14-17 maja 2001. EUROPEJSKIE KINO KOBIET (Kino Mikro, Kraków)

Festiwal filmowy i konferencja

Gość:
Ágnes Kocsis reżyser filmowy

Projekt tej imprezy o charakterze międzynarodowym powstał  z inicjatywy Instytutu Sztuki Audiowizualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mają wziąć w niej udział różnego rodzaju międzynarodowe instytucje. Celem konferencji jest zdefiniowanie tożsamości kulturowej kobiet i określenie zajmowanego przez nie miejsca w świecie sztuki. Jej tematem ma być rola kobiet w świecie sztuki, kreowana w ich filmach rzeczywistość i sposoby jej obrazowania a szczególnie brane będzie pod uwagę doświadczenie i tradycja poszczególnych krajów europejskich (w tym Węgier). Konferencję o charakterze forum publicznego uzupełni konferencja prasowa oraz otwarte rozmowy i dyskusje. Celem przeglądu filmowego ma być przedstawienie ukazującego się w filmach obrazu świata widzianego oczami kobiet oraz ustalenie pojawiających się stereotypów.

kino