5-19 lipca 2009. VIII. LETNIA SZKOŁA WYSZEGRADZKA (Villa Decjus, Kraków)

OPIS

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów do Letniej Szkoły Wyszegradzkiej. W ramach dwutygodniowego interdyscyplinarnego programu odbędą się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące tematów aktualnych dla Grupy Wyszegradzkiej, Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród najważniejszych tematów zaproponowanych uczestnikom ósmej edycji Letniej Szkoły znajdą się najbardziej aktualne wyzwania współczesnego świata, takie jak światowe ubóstwo, konsekwencje kryzysu finansowego, bezpieczeństwo energetyczne, społeczne zaangażowanie mediów, a także problem identyfikacji tożsamości europejskiej, regionalnej i wspólnego dziedzictwa kulturowego. Wyjątkowym, corocznym efektem Letniej Szkoły Wyszegradzkiej jest budowanie akceptacji, przyjacielskich więzi i klimatu współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, którzy wkrótce tworzyć będą elity polityczne, kulturalne i gospodarcze w swoich krajach.

DODATKOWE INFORMACJE

http://www.villa.org.pl/e_p_letnia.php

Program wydarzenia w formacie MsWord do pobrania po kliknięciu poniżej.

letnia szkoła