19 lipca – 3 sierpnia 2002. I. LETNIA SZKOŁA WYSZEGRADZKA (Willa Decjusza)

Goście:
András Pályi
Phd. Pál Tamás
dr doc. Attila Károly Molnár
András Bakács

Dwutygodniowe warsztaty kulturowe zostały zorganizowane z udziałem ok. 40 młodych ludzi z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Ugościmy też wykładowców z krajów z Grupy Wyszegradzkiej i zaproszonych gości: dziennikarzy, pisarzy, artystów, dyplomatów oraz obserwatorów zagranicznych, głównie z krajów Europy Środkowej. Program Letniej Szkoły Wyszegradzkiej obejmuje najważniejsze kwestie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe dotyczące krajów Grupy Wyszegradzkiej w kontekście ich współpracy, wejścia do Unii Europejskiej oraz późniejszego w niej miejsca.
Patronat nad projektem objął Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. W uroczystym otwarciu Letniej Szkoły Wyszegradzkiej wzięli udział goście honorowi – ambasadorowie państw Grupy Wyszegradzkiej w Polsce oraz, w imieniu Prezydenta RP, Sekretarz Stanu Barbara Labuda.

letnia szkoła