CENTRUM WĘGIERSKIE :: FUNDACJA CRACOVIA EXPRES

Centrum Węgierskie to instytucja promująca kulturę i sztukę węgierską w Polsce i kulturę polską na Węgrzech – pierwsze w swoim rodzaju zagraniczne przedstawicielstwo kulturalno-dyplomatyczne w Środkowej Europie, które działa w formie organizacji użytku publicznego, jako fundacja non-profit.

Fundacja Cracovia Expres została zarejestrowana w Polsce i  na Węgrzech w 2001 roku, co pozwala nam prowadzić działalność w obu krajach i korzystać z pomocy zarówno polskich, jak i węgierskich fundacji, instytucji oraz osób prywatnych.

Nasze programy nie ograniczają się tylko na Kraków, ale są organizowane w całej Polsce, na Węgrzech oraz w Krajach Wyszegradzkich, aktywnie promując zarazem Kraków i polską kulturę. Efekty dotychczasowej naszej działalności to ponad 300 imprez kulturalnych, ponad 250 gości i około 1000 relacji na łamach prasy polskiej i węgierskiej.

W naszych staraniach przez te lata zawsze mogliśmy liczyć na pomoc naszych polskich przyjaciół. Jesteśmy przekonani, że bez Państwa współpracy nie moglibyśmy zrealizować naszych planów.

W imieniu Centrum Węgierskiego w Krakowie przy tej okazji pragnę gorąco podziękować Państwu za dotychczasowe poparcie, zaufanie i niezwykle miłe partnerstwo. Mamy nadzieję, że nasza współpraca – tak jak dotąd – będzie ukoronowana wspólnym sukcesem w ramach polskich wydarzeń kulturalnych.

dr Patricia Pászt
Prezes Fundacji Cracovia Expres
Dyrektor Centrum Węgierskiego

Nieprzypisane