13-26 lipca 2003. II. LETNIA SZKOŁA WYSZEGRADZKA (Willa Decjusza)

Goście:
Pál Tamás socjolog
Péter Tálas politolog, polonista
Anna Wiśniewski ekonomista, polonista
Gábor Hárs były Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce

Międzynarodowym warsztatom zorganizowanym przez Willę Decjusza przy pomocy organizacji partnerskich z państw Grupy Wyszegradzkiej, w tym Centrum Węgierskiego w Krakowie przyświeca cel urzeczywistniana idei Akademii Europejskiej – porozumienia między narodami Europy. Program obejmował najważniejsze kwestie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe dotyczące krajów Grupy Wyszegradzkiej w kontekście ich współpracy i wejścia do Unii Europejskiej. Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski.

letnia szkoła