3-16 lipca 2011. X. LETNIA SZKOŁA WYSZEGRADZKA (Villa Decius, Kraków)

Letnia Szkoła Wyszegradzka jest międzynarodowym interdyscyplinarnym programem edukacyjnym Stowarzyszenia Willa Decjusza, realizowanym już po raz 10. we współpracy z Fundacją Cracovia Expres – Centrum Węgierskim w Krakowie, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych w Pradze, Centrum Badań Etniczności i Kultury w Bratysławie i Instytutem Euroregio Ukraine w Kijowie, adresowanym do młodych osób z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Wszystkie edycje Letniej Szkoły Wyszegradzkiej podejmują najbardziej aktualne tematy z punktu widzenia funkcjonowania Grupy Wyszegradzkiej i Europy, rozważane w kontekście zagadnień o charakterze globalnym. Program Szkoły realizowany jest w formie wykładów, debat, seminariów, warsztatów, prowadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

W poprzednich edycjach uczestniczyło blisko 450 osób z krajów Grupy Wyszegradzkiej i ponad 20 innych krajów głównie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W związku z jubileuszowym charakterem tegorocznej edycji Letniej Szkoły Wyszegradzkiej do udziału w jej programie została zaproszona 40-osobowa grupa tzw. alumnów –  wyłoniona spośród absolwentów poprzednich edycji, którzy wezmą udział w tygodniowym warsztacie (3 – 10 lipca), realizowanym w zaproponowanej formie i koncentrującym się na zagadnieniach wcześniej przez nich wskazanych jako najbardziej interesujące w kontekście problematyki wpisanej w ideę Letniej Szkoły Wyszegradzkiej.

Program tej części Letniej Szkoły Wyszegradzkiej otworzy wykład Františka Ružički, byłego Ambasadora Słowacji w Polsce, przez wiele lat związanego ze Szkołą Wyszegradzką, pt. Creating European Foreign Policy – issues and challanges oraz debata panelowa Visegrad branding visibility, z udziałem Evy Karádi, Wojciecha Przybylskiego i Marka Sečkařa.

W dniach 8-10 absolwenci spotkają się w Will Decjusza z 50-oma osobami zakwalifikowanymi do tegorocznej „regularnej” Letniej Szkoły Wyszegradzkiej. Wspólnie uczestniczyć będą w otwartym dwudniowym seminarium, indywidualnie kształtując program i formę odbywanych zajęć. Spotkanie uświetni wieloetniczny koncert Wyszegradzka Fuzja Brzmień (8 lipca, godz. 18.30), w ramach którego wystąpią artyści poszukujący inspiracji w wieloetnicznej tradycji tej części Europy: Voo Voo i Ukrainni, Fókatelep i Szidi Tobias. Koncert w Klubie Muzycznym Forty Kleparz jest również otwarty dla szerokiej publiczności. Wstęp na koncert odbywa się na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych w Willi Decjusza i Punkcie Informacji Miejskiej w Krakowie przy ul. św Jana 2.

Wśród najważniejszych tematów zaproponowanych uczestnikom 10. Letniej Szkoły znajdą się najbardziej aktualne wyzwania społeczne, polityczne i ekonomiczne, a wśród nich: polskie Przewodnictwo w Radzie UE z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń czeskich i węgierskich,  20-lecie Grupy Wyszegradzkiej – podsumowanie i ocena jej funkcjonowania, perspektywy współpracy wyszegradzkiej, perspektywiczna ocena transformacji społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie i poszczególnych krajach, Partnerstwo Wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne w regionie, zmiany demograficzne związane z nowymi zjawiskami migracyjnymi, kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych a nowe fale ekstremizmu w regionie, nowe pokolenie inteligencji zaangażowanej społecznie, a także zagadnienia tożsamości i odrębności kulturowej, rola i miejsce mediów we współczesnym świecie, kultura współczesna Polski i krajów sąsiadujących.

Ważnym punktem programu będzie inauguracja jubileuszowej regularnej Letniej Szkoły Wyszegradzkiej (11 lipca, godz. 10.30) poświęcona rozpoczynającemu się właśnie Przewodnictwu Polski w Radzie Unii Europejskiej i 20-leciu Grupy Wyszegradzkiej. Wykład inauguracyjny Challenge of Presidency wygłosi Maciej Szpunar, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Wcześniejsze doświadczenia, priorytety, konkluzje i specyfika tzw. prezydencji w perspektywie  czeskiej i węgierskiej będą z pewnością obecne również w czasie tradycyjnej Debaty Ambasadorów, koncentrującej się wokół funkcjonowania Grupy Wyszegradzkiej. Inauguracja Szkoły „regularnej”, będzie kolejnym wydarzeniem otwartym dla publiczności.

letnia szkoła