Konto Fundacji

Do urzeczywistnienia naszych planów szukamy protektorów w kręgu przyjaciół węgierskiej kultury, fundacji, sponsorów i niezależnych instytucji. Numer naszego konta: PKO BP S.A. Io/Kraków: 74 1020 2892 0000 5602 0137 4289

Nieprzypisane