Styczeń – sierpień 2003. KRAKOWSKI DOM TAŃCA (Teatr Groteska, Kraków)

Międzynarodowy Dom Tańca

Goście:
Zespół MAKÁM (Węgry)
Zespół KÁRPÁTIA (Węgry)
Zespół MUZYKANCI (Polska)
Zespół MUZIČKA (Słowacja);
Zespół KAŁE BAŁA (Polska)
Teresa Mirga, Julia Doszna, Joanna Słowińska, Genowefa Krupa (Polska)
Zespół HÁROMSZÉK (Siedmiogród)
Leon Blank (Szwecja)
Di Galitzyaner Klezmorim (Polska)

Ruch domów tańca, inspirowany kulturą muzyczną i taneczną Węgier i Siedmiogrodu, narodził się na Węgrzech w latach 60-tych – w ramach naszego ośmiomiesięcznego projektu odwoływaliśmy się do doświadczeń węgierskich. Prezentacje miały charakter koncertowy, często warsztatowy i sesyjny. Dobór repertuaru spotkań opierał się o porządkujący rzeczywistość rytm obrzędów świeckich i religijnych i doroczny kalendarz przyrody. Projekt powstał za pomocą Międzynarodowego Funduszu Wyszegradzkiego.

www.domtanca.win.pl

HARMONOGRAM

19 grudnia 2002
koncert Bożonarodzeniowy

Zespół MAKÁM (Węgry)

Założeniem powstałego w 1984 roku zespołu zespół MAKÁM było stworzenie jednolitej muzycznej grupy w wypełnionym różnorodnymi gatunkami muzycznym świecie. Kompozycje grupy inspirowane są w dużej mierze muzyką współczesną oraz progresywnymi elementami etno-jazzu. Muzyczny trzon stanowią powtarzające się i wzajemnie przeplatające bałkańskie i azjatyckie motywy ludowe. Zespół koncertował na wszystkich znaczących konkursach niemalże w całej Europie.

„Ta muzyka mogła powstać tylko tu, w sercu Basenu Karpackiego na styku mieszania się i zderzania ze sobą tysiącletnich kultur, na skrzyżowaniu Wschodu z Zachodem i Północy z Południem”. (Emanuel Benini)

23-24 stycznia 2003
koncert oraz warsztaty polskich i węgierskich tańców tradycyjnych

Zespół KÁRPÁTIA (Węgry)
Zespół MUZYKANCI (Polska)

Ponad półroczny regularny program obejmuje m.in. cotygodniowe warsztaty polskich tańców tradycyjnych z częstym udziałem kapel i tancerzy Małopolski i Podkarpacia oraz warsztaty tańców różnych regionów i nacji Europy Środkowej i Karpat z licznym udziałem świetnych grup z Węgier, Moraw, Słowacji, Siedmiogrodu, jak też muzyków żydowskich i cygańskich.
Prezentacje będą miały charakter koncertowy, często warsztatowy i sesyjny. Dobór repertuaru spotkań Domu Tańca opierać się będzie o porządkujący rzeczywistość doroczny kalendarz przyrody i rytm obrzędów świeckich i religijnych.

20-21 lutego 2003
koncert oraz warsztaty słowackich i cygańskich tańców tradycyjnych

Zespół MUZIČKA (Słowacja)
Zespół KAŁE BAŁA (Polska)

18 kwietnia 2003
koncert polskich, cygańskich i łemkowskich pieśni pasyjnych

Teresa Mirga (Polska)
Julia Doszna (Polska)
Joanna Słowińska (Polska)
Genowefa Krupa (Polska)

22-23 maja 2003
spektakl pt. Poczekalnia i warsztaty siedmiogrodzkich tańców

Zespół HÁROMSZÉK (Siedmiogród)

26-27 czerwca 2003
koncert i warsztaty żydowskich tańców tradycyjnych

Leon Blank (Szwecja)
Di Galitzyaner Klezmorim (Polska)

muzyka