5-19 lipca 2008. VII. LETNIA SZKOŁA WYSZEGRADZKA (Villa Decius, Kraków)

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów do Letniej Szkoły Wyszegradzkiej. W ramach dwutygodniowego interdyscyplinarnego programu odbędą się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące tematów aktualnych dla Grupy Wyszegradzkiej, Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród najważniejszych tematów zaproponowanych uczestnikom ósmej edycji Letniej Szkoły znajdą się najbardziej aktualne wyzwania współczesnego świata, takie jak światowe ubóstwo, konsekwencje kryzysu finansowego, bezpieczeństwo energetyczne, społeczne zaangażowanie mediów, a także problem identyfikacji tożsamości europejskiej, regionalnej i wspólnego dziedzictwa kulturowego. Wyjątkowym, corocznym efektem Letniej Szkoły Wyszegradzkiej jest budowanie akceptacji, przyjacielskich więzi i klimatu współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, którzy wkrótce tworzyć będą elity polityczne, kulturalne i gospodarcze w swoich krajach.
programme
The programme of the seventh edition of the Visegrad Summer School includes debates on: actual challenges for European Union and political situation in Russia together with its implications for region. Environmental protection, energy security as well as regional and euroatlantic cooperation will be also discussed.

target group
Students, graduates, PhD researchers, young journalists and teachers from Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Ukraine and other CEE countries.
We are looking for active, open-minded and creative people. The working language of the School is English so good communication skills in English are essential.

costs
the organizers provide:
– educational programme and materials
– special events
– accommodation and board
– local transportation in Cracow
participants cover:
– travel costs to and from Cracow
– their own insurance
– registration fee of 50 EURO

Students from other countries are eligible to apply providing they cover the costs of their participation – 650 Euro as well as individual insurance and travel costs to and from Cracow.

enrolment
Each candidate should provide a:
– letter of motivation explaining how he/she would benefit from the School
– completed application form
– detailed CV
– testimonial or references

The application should be emailed and confirmed by post to:

Czech applicant
e-mail:
maria.staszkiewicz@amo.cz
address: Asociace pro mezinárodní otázky
Žitná 27
110 00 Praha 1, Czech Republic
coordinator: Maria Staszkiewicz
www info: www.amo.cz

Slovak applicant
e-mail:
makusova@cvek.sk
address: Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Karpatská 7
81105 Bratislava, Slovakia
coordinator: Jana Makusova
www info: www.cvek.sk

Hungarian applicant
e-mail:
centrum@hungary.art.pl
address: Fundacja Cracovia Expres
ul. Bracka 15
31-005 Kraków, Poland
coordinator: Patricia Pászt
www info: www.hungary.art.pl

Ukrainian applicant
e-mail:
info@eru.org.ua
address: EuroRegio Ukraine
Darnytskyi boulevard 3A, office 3
02 192 Kyiv, Ukraine
coordinator: Olga Maksymenko
www info: WWW.eru.org.ua

Polish and OTHERS applicant
e-mail: summerschool@villa.org.pl
address: Villa Decius Association
ul. 28 Lipca 17A
30-233 Krakow, Poland
coordinator: Anna Kowalska
www info: www.villa.org.pl

Deadline for submitting applications: April 30th, 2008.
Accepted participants will be informed by May 31st, 2008, information will be published alt www.villa.org.pl

coordination

Anna Kowalska, ania@villa.org.pl, project coordinator

letnia szkoła