8-21 lipca 2007. VI. LETNIA SZKOŁA WYSZEGRADZKA (Villa Decius, Kraków)

Od 8 do 21 lipca trwała VI Letnia Szkoła Wyszegradzka. Uczestnikami Szkoły było 50 studentów, doktorantów, młodych dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych z państw Grupy Wyszegradzkiej oraz Moldawii i Ukrainy.

letnia szkoła