PROJEKTY 2007

23 MARCA – 2 CZERWCA

6. WĘGIERSKA WIOSNA FILMOWA

30-31 MARCA

DNI KRAKOWA W BUDAPESZCIE

8-11 MAJA

WYSTAWA I DEBATA NA TEMAT ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTW

1-31 MAJA

„DRAPIEŻNICY”. WĘGIERSKA FOTOGRAFIA DOKUMENTALNA

8-22 LIPCA

6. WYSZEGRADZKA SZKOŁA LETNIA

SIERPIEŃ

DNI KAZIMIERZA W RAMACH LETNIEGO FESTIWALU KULTURY ŻYDOWSKIEJ W BUDAPESZCIE

16-22 LISTOPADA

PREZENTACJA FESTIWALU ALTER-NATIVE (SIEDMIOGRÓD) W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ETIUDA & ANIMA
Nieprzypisane