22-23 października 2002. ARCHITEKCI ŚLADAMI RUDOLFA STEINERA (Muzeum Etnograficzne, Łaźni, Kraków)


Spotkanie z architekturą węgierską

Goście:
Sándor Dévényi
László Sáros

Wystawa i prezentacja nurtu tzw. architektury organicznej, szkoły Imre Makovecza, jednego z najwybitniejszych współczesnych architektów węgierskich. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Karoly Kosa, które powstało jako sprzeciw wobec estetyki i ideologii komunistycznej. Stowarzyszenie zrzesza architektów, którzy swoją współpracę rozpoczęli od obserwacji człowieka, jego sposobu poruszania się, poszukując energii przestrzennej, jaka jest mu potrzebna do życia. Jedną z głównych inspiracji była dla nich antropozofia Rudolfa Steinera.

programy