PROMENADA – ALEJA KOBIET

Dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie otrzymała nagrodę organizacji pozarządowej

Jest wielkim zaszczytem dla nas, że w dniu 18. października 2006 r. załorzycielka i dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie, Patrycja Pászt otrzymała nagrodę „Promenada” za swoją działalność społeczną na rzecz kulturalnych relacji polsko-węgierskich. W ramach uroczystości zasadzono pięć drzew w Budapeszcie na placu Floriana dla pięciu laureatek nagrodu.

Projekt Promenada polega na przyznawaniu nagrody kobietom, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. W znanych miejscach publicznych, skwerach i parkach miejskich, dla każdej zwyciężczyni, zasadzane jest drzewo akacji, jako symbol rozwoju i wkładu kobiet w środowiska lokalne. Tak mają powstać aleje akacji doceniające wysiłek i promujące uczestnictwo kobiet w życiu publicznym. Przed drzewami zostaną umieszczone tabliczki, które pokazują dla kogo zostały one usadzone, kiedy, oraz za jaką działalność.

Gratulujemy laureatkom!

www.promenad.org

polski odpowiednik Projektu Promenada:

www.akcjaakacja.org.pl

Informacje