rzecz propagowania kultury polskiej na Węgrzech oraz kultury węgierskiej w Polsce. Jest założycielem i dyrektorem Centrum Węgierskiego w Krakowie, instytucji kulturalnej działającej od 2001 roku jako organizacja pożytku publicznego (Fundacja Cracovia Express), promująca Węgry w Krakowie. Biorąc pod uwagę fakt, iż Centrum Węgierskie od 6 lat funkcjonuje w warunkach niezwykle „ekonomicznych” (prowadzi działalność na 29 metrach kwadratowych przy ulicy Brackiej 15), osiągnięcia małej placówki na polu promocji kultury polskiej i miasta Krakowa na Węgrzech tym bardziej są wyjątkowe. Efekty sześciu lat aktywności Centrum to ponad 100 imprez kulturalnych w 15 miastach Polski. Wśród najważniejszych wymienić należy: Węgierską Wiosnę Filmową organizowaną corocznie w 9 miastach Polski, promującą najnowszą kinematografię węgierską, Dni Budapesztu w Krakowie oraz prezentację Weekend z Krakowem przedstawiającą Kraków za pomocą różnych wydarzeń kulturalnych odbywających się w miejscach publicznych Budapesztu, akcję WĘGIERSKA.St.art mającą promować i ukazywać możliwości wykorzystania jednej z podgórskich ulic oraz Letnią Szkołę Wyszegradzką, organizowaną od 2002 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza. Centrum Węgierskie współpracuje także z Konsulatem Genenralnym RW w Krakowie oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie.

W 2006 r. Patrícia Pászt była współzałożycielem Samorządu Mniejszości Polskiej w VII. dzielnicy w Budapeszcie, którego celem jest aktywna promocja kultury i sztuki Krakowa i Polski na Węgrzech. Ostatnim projektem przeprowadzonym przez Samorząd była prezentacja krakowskiej dzielnicy Kazimierz podczas Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego w Budapeszcie.

Patrícia Pászt jest ponadto tłumaczem współczesnych dramatów polskich – m.in. sztuk Tadeusza Słobodzianka, Janusza Głowackiego i Bogusława Schaeffera – na język węgierski promując współczesną dramaturgię polską na Węgrzech.

http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/918

Informacje