WYSOKIE ODZNACZENIE POLSKIE DLA DR PATRYCJI PÁSZT

dr Patrycja Pászt, założyciel i dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Dziesięć wysokich polskich odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył ambasador Roman Kowalski podczas uroczystości zorganizowanej w Ambasadzie RP w Budapeszcie dnia 14 stycznia. Odznaczonymi są osoby, które poświęciły się pracy na rzecz promocji polskiej kultury i literatury na Węgrzech oraz umacnianiu pozytywnego wizerunku naszego kraju. Wśród nagrodzonych odznaczona została także Patrycja Paszt, tłumacz dramatów polskich na język węgierski, założyciel i dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie.

http://www.budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/odznaczenia_dla_wegrow_za_promocje_polskiej_kultury

 

Informacje