23-24 października. DNI WĘGIERSKIE W RZESZOWIE I KONFERENCIA (Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie)

Rola mediów środkowo-europejskich w drodze do wspólnej Europy

konferencja
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

Goście:

Zespół Korai Öröm z Budapesztu

Péter Tálas politolog, historyk

Kucharz węgierski Zoltán Bucalics

Dziennikarze, politolodzy i socjolodzy z Polski, Węgier i Czech

Tematem konferencji były m.in. następujące kwestie: w jaki sposób media przyczyniają się do tworzenia europejskiej wspólnoty, czy służą wzajemnemu zrozumieniu społeczeństw? Jak opinia publiczna przekłada się na polityków i czy polityczne decyzje podejmowane są w oderwaniu od głosów mediów?

konferencja