21-27 listopada 2003. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA (Kino Rotunda, Kraków)

Pokaz filmów i prezentacja Węgierskiego Archiwum Filmowego. PRZEGLĄD filmów krótkometrażowych Istvána Szabó. Promocja tomu pt. Twórczość filmowa Istvána Szabó.

Goście:
Vera Gyürei dyrektor Węgierskiego Archiwum Filmowego
Grzegorz Bubak autor “Twórczości filmowej Istvána Szabó”

kino