19.03-29.04.2006. 5.WĘGIERSKA WIOSNA FILMOWA (Wrocław, Kraków, Poznań, Toruń, Łódź, Warszawa, Lublin)